صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیاز به شریک با ٢٠ میلیون سرمایه شغل فرهنگی + اشتغال ارسال نام و نام خانوادگی، سن و تحصیلات ٠٩١٣٩٠٠٨٩٧٣ (ت.ت.م)
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دوبرابر ملک مسکونی سند ٦ دانگ شهر اصفهان با کارمزد عالی و حلال (ت ت ا م) ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرداخت سرمایه با شرایط عالی + خدمات وام ٥١ ٠٠٠ ٦٣ ٠٩١٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کسانی که می خواهند شغل مناسب و پرسود داشته باشند می توانند سرمایه خود را هر٤ ماه یکبار ٤ برابر کنند از١٠میلیون به بالا مشاوره رایگان ٠٩٣٩٤٢٩٦٩٤٥ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند شریک با امکان اشتغال و سرمایه گذار با ضمانت سند ملکی در شرکت تولیدی بازرگانی -٠٩١٢٩٤١٠٩١٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند شریک یا سرمایه گذار جهت کار تولیدی با درآمد شرعی و ضمانت معتبر ٠٩١٣٦٨٦٢٨٤٢ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شریک و سرمایه گذار با حداقل سرمایه ٥٠٠ م در زمینه پخش دارو نیازمندیم ٥٩٥٥ ٢١٦ ٠٩١٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند سرمایه گذار در زمینه تولیدی - خدماتی با سوددهی بالا ٠٩١٣١٠٧٨٤٥٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیازمند شریک و سرمایه گذار ٠٩١٣٦٠٠٣٥٠٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پرداخت فوری سرمایه + خدمات وام در قبال سند ملکی ٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیازفوری به سرمایه گذار با پرداخت سودعالی وضمانت سند ملکی ٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١ ت ت م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیازمند شریک با امکان اشتغال و سرمایه گذار با ضمانت سند ملکی درکارخانه شرکت تولیدی بازرگانی ٠٩١٢٩٤١٠٩١٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شرکت کیان ظروف اسپادانا ثبت ١٧٣١ با پشتوانه ده سال تولید و با دارا بودن متنوع ترین خط تولید ظروف کاغذی ، سرمایه های خرد شما را به صورت محدود می پذیرد ٣٧٧٥٦٩٧١-٠٣١ ٠٩١٣٥٩٥٨١٨٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیازمند شریک یا سرمایه گذار ٠٩١٣٩١٥١٥٠٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
سرمایه آزاد با چک و سند و ضامن معتبر ٠٩٣٠٧٩٥٩١٢٦ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیازمند سند جهت اجاره با تضمین و پورسانت عالی از ١٢ تا ٣٦ ماه ٠٩١٣٢٢٣٩٦٥٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیازمند سند جهت اجاره با تضمین و پورسانت عالی از ١٢ تا ٣٦ ماه ٠٩١٣٢٢٣٩٦٥٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت ٢ برابر ملک مسکونی در شهر اصفهان ٠٩١٣٥١٥٤٣٢١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیاز فوری به سرمایه گذار با پرداخت سود عالی و ضمانت سند ملکی ٠٠٥١ ٦٣٠ ٠٩١٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پرداخت سرمایه در قبال ملک شما در شهر اصفهان ٠٩١٣٧٠٣٠٧٣٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دوبرابر ملک مسکونی سند ٦دانگ شهر اصفهان با کارمزدعالی و حلال ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥ ت ت ا م
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت ٢ برابر ملک مسکونی در شهر اصفهان ٠٩١٣٥١٥٤٣٢١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
پرداخت سرمایه در قبال ملک مسکونی شما در شهراصفهان ٠٩١٣٧٠٣٠٧٣٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ٢ برابر وثیقه ملکی به صورت عقوداسلامی مدیریت، مشاوره،بازاریابی ٠٩١٣٠٥٤٤٢٩٢ ٠٩٩٠٢٤٢٠٠٩٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
سرمایه گذاری سود تضمینی بسیاربالا عقدقرارداد معتبر زیر نظر وکیل ت ت ا م ٠٩١٣٠٦٠٢٩٩٨
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
پول خود را درحساب خودتان نگه دارید سود آن را از ما دریافت کنید ٠٩٩٠٢٤٦٤٧٤١ ت ت م
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار سودعالی ، تضمینی و شرعی بازرگانی مهام صنعت ٠٩١٣٦٤١١٤٣٧ ٣٢٦٨٥٣٢٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
سرمایه گذاری با ٢٠ میلیون پخش موادغذایی هم سود پول خود را و هم مشغول به کار و حقوق بگیرید ٠٩١٣٠٢٢٥٤٩٢-٣٧٨٠٤٦٣٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
جذب سرمایه های ٥ تا ٢٠ میلیونی جهت بورس با بازدهی ٣٣٪ + امکان اشتغال برای مهندسین عمران ٠٩١٣٥٥٥١٦٥٩
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند سرمایه نقدی جهت کارگاه تولیدی با ضمانت نامه ملکی ٠٩١٣٩١٣٠٩٩٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
شریک و سرمایه گذار خانم یا آقا ٥ الی ٢٠ م خدمات ساختمان امکان اشتغال بکارسودعالی با ضمانت ٢برابر ٠٩١٩٤٩٧١٣١٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
ایده از شما دفتر کار از ما ٠٩٢٢٧٣١٥٨٠٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
پرداخت سرمایه با سند ٦ دانگ کشاورزی صنعتی، مسکونی، تجاری حتی زمین ٣٦٦٢٣٥٥٥ ٠٩١٣٤١٢٩٧٩٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیاز به شریک وسرمایه گذار درنمایندگی و دفتر بیمه سرمایه توافقی - درآمدعالی ٠٩١٢٠٠٥٩٩٦٥
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دو برابر ملک مسکونی - سند ٦ دانگ شهر اصفهان با کارمزد عالی و حلال ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥ ت.ت.م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیاز به سرمایه ٢٠ میلیونی جهت رستوران همراه با اشتغال با درآمد ماهیانه ٢ میلیون تومان (خانم و آقا) ٢٨٠٤ ٨٦٥ ٠٩١٣ ٢٢٩٥ ٥٠١ ٩
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
کسانی که می خواهند شغل مناسب و پر سود داشته باشند می توانند سرمایه خود را هر ٤ ماه یکبار ٤ برابر کنند از ١٠ میلیون به بالا مشاوره رایگان ٠٩٣٩٤٢٩٦٩٤٥ ت.ت.اکیدا.م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
پذیرش شریک و سرمایه گذار جهت همکاری در شغلی حلال و پردرآمد با ١٠ سال سابقه موقعیت و شرایط تضمینی ٠٩٩٠١٨٥٦٥٣٥ ت ت م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت ملک مسکونی ، خریدار امتیاز وام به صورت نامحدود ٠٩١٣٨٣٦٩١٧١
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
سرمایه گذاری با ١٠ م جهت پخش مواد غذایی هم سود پول خود را و هم مشغول به کار و حقوق بگیرید ٠٩١٣٠٢٢٥٤٩٢
Loading