صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
تعدادی نیروی خانم جهت پذیرایی در باغ و تالار ٣٦٢٩٦١١٤ (ت.ت.م) ٠٩٣٧٢٨٩٥٢٥٠
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
نیروی خانم جهت فست فود ترجیحا با سابقه کار (ت.ت.م) ٠٩١٣٨٠١٩٩٢٠- ٣٤٥٩٣٧٧٧
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به یک نفر آقا جوان جهت کار در لبنیاتی نیازمندیم ٠٩١٣١١٧٠٨٣٣
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
کارگر جهت کار در رستوران شیخ صدوق جنوبی - س کار: ٩/٣٠الی ١٥/٣٠ و ١٩الی ٢٣ ٠٩١٣٣٠١٧٤٣٦
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
تعدادی نیرو جهت کار در کارواش محدوده خیابان لاله نیازمندیم ٣٤٤٥٥٩١٧ (ت.ت.م)
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به يك نفر كارگر جهت كار در آشپزخانه محدوده خيابان ارتش ٠٩١٦٢٨٦٤٧٧٩ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
دو نفر کارگر ساده آقا و یک تخته کار ، محدوده بلوار کشاورز، باغ فردوس ٠٩١٣٦٠١٨١٣٣
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
کارگر جهت کار فست فود ، ١٠ تا ١٢ شب جابر ، رباط ، سروش ٠٩٣٨٩٩٩٣٥٣٢
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
یک کارگر ساده برای رستوران محدوده امام خمینی ٠٩٢١٤٢٢٨٦٥٢ ٣٣٨٥٦٤٢٥
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به تعدادی کارگر جهت کار درفست فود سیتی برگر نیازمندیم - خ میر ٠٩١٣٠٨٩٣٩٥٣
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
نیازمند تعدادی نیروی ساده و ماهر جهت کار در کارواش - با حقوق مکفی ٠٩٠٣١٩١٠٤٤٦
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
نیروی خانم جهت تمیزکاری و سالن داری در فست فود میدان احمدآباد٣٢٢٩٠٧٠٢ ٠٩١٣٢١٨٣٠٠٥
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
تعدادي كارگر ساده و دانشجو جهت كار در رستوران س تماس : ١٢-٩ و ٢٢-١٧ ٠٩١٣٩٠٣٦٨٤٠ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
تعدادی نیروی جوان جهت کار در عسل بستنی - آبمیوه بستنی - ترجیحا بومی در محدوده پل فلزی -٠٩١٣٣٢٥٨٨٢٥
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
کارگر جهت کار در رستوران، خانه داری و آشپزخانه هتل ابیانه (شهرستان نطنز روستای ابیانه)باحقوق ١٢٠٠میلیون نیازمندیم (ت ت ا م)٠٣١٥٤٢٨٢٢٢٣
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
تعدادی خانم جهت بسته بندی در کارگاه، ساعت کار ٨ الی ١٥ خیابان امام خمینی، سه راه ملک شهر ٣٣٢٢٠١٣٦-٠٩١٣٨٩٠٠٧٨٨
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
به تعدادی کارگر جهت کار درفست فودسیتی برگر نیازمندیم.خ میر ٠٩١٣٠٨٩٣٩٥٣
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
کارگر فست فود به مدت ٣ ماه ٠٩٣٩١١٩١٢٢٩
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
آقا جوان جهت کار در پیتزافروشی خ پروین ترجیحا با موتور ساعت کار ٢٣-٢٠ تماس ظهرها ٠٩٣٧٩٠٠٢٤٢٢
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
نیروی جوان خانم و آقا جهت کاردرشهربازی ناژوان ساعت تماس ٩ الی ١٧ ٣٧٧٧٤٣٥٣ ت ت ا م
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
تعدادی خانم جهت تا و بسته بندی پوشاک محدوده عبدالرزاق ٣٢٢٣٦٨٩٣ ت ت ا م ٠٩٣٥٩١٣٣٠٦٧
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
نیرو جهت کاردر فست فود خیابان کاشانی ٠٩١٣٢٦٩٢٩٩٠ ت ت ا م
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
کارگر ساده جهت کار در آشپزخانه ٠٩١٣٠٨٨٨٨٤٨ ٣٦٢٦٩٠٨٢
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
تعدادی نیروی جوان جهت کاردرعسل بستنی آبمیوه بستنی ترجیحا بومی محدوده پل فلزی ٠٩١٣٣٢٥٨٨٢٥
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
کارگر ساده غیربومی ٢٤ ساعته جهت کاردر فست فود نیازمندیم محدوده فیض ٠٩٣٥٦٠٥٨٩٤٨
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
به تعدادی کارگر ساده آقا جهت کار در پیتزافروشی نیازمندیم (ت.ت.م) ٠٩١٦٢٠٢٢٠٨١
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
تعدادی کارگرساده فنی آقا(محدوده کهندژ) ٠٩١٣٥٠٨٨٨٤٠
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
استخدام تراکت پخش کن زیر ٣٥ سال با حقوق روزانه ٣٦٢٤٤٥٥٩
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
نیازمند کارگر ساده(زرنگ) جهت لوله کشی آب ساختمان سن ٢٠ تا ٢٥ سال ٠٩١٣١٦٩٠٢٧٠ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
کارگر ساده و نیروی نیمه ماهر جهت کار در رستوران خ و حید نیازمندیم ١٨١٣ ١٠٠ ٠٩١٣
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
نیروی ساده آقا جهت کارموقت در ایام نوروز ترجیحا محدوده خ کاوه ٠٩٣٧٢٧٤٦٢٢٤ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
نیازمند تعدادی نیروی ماهر جهت کار در کارواش با حقوق مکفی ٠٩٠٣١٩١٠٤٤٦
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
کارگر ساده جهت کار در فست فود ٣٦٢٧٣١٥١ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
نیروی ساده آقا جهت کارموقت در ایام نوروز ترجیحا محدوده خ کاوه ٠٩٣٧٢٧٤٦٢٢٤ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
به تعدادی کارگر ساده خانم جهت کار در فست فود بصورت پاره وقت نیازمندیم - ت.ت.م ٣٢٦٧٨٠٤٢ -٠٩١٣٧٥٠٢٥٣٩
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
استخدام نیروی خانم وآقا جهت کار در رستوران حکیم نظامی مقابل پمپ بنزین رستوران جزیره ٣٦٢٤٤٦١٤
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
خانم جهت کار در کبابی محدوده خیابان مسجدسید ٠٩٣٩٠١٣٦١٦٣ ٣٣٣٦٣٦٥٧
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
تعدادی نیرو، تمام و نیمه وقت جهت پخش تراکت حقوق بالای ١/٥٠٠ میلیون ٠٩١٣٦٥٥٢٤٣٢ ت ت ا م
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
به تعدادی کارگر ساده جهت کاردرپارکینگ نیازمندیم ٠٩١٣٣٦٨٠٠٥٧
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
نیازمند دورچین آقا تمام وقت خ نشاط تهیه غذا تک مزه ٠٩١٣١١٩٣٥٧٢
Loading