صبح شهر
[امروز] [امروز]
خرید خودروهای فرسوده با قیمت عالی نقد و مدت دار ٠٩١٣١٨٦١١٣٨ ٠٩١٣٦٩٥٧٠٠٩ ٣٥٥٥١٣٠٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نقد نقد خرید خودروهای فرسوده سبک و سنگین ٠٩٣٧٧٤٧٨٦٠٦ ٠٩١٦٦٦٤٠٩٠١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فیات ١٣١ مدل ١٩٧٧ رنگ خردلی فابریک یکسال بیمه فنی سالم پلاک ایران ٠٩١٣٣١٣٩٣٣٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سایپاعنبرزاده شرایط ویژه نوروز ١- پیش فروش استثنایی سایپا ١١١ با وام بدون بهره ٢- شرایط تحویل فوری سایپا ١٣١ با وام ٩ میلیون ١٠٪ بهره ٩-٣٤٤٤٤٤٧٨ خیابان جابرانصاری خ پنج آذر
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خودروهای فرسوده از ٢/٣٥٠ تا ٥ م - تسویه حساب قبل از تحویل خودرو به صورت نقد در محل شما-٠٩١٣٠٩٥٦٣٣٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
٨٥ ، سفید ، چند تکه رنگی کارکرد ١٤٠ هزار ، بیمه ١ سال کامل ٨ سال تخفیف ، فنی عالی ٣٥ م ، ٠٩١٣٣٢٦٦٨٠٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
جک G5 اتوماتیک ، ٩٤ مشکی ، فوق العاده تمیز کارکرد٢٣ هزار ، ٥٤ م ٠٩١٣٢٣٧٤٧٥٢ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خریدار خودروهای فرسوده و مدل پائین با بالاترین قیمت ٩٣٦٦ ٣٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید ٨٧ ، دوگانه خانگی ٢٠٦ نقره ای ، ٨٦ چند تکه رنگی ٠٩٢٢ ٣١٦ ٠٩١٣ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
رنو ساندرو اتوماتیک ، ٩٥ ، سفید در حد صفر ،٥١ م ٠٩١٣١٢٥٣١٢٢ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آردی٨٢،یشمی،هیدرولیک انژکتور، بیمه ١١ ماه با ١٤ سال تخفیف ، دوگانه CNG ١٨ کیلو - ٠٩١٣٣١٦٤٨٢٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خریدار نقدی انواع خودروهای ایرانی - خارجی - صفر و کارکرده - از هر مدل و رنگ ٠٩١٣١٦٦٠٠٣٨ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تیبا ٢ - هاج بک - ٩٥ مشکی - سالم - در حد صفر خانگی - ٢٥/٣٠٠ م ٠٩١٣١٢٦٧١١٠ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
ال ٩٠ ، مشکی ٨٧ ، خانگی بی رنگ ، فنی عالی ، کم کار ٨ سال تخفیف ، ٢٣ م ٠٩٣٦٣٣٦١٩٩٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
ال ٩٠ اتوماتیک ، سفید مدل ٩٣، کارکرد ٣٠ هزار تا ٤٢ میلیون ٠٩١٣٨٠٦٣٦٨٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروش محصولات ایران خودرو و سایپا ، نقد و اقساط سند به نام خریدار ٠٩١٣٤٠٠٠٠٤٦ (تلگرام)
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خرید خودروهای فرسوده سبک و سنگین حمل رایگان -٠٩٣٧٨٦٩٨١١٤ ٠٩١٣٠٩٠٠٩٥٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروش اقساطی وانت پراید صفر کیلومتر تحویل فوری ٠٩١٣٢١٥١٨٨٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
ال ٩٠ فول، سفید ٩٠ پارس خودرو ، بدون رنگ و خط و خش ، کم کار ، خانگی استثنایی ٠٩١٣٣١٩٧٦٣٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
MVM550 سفید مدل آخر ٩٤ در حد صفر اتوماتیک فول، بیمه ثالث و بدنه (ت.ت.ا.م)٠٩١٣٩٠٨٣٤٨٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
