صبح شهر
[امروز] [امروز]
استخدام فوری کارگر ساده تا ٣٥ سال، سیکل به بالا حقوق اداره کار+ مزایا+ بیمه+سرویس ٠٩١٣٦٥٦٣٨٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر ساده مجرد (٢٠ تا ٣٠ سال) جهت کار در لوازم بدنه اتومبیل محدوده پل فلزی، شاپور قدیم ،عباس آباد ٣٢٣٦٤٦٧٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تعدادی کارگرساده یا نیمه ماهر جهت رنگ کاری چوب سیلرکیلر بصورت دائم ٠٩١٣٠٠٠٣١٥٨ (ت.ت.م)
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تعدادی خانم جهت زرگری نیازمندیم ٠٩١٣٠٩٨٣٧٧٨ ت ت ا م ٣٦٩٦٠٦٩٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خانم و آقا جهت کار در فست فود(چهارراه آپادانا) شیفت عصر(١٧ الی ٢٤)نیازمندیم ٠٩١٣٨١٨٩٨٦٦-٣٦٤١٠١٤٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به یک کارگر ساده آقا جهت نظافت نیازمندیم (ت ت ا م) ٣٦٢٨٦٦٢٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به یک کارگر ساده خانم جهت نظافت نیازمندیم ٣٢٢٠٧١٩٨ (ت ت ا م) ٠٩١٣٧٢١١٩٩٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تعدادی کارگر ساده یا ماهر جهت کار در کشتارگاه مرغ نیازمندیم (ت.ت.م) ٠٩٠١٣٨٧١٥٦٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر ساده جهت کار در فست فود محدوده خیابان توحید ٠٩٣٠٩١٣٥٣٧٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیروی ساده آقا (جوان) با ظاهری آراسته - تمام وقت حقوق اداره کار(محدوده حکیم نظامی ) ٠٩٠٣٧٠٨٥٧٩١ (ت.ت.م)
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فست فود آقای برگر جهت قسمتهای نوشیدنی، کانتر،آشپز در دو شیفت مجزا،از تعدادی نیروی آقا دعوت به همکاری مینماید خیابان میر(بدون جای خواب ) تماس تبلیغاتی ممنوع ٠٩٣٦٣٧٩١٤٤٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی کارگر ساده فنی جهت کار در کارگاه تولیدی نیازمندیم روشن دشت، سرویس از بزرگمهر ٣٢٦٦٣٣٨٠-٠٩٩٠٢٧٧١٩٩٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر ساده کارگر نیمه ماهر جهت MDF نیازمندیم ٠٩١٣٠٧٧٨١٨٦ (ت.ت.م)
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگر ساده آقا (جوان) تمام وقت - جهت کالای خواب حقوق اداره کار - خیابان حکیم نظامی ٠٩٠٣٧٠٨٥٧٩١ (ت.ت.م)
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دو نفر کارگر ساده جهت کار در کارگاه برشکاری MDF نیازمندیم- ابتدای خیابان امام خمینی ٣٣٣٣٤٢٨٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی کارگرساده MDFنیازمندیم ٠٩١٣٨٨٧٨٣٦٨(کاوند)
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
استخدام یک واحد تولیدی تعداد محدودی نیروی خانم (تمام وقت) محدوده: بزرگمهر، احمدآباد، سروش و جی ٠٩١٣٢٠٧٨٤٧٨- ٣٥٧٢١٢١٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
کارگر ساده جهت کاردر فست فود شب به شب زینبیه ، باطوم نیازمندیم ٠٩١٣٩١٤٢٠٦٤ کشانی
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
کارگر ساده خانم جهت کاردرفلافلی محدوده ملک شهر ٠٩١٦٢٦٣١٩٢٧ ٣٤٢١٠٢٤٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
منقل دار مسلط به منقل ذغالی ٠٩١٣٩٢٦٥٥٠٥ رستوران داریک ت ت ا م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیرو جهت پخش تراکت موقت با حقوق پورسانتی دائم با حقوق ثابت ٠٩١٣٧٣٨٩٥٢٠ ت ت م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی کارگر ساده جهت پرس کاری نیازمندیم محدوده شاهپور جدید ٣٣٨٦٨٦٧٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر ساده (آقا) جهت تولیدی صنعتی ترجیحا ساکن شاهین شهر ٠٩٣٠٩١٣١٧١٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیروی ساده (آقا) جهت کار در رستوران مراجعه حضوری : دروازه شیراز ابتدای خیابان سعادت آباد رستوران داریک ساعت تماس: ١٨-٩ ٠٩١٣٩٢٦٥٥٠٥ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر ساده جوان جهت اتوبخار - محدوده میدان قدس ٠٩١٣٠٢٥٥٢٣٣ ٠٩١٣١٦٩٥٢٣٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی خانم جهت کار در کارگاه حقوق اداره کار + بیمه ٠٦٠٧ ٢٦٤ ٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
یک شرکت تولیدی کارگر ساده حداقل دیپلم ، منطقه صنعتی جی ، سرویس جی و لاله - ٠٩١٣٠٩٠١٠٠٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر ساده خانم جهت تولیدی کفش محدوده لاله ٠٩١٤٠٠٥٧٨٨٠-٣٤٧٠٤١٥٨ تماس با ثابت ١٤ الی ١٥/٣٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخدام شرکت تولیدی بازرگانی کارگر ساده خانم ساعت کار:٢٢-١٧ ٣٤٤٣٢٦٨٠ (ت.ت.م)
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی خانم و آقا جهت کار در فست فود محدوده جی (ت.ت.م) ٠٩١٣٨٩٩٥١٨٧- ٣٢٣٠٠٨٠٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی نیرو جهت کار در فست فود نیازمندیم (خیابان کاوه)تماس:٨صبح الی١٧ ٣٤٤١٦٩٥١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به تعدادی آقا جهت کار در کارگاه نیازمندیم (بلوار شفق) ٣٧٧٥٩٩٠٦ (ت.ت.م)
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به یک کارگر جهت بسته بندی ترجیحا محدوده امام خمینی نیازمندیم ٣٣٨٧١١٠٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگریا کارمند بازنشسته سن ٥٠ سال«٥شنبه،جمعه» خ شیخ مفید کارواش شیخ مفید ٣٦٦٣٢٩٩٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی نیرو جهت پخش تراکت تبلیغاتی با حقوق و مزایا ١/٢٠٠تا٢/٢٠٠ خ لاله ٠٩١٣٠٨٠٢٠٦٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آقا یا خانم جهت فست فود بصورت شیفت همراه با بیمه مجتمع کوثر ساندویچ سورک ٣٦٢٠٤٤٢٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر ساده ترجیحا خانم جهت کاردررستوران بصورت نیمه وقت محدوده شهید کشوری ٠٩٣٩١٧٨٧٧٨٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به یک کارگر ساده در فروشگاه مبلمان محدوده رهنان نیازمندیم ٠٩١٤٩٨٠٥٦٨٩ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
کارگر ساده خانم شهرک صنعتی جی حقوق ٨٠٠ الی ١/١٠٠ سرویس ٠٩١٣٦٥٦٣٨٥١ ٣٢٢٤٨٧٨٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی نیروی آقا جهت کاردر کارگاه نیازمندیم ٠٩١٢٣٨٧٤٦٠٥
Loading