صبح شهر
[امروز] [امروز]
شاهپور جدید، خیابان پرتو ٢٦٠٠ متر زمین با سند ٦ دانگ و مجوز ساخت ١٠٠٠ متر سوله،٣٢٠ متر تجاری به ابعاد ٢٨x٩٢/٥ با قیمت مناسب تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع ٠٩١٣١٠٢٥٩٧٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مهرآسا توحید، باغ به، ٣٢٠ متر جنوبی عرض ١٢، ارتفاع ٥ طبقه ٠٩١٣١٠٣٨٤٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مهرآسا نظر غربی-٤٠٠ متر -عرض ١٦ دوکله -٧٠% پیشروی ٠٩١٣١٠٣٨٤٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مهرآسا هفت دست -٤٢٠ متر -عرض ١٦ موقعیت عالی -٣/٥ میلیارد- نقد ومعاوضه ٠٩١٣١٠٣٨٤٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مهرآسا اردیبهشت -١٨٠ متر -شمالی عرض ١٢ - دوبر -١/٣٥٠ میلیارد ٠٩١٣١٠٣٨٤٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مرداویج ٥٠٠ متر - عرض ١٦ -ارتفاع ٥ طبقه ٥ میلیارد - نقد + معاوضه ٠٩١٣١٢٦٧١١٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مهرآسا میر - آب ٢٥٠ -٢٦٠ متر عرض ١١ -١/٩٠٠ میلیارد ٠٩١٣١٠٣٨٤٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خانه نو ٥٠٠ متر بَر فردوسی با ٤٠ متر بَر مناسب تجاری سازی، متری ١٤/٥ میلیون (ت.ت.ا.م)٠٩١٣٠٣٧٤٠٠٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خانه نو ناژوان، ٦٥٠ متر با پروانه ٦ سقف، ٣/٩ میلیارد (ت.ت.ا.م)٠٩١٣١٠٤٨١٩٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سپهبد قرنی بهترین نقطه، پروانه ساخت، ٥ طبقه ٨٠%، ٢٤١ متر، ١/٥ میلیارد ٠٩١٣٢٦٧٧٨١٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مهرآسا نظر شرقی -مجموعه ٣ واحدی نوساز - ٢٣٠ زمین -موقعیت عالی ٠٩١٣١٠٣٨٤٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خانه نو بوستان سعدی، ٣٤٠ متر ویلایی و ترمیمی ساز، ٢/١٠٠ میلیارد نقدی (ت.ت.ا.م)٠٩١٣١٠٤٨١٩٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
بلوار آئینه خانه پلاک دوم پارک، ٣ طبقه ٢٥٠ زمین، ٧٠٠ زیربنا نقشه و طراحی بسیار عالی (در مرحله نازک کاری) ٤/٢٠٠ میلیارد مقطوع ٠٩١٣١٢٦٧١١٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروش خانه ویلایی سپاهانشهر،بلوار غدیر،خیابان فارابی ٢ ٢ طبقه،متراژ زمین ٣١١ متر ٠٩١٣٣١١٣٦٠٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروش فوری خیابان لاهور،منزل ٣طبقه،صفر طبقه اول ٧٥متر +٤متر انباری طبقه دوم ٧٥متر +٤متر انباری طبقه سوم ٦٥متر +٤متر انباری آسانسور،پارکینگ مسقف،پکیج،کابینت زیرقیمت اصلی،متری ٣/٧٥٠/٠٠٠ تومان ٠٩١٣٣٢٥٣٦٠٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خانه اصفهان بَر گلخانه ٣٧٢ متر جنوبی موقعیت عالی ارتفاع ٦سقف ٠٩٩٠٢٧٥٧٨٩٩
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
رزمندگان - شهیدان کاظمی ١٥٢ م دونبش با پروانه ٢طبقه و ٧٠ م تجاری قابل معاوضه ٠٩٣٣٠٠٩٦٩٣٩
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
٣٠٠ مترزمین ویلایی مسکونی با پروانه در یک مجموعه خوش جای چادگان ٠٩١٣١١٥١١٠٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
زمین ٤ دیواری ٢٣٠متر سنددار جنب دانشگاه آزاد ،ارغوانیه ٩٠ م ٠٩١٣٣١٢٥٦١٠ ٠٩١٣٨٣٣١٧٠٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
زمین کشاورزی - ٨٧٤ م عرض ١٠م - بر خیابان-دولت آباد روبروی دانشگاه آزاد تخفیف به خریدار - ٠٩١٠٧٦٨٠٥٨٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