خریدخودرو های فرسوده حتی خاموش سبک از ٢/٣٥٠ تا ٤/٨٥٠ م سنگین از ٩ م تا ٣١ م با بازگشت بیمه٣٤٤٧٩٨٠٥ ٠٩١٣٨٦٧٣٥٢٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فرسوده،تصادفی با بیمه ٠٩١٣٨٠٥٤٠٢٦ فروش استوک ٠٩١٣٩٦٣٩٠٩٦
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
شرکت طلوع نقش آریا خرید خودروهای فرسوده فقط نقد نقد ٠٩١٣١١٤٢٠٦١ ٠٩١٣٢٢٦٠١٣٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فروش فوری سواری سفید رنگ لیفان ٨٢٠ مدل ٩٥ صفر ٠٩١٣٣٢٧٤٣١٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
خریدارنقدی اتومبیل های فرسوده از مدل ٦٠تا ٨٣ حمل رایگان و فروش قطعات دست دوم ٠٩١٣٥٥١٠١٨٠ ت ت ا م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
خودرو فرسوده از ۲۳۵۰ تا ۵م تسویه حساب قبل از تحویل خودرو بصورت نقددر محل شما ۰۹۱۳۰۹۵۶۳۳۳
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
خریدار نقدی خودروهای فرسوده و تصادفی با حمل رایگان و برگشت بیمه ٠٩١٣٨١٣٩٣٤٥ ت.ت.م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
خرید خودروهای فرسوده سبک از ٢/٣٥٠ تا ٤/٨٥٠ م سنگین از ٩ م تا ٣١ م ٠٩١٣٨٦٧٣٥٢٢-٣٤٤٧٩٨٠٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
رنو PK مدل ٨٤ بیمه یکسال، خانگی قیمت ٦/٣٠٠ م ٠٩٣٨١٣٧١٠٣٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
سایپاعنبرزاده شرایط زمستانه ١- فروش محدود و استثنایی سایپا ١١١ با ٨ میلیون وام ٢- فروش ویژه سراتو با ٤٠ میلیون وام بدون بهره تحویل فروردین و اردیبهشت ٩٦ ٩-٣٤٤٤٤٤٧٨ خیابان جابرانصاری خ پنج آذر
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
L90 ، فول سفید ، ٩٠ بدون رنگ و خوردگی ، کم کار خانگی ، استثنایی ٧٦٣٠ ٣١٩ ٠٩١٣
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
فروش تیبا اقساطی مدل ٩٦ با شرایط سایپا سند به نام خریدار ٠٩١٣٢١٥١٨٨٢
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
برلیانس H330 فول اتوماتیک ، ٩٤،بیمه تا ٩٦/٥ ، بسیارتمیز،٤٧/٥٠٠م ٠٩٣٥٩٠٠٢٠١٨
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تیبا ٢ هاچ بک ، ٩٥ مشکی ، سالم ، در حد صفر خانگی ، ٢٥/٧٠٠ م ٧١١٠ ١٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
خرید اتومبیل های اقساطی به صورت نقد تا مدل ٨٣ ٠٩١٣٦٩٨٨٦٣١ ٠٩١٣٣٢٠١٨٣٥ با مدیریت یوسفی
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
خرید و فروش اتومبیلهای ایرانی و خارجی و خرید نقدی اتومبیل های شما و اتومبیلهای فرسوده ٠٩١٣١٦٦٠٧٠١
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
دوو ریسر ، فول ١٩٩٣ سفید ، فنی سالم ، بیمه ١٠ ماه با تخفیف کامل ، خانگی ، توافقی ٤١٨٦ ٣٠٥ ٠٩١٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
خرید خودروهای فرسوده نقدی، با حمل رایگان ٣٥٦٦٧٥١٦ ت ت ا م ٠٩٣٠٦٧٧١٠٠٣
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
L90 ، فول سفید ، ٩٢ بدون رنگ و خوردگی ، کم کار خانگی ، استثنایی ٧٦٣٠ ٣١٩ ٠٩١٣
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
فروش اچ سی کراس ایران خودرو، سفید، کارتکس سند دست اول ، ٥١ میلیون تماس ٢٠ تا٢٣-٠٩١٢٧٠١٧٣٥٨
Loading