صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرداخت فوری سرمایه مشاور اخذ وام در قبال سند ملکی ٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١ ت ت م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شریک و سرمایه گذار نیازمندیم ٠٩٣٧١٨٣٤٥٠٠ ٠٩١٣٦٠٠٣٥٠٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شریک کاری ما شوید به ازای هر ١ میلیون ٢٥ هزار دریافت کنید با ضمانت معتبر ٠٩١٣٨٢٤٩٣٩٦ ت ت م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت ملک مسکونی سند ٦دانگ شهراصفهان با کارمزد عالی و حلال ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرداخت فوری سرمایه به دارندگان و خریداران خودرو و طلا اسناد مسکونی اصفهان و تهران میلیون تا میلیارد با رعایت عقود شرعی تماس تا ١٢ شب حتی تعطیلات ٠٩١٣٧٠٤٦٩٢٩ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شرکت کیان ظروف اسپادانا ش ث ١٧٣١ با سرمایه گذاری خود هرچند اندک در بزرگترین تولیدی ظروف یکبارمصرف کاغذی استان اصفهان مشارکت و سرمایه گذاری کنید سرمایه گذاری = سود ماهیانه حتی با ٥ میلیون ٠٣١٣٧٧٥٦٩٧١ ٠٩١٣٥٩٥٨١٨٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به یک نفر سرمایه گذار و علاقمند در زمینه فست فود نیازمندیم ٠٩١٣٣١٦٨٦٠٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند شریک و سرمایه گذار جهت تولید و ایجاد اشتغال ٠٩٣٩٢٦٨٠٨٥٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیاز به سرمایه گذار جهت فروش اقساطی کالا «طلا، خودرو، آهن» با ضمانت سند ملکی تماس تا ١١ شب حتی تعطیلات ٠٩١٣٥٠٨٩٤٠٠ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند شریک با امکان اشتغال و سرمایه گذار با ضمانت سند ملکی درکارخانه شرکت تولیدی بازرگانی ٠٩١٢٩٤١٠٩١٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیاز به سرمایه گذار جهت کافه رستوران ٠٩١٣٢٠٨٨٩٩١ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
٤ میلیون درآمد ماهیانه علی الحساب برای هر ١٠٠ میلیون سرمایه زمینه فعالیت صادرات ٠٩١٠٣٥٥٤٨٩١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شریک مالی جهت توسعه دفتر فروش با درآمد عالی و اشتغالزایی نیازمندیم ٠٩١٩٩٠٠٨٠٨٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیاز فوری به سرمایه گذار با کارمزد عالی و حلال و ضمانت سند ملکی ٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١ ت ت م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سرمایه گذاری با ٢٠ میلیون هم سود پول خود را و هم مشغول به کار شویدو حقوق بگیرید ٣٧٦٠١٣٢٥ ٠٩١٣٠٢٢٥٤٩٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دو برابر ملک مسکونی سند ٦ دانگ شهر اصفهان با کارمزد عالی و حلال ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥ ت.ت.ا.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیاز فوری به سرمایه گذار با کارمزد عالی و حلال و ضمانت سند ملکی ٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرداخت سرمایه فوری با ضمانت سند مسکونی ٠٩١٤٠٠٤٨٣٢٧ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
جذب سرمایه ومشارکت دراحداث مجموعه های تفریحی، شهربازی وقایقرانی ٠٩١٠٨٥٣٤٧٠٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