محدوده پل رباط-١٩٣متر دوبر-گذرهای ١٢متری پروانه سه طبقه،متری١/٣ جمعا٢٥٠م٠٩١٣٨٢٨٧٩٣٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
املاک ملک پور ٢٣٠متر،درب حیاط خ عارف شمالی،٥٥٠م ٠٩١٣٠٣٠٠١٨٤-٣٤٤٢٠٢٠٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
فروش زمین مسکونی ٣٧٥ متر سند٦دانگ ٢ بر خیابان بزرگمهر خیابان آراسته ٠٩٣٣٨٨٣٨٢٨٢ ت ت م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
فروش یا معاوضه زمین مسکونی ٤ سقف ارتفاع جنوبی با سند و جواز ٢٠٠ متری خ جابر خ عارف ٠٩٣٧٤٢٧٤٦٢٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
بلوارشفق ١٨٣متر زمین قولنامه ای پ دوم خیابان اصلی با پروانه ساخت ٠٩١٣٢٩٤٨٣٢٧ ت ت م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
٣٨٠ م زمین منطقه مرق سندتک برگ هولوگرام دار ١٠ م بر، ٣٨ م طول گاز، برق ، تلفن ، آب ٠٩١٣٣١٨١٧٠٢
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
٢عدد منزل کلنگی ٣٣٠ و ١٤٠متری به ترتیب در خ آمادگاه و چهارباغ خواجو سند ٦دانگ قیمت توافقی ٠٩٠١٠٦٨١٩٨٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
١٦٥ مترزمین مسکونی واقع در زینبیه یا معاوضه با منزل مسکونی ٠٩١٣٩١٢٢٢١٥ ت ت م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
املاک ملک پور ٢٣٠متر،درب حیاط خ عارف شمالی،٥٥٠م ٠٩١٣٠٣٠٠١٨٤-٣٤٤٢٠٢٠٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
خانه نو مشتاق دوم، منزل ٤ طبقه، ٢٠٠ زمین ٥٠٠ ساخت، ٢/١٠٠ میلیارد نقدی (ت.ت.ا.م)٠٩١٣١٠٤٨١٩٨
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
بهارستان فاز ٣ زمین ٢٠× ٩ دونبش دربه حیاط بلوک ٢٢٤ پلاک ٣٩٣ ، ١٤٥ م ٣٢٣١٠٢٩٩ ت ت ا م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
خ پروین زمین ٤٠٠ متر ٥ سقف ارتفاع با پروانه تجاری مسکونی ٠٩٣٨٦٥٥٠٩٢٣
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
شاپورجدید - خیابان پرتو ٢٦٠٠ متر زمین با سند ٦ دانگ و مجوز ساخت ١٠٠٠ مترسوله ٣٢٠متر تجاری به ابعاد ٩٢/٥×٢٨ باقیمت مناسب ٠٩١٣١٠٢٥٩٧٩ ت.ت.اکیدا.ممنوع
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
بلوار آئینه خانه پلاک دوم پارک، ٣ طبقه ٢٥٠ زمین، ٧٠٠ زیربنا نقشه و طراحی بسیار عالی (در مرحله نازک کاری) ٤/٢٠٠ میلیارد مقطوع ٠٩١٣١٢٦٧١١٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
خانه اصفهان بر گلخانه ٣٧٢ متر جنوبی- ارتفاع ٦سقف قابل سکونت ٠٩٩٠٢٧٥٧٨٩٩
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
رباط اول، ٩٠ متر ویلایی ٢ خوابه، شرقی غربی، سند ٦ دانگ قیمت ١٨٥ میلیون (ت.ت.م) ٠٩١٣٢٢٧٤٦٦٨
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
فروش یک قطعه زمین ١٩٥/٥ متر با پروانه ساخت ٤ طبقه واقع در اتوبان آقابابایی پلاک سوم اتوبان ، پشت مجتمع فرهنگیان ٧٠٠٤ ٤٣٦ ٠٩١٢
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
سپهبد قرنی بهترین نقطه، پروانه ساخت، ٥ طبقه ٨٠%، ٢٤١ متر، ١/٥ میلیارد ٠٩١٣٢٦٧٧٨١٥
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
چادگان ٣٠٠ متر زمین مسکونی در یک مجموعه خوش مکان با موقعیت عالی ت ت ا م ٠٩١٣١١٥١١٠٣
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
احمدآباد، کوچه مهدیه ٢٨٥متر کلنگی پاک شده ٢٢٠ متر با سندتوافقی ٠٩١٣٨٩٦٠١٢١
Loading