صبح شهر
[امروز] [امروز]
٢٠٦ تیپ ٢ ، سفید،٩٤ بدون رنگ، کارکرد ٣٠ هزار خانگی ، استثنایی ، ٣٢ م ٠٩١٣٢٠٥٣٩٨٧ ت.ت.م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
GLI ٨٤ ، دوگانه CNG نوک مدادی ، بیمه یکسال فنی عالی ، ١١/٨٠٠ م ٠٨٠٠ ٨٣٣ ٠٩١٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
٢٠٦ مدل ٩٣ تیپ ٥ فول امکانات بدون رنگ بیمه تا ٩٦/٥ کارکرد ٥٨ ٠٩١٣٤١٣٣٠٧٩
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
پژو ٤٠٥ TU5 سفید ٩٤ - بسیار تمیز - خانگی کارکرد ٩٠٠٠ تا - ٢٩ م مقطوع ٠٩١٣٠٠٠٩٤٠٥
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
٤٠٥ سفید ، ٧١ فنی سالم ، بیمه ٩ ماه با تخفیف کامل ، ٦/٥٠٠ م ٠٣٠٥ ٠٠٠ ٠٩١٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
پژو ٤٠٥ مدل ٨٩ تاکسی بانوان با کلیه تجهیزات بصورت نقد و اقساط ٠٩١٣١١١٩٨٠٢ت ت م
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
٢٠٦ مدل ٩٣ تیپ ٥ فول کامل بدون رنگ بیمه تا ٩٦/٥ کارکرد ٥٨ ٠٩١٣٤١٣٣٠٧٩
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
پژو پارس TU5 رنگ سفید ،صفرکیلومتر(کارتکس) (ت ت ا م) ٠٩٢١١٠٣١٦٥٠
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
پژو پارس TU5 رنگ سفید ،صفرکیلومتر(کارتکس) (ت ت ا م) ٠٩٢١١٠٣١٦٥٠
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
پژو ٤٠٥ نقره ای مدل ٨٥، ده سال، تخفیف بیمه تک سند، خانگی، قیمت توافقی ٠٩١٣٢٦٦٩٤٤٣
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
پژو ٤٠٥ نقره ای ، مدل ٨٨ کاپوت و در گلگیر جلو رنگ بیمه و تخفیف کامل ٠٩٣٧٦٢٥٦٠٨٢
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
٤٠٥ GLX ٨٣، دوگانه بژ، خانگی ، موتور تازه تعمیر بیمه یکسال ٠٩١٣٩١١١٣٠٠ ت.ت.م
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
پژو ٢٠٦ صندوقدار سفید، مدل ٨٨ سفارشی، فول آپشن ٠٩١٣١١٤٤٤٤٠
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
پژو پارس Tu5 دنده اتوماتیک- مدل٩٠- سفید بدون رنگ شدگی-فنی و بدنه سالم ٣٢/٥ میلیون-٠٩٣٦٧٧٤١٩٧٣
Loading