صبح شهر
[امروز] [امروز]
آقا ماهر و نیمه ماهر در کبابی با مزایای اداره کار و بیمه«خیابان میر» تماس ٩-١٣ و ١٨-٢٢ ٠٩١٣٣٠٤٩٢٥٢ ت ت م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
برقکار صنعتی تحصیلات دیپلم یا فوق دیپلم حداکثر ٣٠ سال با٢سال سابقه کار ٣٧٦٠٧٨٢٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سیتی سنتر اصفهان کانال ساز نیمه ماهر و وردست حقوق + بیمه تامین اجتماعی + نهار ٠٩١٢٤٦٠٤٧٠٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
استخدام در یک شرکت معتبر صنعتی جوشکار + تراشکار نیمه ماهر و ماهر جوان ٣٥٧٢٢٦٦٠ داخلی ١١٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
mdf کار حرفه ای نیازمندیم ٠٩١٣٢١٥٣٣٠٨ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تراشکار نیمه ماهر جهت پرداخت پکینگ نیازمندیم محدوده امام خمینی ٠٩١٣٨٦٨٠٤٥٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
جوجه و کباب زغالی سوت نیروی جوان آقا ساعت کار ٩ الی ١٧ م پروین ٠٩١٣٥٥٤٢٠٠٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فوری فوری به نیروی کار جوان جهت کار MDF و نجاری نیازمندیم ٠٩١٣٢٠٦١٩٠٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیروی کار ماهر کورین، کوارتز، mdf در محدوده بهارستان ٠٩١٣٣٠٠٣٦٩٠ بهرامیان
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر جهت MDF محدوده امام خمینی با حقوق مکفی ٠٩١٣٢٢٤٧٩٦٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
حقوق عالی + بیمه استاد کار MDF ٠٩١٣٣٢٥٩٥٨٤ ت ت م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پیستوله کار ماهر جهت کار در خط رنگ شهرک صنعتی مبارکه ٠٩١٣٣١٧٥٢٠٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
استخدام فوری کارگر فنی در شهرک صنعتی رازی - زیر ٣٥ سال ٣٢٣٦٤٨٣٩-٣٢٣٦٤٥٩١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
یک کارگر نیمه ماهر و ماهر جهت MDF و کابینت سازی نیازمندیم ٠٩١٣٩٠٢٦٦٧٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به یک کارگر MDF کار ماهر نیازمندیم ٠٩٩٠٩٤٩٧٢٥٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تعدادی آقا با تجربه در زمینه ساندویچ و پیتزا محدوده خیابان آپادانا ٠٩١٣٣١٩٢١٣٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
کارگر نیمه ماهر mdf کار نیازمندیم ش صنعتی دولت آباد خیابان ٤٦ کوچه ٣ سمت راست ٠٩١٢٤٠٨٣٧٠٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
استخدم کارگر ساده + ماهر + نیمه ماهر جهت برق ساختمان ٠٩٣٧١١١٠٩٤١ ت ت م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
جوشکار نیمه ماهر نیازمندیم ش . ص دولت آباد خیابان ٤٦ کوچه ٣ سمت راست ٠٩١٢٤٠٨٣٧٠٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آقا تراشکار ماهر طلا جهت کارگاه طلاسازی النگو م میدان امام ٠٩١٢٠١٢٥٥٠٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
سرپرست کارگاه رنگ قطعات - فلکه دانشگاه صنعتی ساعت کار ٨ الی ١٧ ٠٩١٣٢٠٣٥١٦٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
استخدام شرکت صنعتی دیپلم و فوق دیپلم فنی جوشکار برق و co2 ٠٩١٣٩١٢٠٧٨٩
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی خانم و آقا مسلط به صحافی در کارگاه نیازمندیم (آدرس: بلوار شفق) ٣٧٧٥٩٩٠٦ (ت.ت.م)
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی رویه کوب ماهر و نیمه ماهر جهت تولید و تعمیر مبلمان ٠٩٣٣٧١٣٨٣٢٦- ٠٩١٣٢٠٣٣٩٦٩
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
برشکار و مونتاژ کار ام دی اف و چوب ٠٩٠٢١١٣٦٧٧٩ ت.ت.م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
کارگر ماهر یا نیمه‌ماهر جهت کار MDF محدوده خوراسگان تماس ١١ الی ١٣و ١٧ الی٢٠ ٠٩١٣٨١٧٢١٣١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
استخدام سالندار ماهر جوان در رستوران تالار پانته آ ٣٥٦٥٦٢٤٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
جوجه و کباب زغالی سوت نیروی جوان آقا ساعت کار ٩ الی ١٧ م پروین ٠٩١٣٥٥٤٢٠٠٨
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
برقکار ساختمان ماهر و نیمه ماهر زیر ٣٠ سال حقوق مکفی + سرویس رفت و برگشت ٠٩١٣٢١٢٧٩٦٩
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تعدادی کارگر ماهر جهت کاردرمرغ فروشی با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩١٣٤٠٥٤٢٤٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
کارگر پرسکار آهن نیازمندیم ٠٩١٣٣١٠٥٤١٤ ٣٣٨٦١٣١٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر نجار«مبلی» نیازمندیم ٠٩١٣٤٧٥٢٧٣٣
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
برقکار ساختمان ماهر یا نیمه ماهر، زیر ٣٠ سال حقوق مکفی+سرویس رفت و برگشت ٠٩١٣٢١٢٧٩٦٩
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تعدادی کارگر جهت کار در کارواش نظر ٣٦٢٧٨٩١٠ ٠٩١٣١٦٦٧٠٥٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به چند نفر کارگر ساده جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٣٢٨٢٨٥٢١
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
تعدادی نیروی ماهر خانم و آقا جهت کار در فست فود محدوده خانه اصفهان نیازمندیم ٣٤٤٢٦١٠٣-٠٩١٣١٠٤٥٧٨٦
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
تعدادی تراشکار وتکنسین مکانیک ساخت و تولید، در محدوده منطقه صنعتی دولت آباد، حقوق اداره کار + بیمه (ت.ت.ا.م) ٠٩٣٣٧٠٥٦٠١٧
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
فرزکار ماهر در یک کارگاه قالب سازی ترجیحا محدوده خ جی ٠٩١٣٨٢٩٣٤٩٤
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به تعدادی نصاب ماهر MDF و استاد کارMDF نیازمندیم ٠٩١٣١٠١١٣٠٧ ٠٩١٣٣٠٨٩٣٢٢
Loading