توجه توجه شغلی مناسب و پرسود باور کردنش سخت است ولی می توانید سرمایه خود را هر ٤ ماه یکبار ٤ برابر کنید با ما تماس بگیرید مشاوره رایگان ٦٩٤٥ ٤٢٩ ٠٩٣٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیاز به سرمایه گذار جهت فروش اقساطی کالا (طلا ، خودرو ، آهن) با ضمانت سند ملکی تماس تا ١١ شب حتی تعطیلات ٩٤٠٠ ٥٠٨ ٠٩١٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دو برابر ملک مسکونی سند شش دانگ شهر اصفهان با کارمزد عالی و حلال ت ت ا م ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شرکت کیان ظروف اسپادانا (ش ث ١٧٣١)با سرمایه گذاری خود، هرچند اندک در بزرگترین تولیدی ظروف یکبار مصرف کاغذی استان اصفهان مشارکت و سرمایه گذاری کنید سرمایه گذاری=سود ماهیانه حتی با ٥ میلیون ٠٩١٣٥٩٥٨١٨٨-٣٧٧٥٦٩٧١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
شریک مالی جهت توسعه دفتر فروش با درآمد عالی و اشتغال زایی نیازمندیم ٠٩١٩٩٠٠٨٠٨٨
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
با مبلغ ٢٠ میلیون تومان سرمایه هر ماه حداقل ١ میلیون درآمد خالص ٠٩١٠٨٥٣٤٧٠٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پرداخت فوری سرمایه به اسناد مسکونی اصفهان و تهران میلیون تا میلیارد با رعایت عقود شرعی ٦٩٢٩ ٧٠٤ ٠٩١٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
یک شرکت معتبر جهت واردات و صادرات نیاز به جذب سرمایه با سود علی الحساب٢٦% ٠٩٣٧٢٠١٧٠٧١-٣٦٢٦١٩٠٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیاز به کارگاه خیاطی جهت دوزندگی مانتو ٠٩١٢٠٥٥٨٩١٠ ت.ت.م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
سرمایه گذاری و جذب سرمایه در پروژه های تفریحی و گردشگری ٠٩١٠٨٥٣٤٧٠٠ ت.ت.م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پرداخت فوری سرمایه مشاوره اخذ وام در قبال سند ملکی ٠٠٥١ ٦٣٠ ٠٩١٣ ت.ت.م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
شریک و سرمایه‌گذار در زمینه گردشگری تورها ٩٣-١٢٠ و ١٦٠ روزه با حداقل ٢٥٠٠٠٠ سرمایه - ٠٩١٣٢٧٠٤١٢٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
سرما یه گذاری جهت پخش ابزارآلات شاهپورجدید(مراجعه حضوری) ٠٩١٤٠٠٢٥٤٣٦(ت ت ا م)
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
٣٠ میلیون سرمایه گذاری به همراه اشتغال بیمه سود مشارکت ٠٩١٣٩١٢٧٨٥٩ www.fadakmachine.com
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به یک شریک و ٥٠ میلیون پول نقد نیازمند هستم ٠٩٩٠٣١٥٤٦٠٣
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
سرمایه زیر ١٠٠ میلیون تومان لطفا تماس نگیرید با بازگشت سرمایه تضمینی١٠٠% ٠٩١٣٢٠٦٦٢٢٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
یک شرکت معتبر جهت واردات و صادرات نیاز به جذب سرمایه با سود علی الحساب ٢٦% ٠٩٣٧٢٠١٧٠٧١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیازمند شریک کاری با سرمایه حداقل ٥٠ میلیون جهت راه اندازی اختراع جدید و بسیار پردرآمد - ٠٩١٣٠٢١٢٠١٢
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
شریک کاری ما شوید به ازای هر ١ میلیون ٢٥هزار دریافت کنید با ضمانت معتبر ٠٩١٣٨٢٤٨٣٩٦
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
سرمایه گذاری سود تضمینی بسیار بالا عقد قرارداد معتبر زیر نظر وکیل ت ت ام ٠٩١٣٤٣٢٦٠٢١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیاز به سرمایه گذار جهت فروش اقساطی کالا (طلا ، خودرو ، آهن) با ضمانت سند ملکی تماس تا ١١ شب حتی تعطیلات ٩٤٠٠ ٥٠٨ ٠٩١٣ ت.ت.م
Loading