صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
سوددهی عالی نیاز به سرمایه (از ٥٠٠ میلیون به بالا) جهت راه اندازی کارخانه تولید pet و تری فرم (تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع) ٠٩٩٠٧٩٣٢١٧١
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
با ٢٠ میلیون سرمایه و یک دفترکار، ماهیانه ٢ میلیون درآمد و شغل فرهنگی و دائمی داشته باشید (ارسال کلمه مشارکت)٠٩١٣٩٠٠٨٩٧٣
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
کسانی که می خواهند شغل مناسب و پر سود داشته باشند می توانند سرمایه خود را هر ٤ ماه یکبار ٤ برابر کنند از ١٠ میلیون به بالا مشاوره رایگان ٠٩٣٩٤٢٩٦٩٤٥ ت.ت.اکیدا.م
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
نیازمند شریک با امکان اشتغال و سرمایه گذار با ضمانت سند ملکی در شرکت تولیدی بازرگانی -٠٩١٢٩٤١٠٩١٣
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دو برابر ملک مسکونی سند ٦ دانگ شهر اصفهان با کارمزد عالی و حلال ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥ت.ت.م
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
نیاز فوری به سرمایه گذار با پرداخت سود عالی و ضمانت سند ملکی ٠٠٥١ ٦٣٠ ٠٩١٣
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
نیازمند شریک با امکان اشتغال و سرمایه گذار با ضمانت سند ملکی درکارخانه شرکت تولیدی بازرگانی ٠٩١٢٩٤١٠٩١٣
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
شریک کاری ما شوید به ازای هر ١ میلیون به جای ١٦ هزار ٢٢ تا ٢٥ هزار دریافت کنید با ضمانت معتبر ٠٩١٣٨٢٤٨٣٩٦
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
نیازمند شریک و سرمایه گذار ٠٩١٣٦٠٠٣٥٠٠
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
سرمایه گذاری سود تضمینی بسیاربالا عقدقرارداد معتبر زیر نظر وکیل ت ت ا م ٠٩١٣٠٦٠٢٩٩٨
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
نیاز فوری به سرمایه گذار با پرداخت سود عالی و ضمانت سند ملکی (ت ت م)٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
شرکت کیان ظروف اسپادانا ثبت ١٧٣١ با پشتوانه ده سال تولید و با دارا بودن متنوع ترین خط تولید ظروف کاغذی ، سرمایه های خرد شما را به صورت محدود می پذیرد ٣٧٧٥٦٩٧١-٠٣١ ٠٩١٣٥٩٥٨١٨٨
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
پرداخت فوری سرمایه + خدمات وام در قبال سند ملکی ٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١ ت ت ا م
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
نیازفوری به سرمایه گذار با پرداخت سودعالی وضمانت سند ملکی ٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١ ت ت م
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
به یک نفر شریک و سرمایه گذار جهت کار فست فود ٠٩١٣٣١٦٨٦٠٣
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دو برابر ملک مسکونی - سند ٦ دانگ شهر اصفهان با کارمزد عالی و حلال ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
کسانی که می خواهند شغل مناسب و پر سود داشته باشند می توانند سرمایه خود را هر ٤ ماه یکبار ٤ برابر کنند از ١٠ میلیون به بالا مشاوره رایگان ٠٩٣٩٤٢٩٦٩٤٥ ت.ت.اکیدا.م
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
پرداخت سرمایه با چک آزاد و کارمندی تا سقف ٢٠ میلیون ٠٩٢٢٧٣١٥٨٠٦
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
ایجاد اشتغال پرسود و حلال با مشارکت در کار تولیدی هر چهار ماه یک بار سرمایه خود را سه برابرکنید ٠٩١٦٢٣٧٢٤٥٦ ت ت ا م
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ٢ برابر وثیقه ملکی به صورت عقوداسلامی مدیریت، مشاوره،بازاریابی ٠٩١٣٠٥٤٤٢٩٢ ٠٩٩٠٢٤٢٠٠٩٢
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
شریک یا سرمایه گذار همراه با اشتغال ٠٩١٣٩١٥١٥٠٠
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
مشارکت و فروش شرکت حمل ونقل با امکانات و تاسیسات و توقفگاه با ٢٥ سال سابقه ٠٩١٣٧٥٤٦٧٠٦
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
پرداخت سرمایه با شرایط عالی + خدمات وام ٥١ ٠٠٠ ٦٣ ٠٩١٣
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
سرمایه آزاد با چک و سند و ضامن معتبر ٠٩٣٠٧٩٥٩١٢٦ ت ت ا م
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
نیازمند سرمایه آزاد ٠٩٣٧٢٢٦٩٢٧٣ ت ت ام
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار سودعالی ، تضمینی و شرعی بازرگانی مهام صنعت ٠٩١٣٦٤١١٤٣٧ ٣٢٦٨٥٣٢٦
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دوبرابر ملک مسکونی سند ٦دانگ شهر اصفهان با کارمزدعالی و حلال ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥ ت ت ا م
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
سرمایه گذاری با ٢٠ میلیون پخش موادغذایی هم سود پول خود را و هم مشغول به کار و حقوق بگیرید ٠٩١٣٠٢٢٥٤٩٢-٣٧٨٠٤٦٣٦
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
نیازمند شریک با امکان اشتغال و سرمایه گذار با ضمانت سند ملکی در شرکت تولیدی بازرگانی -٠٩١٢٩٤١٠٩١٣
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نیازمند سرمایه درگردش جهت یک کارخانه تولیدی با ضمانت و سود ٠٩١٣٧٥٤٦٧٠٦
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت ٢ برابر ملک مسکونی در شهر اصفهان ٠٩١٣٥١٥٤٣٢١
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
پرداخت سرمایه در قبال ملک مسکونی شما در شهراصفهان ٠٩١٣٧٠٣٠٧٣٠
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار در زمینه تولیدی - خدماتی با سوددهی بالا ٠٩١٣١٠٧٨٤٥٣
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نیازمند سرمایه نقدی جهت کارگاه تولیدی با ضمانت نامه معتبر ٠٩٩٦ ٩١٣ ٠٩١٣
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
به شریک باسرمایه ای درحدایجادکاسبی مناسب نیازمندیم , 09162869440
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
با ١٣ م صاحب کار شوید مشارکتی با درآمد عالی ٣ دانگ دستگاه قطعه شویی و ٣ دانگ وانت ٠٩١٣٢٢٦٩٠٠٤ ٠٩٣٩٢٢٦٩٠٠٤
Loading