صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
استخدام در رستوران سپاهانشهر استخدام گارسون آقا و خانم صندوقدار خانم (ت.ت.ا.م) ٣٦٥١٤٠٢٣-٠٩١٣١٦٤٨٠٠٥
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به یک نفر استاد کار مجرب جهت تعویض روغنی نیازمندیم ٠٩١٣٠٠٩٨٢٦٢
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به یک نفر کارگر آشنا به موتورآلات و لوله کشی نیازمندیم استخر آفتاب شاهین شهر ٤٥٧٢٧١٥٠-٠٣١
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
تعدادی نیروی کار ماهر خانم و آقا به صورت دو شیفت با حقوق و مزایای اداره کار + بیمه و عیدی و ... نیازمندیم ٣٢٣٧٤٥٩٥
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
استخدام تعمیرکار ماهر موتورسیکلت ، خ کهندژ،بعد از پمپ بنزین بلوچی ، کوچه ١٢٠ - ٠٩١٣٢٩٤٢٤٠١ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
تعدادی کارگر ماهر آقا جهت کار در فلافل سرویس محدوده خ کاوه ٠٩١٤٠٢٧١٩٠٠
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
تعدادی نیروی کار ماهر خانم و آقا به صورت دو شیفت با حقوق و مزایای اداره کار + بیمه و عیدی و ... نیازمندیم ٣٢٣٧٤٥٩٥
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
استخدام تایپیست مسلط به word تلفن تماس ٣٤٤٥٠٨٦٥
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
تعدادی کارگر ماهر آقا جهت کاردرفلافل سلف سرویس محدوده خیابان کاوه ٠٩١٤٠٢٧١٩٠٠
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
استخدام تایپیست مسلط به word تلفن تماس ٣٤٤٥٠٨٦٥
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
کارگر ماهر فست فود و رستوران با حقوق و مزایای اداره کار + بیمه و... مصاحبه حضوری فقط از ساعت ١٤ تا ١٧ خیابان شیخ بهایی خیابان خلجا فست فود ستارگان
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
استادکار جهت میوه‌فروشی با حقوق بالای ١/٨٠٠ م ٠٩١٣١٠٨٢٥٣٣ ٠٩١٣٨٨٥٥٠٧٧ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
نیروی ماهر ، نیمه ماهر و ساده جهت کار در کارگاه رنگ کاری چوب،محدوده آتشگاه ٠٩١٣١١٩١٠٥٣ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر برقکار نیازمندیم ٠٩٩٠٢٢٧١٩٣٤
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
١- برشکار MDF ماهر ٢- استادکار MDF ماهر ٣٢٦١٠٩٥٧ (ت.ت.ا.م)
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
به تعدادی نیروی مونتاژکار باتجربه در زمینه ساخت ماشین آلات صنعتی نیازمندیم. شهرک صنعتی جی ٤-٣٥٧٢٢٢٩١
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
استخدام نیروی آقا حداقل دیپلم، ترجیحاً فنی محدوده شهرک صنعتی مبارکه (ت.ت.م) ٥٢٣٧٣٩٢٤
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
کارگر ماهر فست فود و رستوران با حقوق و مزایای اداره کار + بیمه و ... مصاحبه حضوری فقط از ساعت ١٤ تا ١٧ شیخ بهایی - خیابان خلجا فست فود ستارگان
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
یک شرکت معتبر در شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ، کارگر ماهر در زمینه تولید لوله ٥ لایه استخدام می کند تلفن هماهنگی : ٠٩١٣٣٠٨٤٦٣٢
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
به یک تعمیرکار ماهر موتورسیکلت محدوده کهندژ نیازمندیم ٠٩١٣٢٩٤٢٤٠١
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
استخدام پیستوله کار ماهر جهت کار در خط رنگ خودرو واقع در شهرک صنعتی مبارکه ٠٩١٣٣١٧٥٢٠٩ (ت.ت.م)
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
به تعدادی کارگر ماهر نقاش ساختمان نیازمندیم ٠٩١٣٨٨٩٧٧٦٣
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
کارگر ماهر جهت کاردر رستوران محدوده بلوار کشاورز و سه راه سیمین ٠٩١٣٨٢٧١٨٧٢
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
آقا جوان - ماهر یا نیمه ماهر جهت فست فود (تمام وقت) خ کاوه ٠٩١٣٩٠٥٣٧٤٥
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
نیروی فنی آقا،٢٠ تا ٣٥ ساله جهت تولید تختهای بیمارستانی محدوده بلوار شفق،تماس١٤ الی ١٩ ت ت ا م -٠٩٣٦٣٢٦٦٩٥١
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
فرز کار مجرب CNC جهت کار در شرکت ماشین سازی شهرک صنعتی محمودآباد(ت ت م) ٠٩١٣٢١٠٨٠١٠
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
شرکت تولیدی فعال در منطقه صنعتی دولت آباد نیازمند کارگر آشنا به پرسکاری،پانچ کاری و جوشکاری می باشد ٠٩١٣٢٠٤٥٤٢٥ ٠٩١٣٣٠٥١١٣٥ ٣٢٦٨٤٥٤٣
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
استخدام پیستوله کارماهر جهت کاردرخط رنگ خودرو واقع درشهرک صنعتی مبارکه ٠٩١٣٣١٧٥٢٠٩
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
نیروی ماهر آقا جهت کار در پیتزا فروشی ٠٩١٣٨٧٨٧٠٠٦ ت ت ا م
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
کافه رستوران برگرباز به تعدادی نیروی آقا با حداکثر سن ٣٠ سال و حرفه ای نیازمند است ٠٩١٣٤٣٣٨٩١٠
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
استخدام تایپیست مسلط به word تلفن تماس ٣٤٤٥٠٨٦٥
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
نیروی ماهر آقا فنی یا پرسکار ترجیحا دانشجو صنعتی دولت آباد ٠٩١٣٠٣١٤٦٦٥
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
به ٢ نفر موم کار ماهر خانم جهت کار در کارگاه ریخته گری با حقوق ثابت نیازمندیم ٣٢٢٣٤٠٠٧-٠٩١٣٢٠٠٦٩٢١
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
نیازمند نقاش و پیستوله کار ماهر جهت رنگ جلو پنجره ماشین خ امام خمینی ،فلکه دانشگاه ٠٩١٩٢٩٩٤٩٩٦
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
به یک نفرمکانیک سواری یا باطری سازمحل کارخیابان امام خمینی محل سکونت ترجیحا خیابان امام خمینی (ت ت ا م)٠٩٢١٠٨٣٣٧٣٥
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
تعدادی کارگر ماهرجهت کاردرکارواش نیازمندیم محدوده چمران ٠٩١٣٨٩٥٥١٨١
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
به یک نفر برشکار مبل نیازمندیم 09160306071 09160306071 , 09160306071
تمام وقت
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
فرکارماهر جهت کار در فلافل سلف سرویس (خ کاوه) ٠٩١٣٩٠٥٣٧٤٥ ت.ت.م
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
نیروی کار جهت برش ورق CNC نیازمندیم ٠٩١٣٦٠٢٤٤٩٨ ت.ت.م
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
به تعدادی کارگر نیمه ماهر جهت کار در تأسیسات نیازمندیم ٠٩٤٦ ٣٨٨ ٠٩١٣
Loading