صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دو برابر ملک مسکونی سند شش دانگ شهر اصفهان با کارمزد عالی و حلال ت ت ا م ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
اجاره رستوران و فروشگاه واقع در مجتمع خدمات رفاهی عالی قاپو کیلومتر ٥ میمه (با فروش عالی) (ت.ت.م) ٠٩٩٠٤٨٠٦٣٤٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دو برابر ملک مسکونی سند ٦ دانگ شهر اصفهان با کارمزد عالی و حلال ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥ ت.ت.ا.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیاز فوری به سرمایه گذار با کارمزد عالی و حلال و ضمانت سند ملکی ٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کسانی که می خواهند شغل مناسب و پرسود داشته باشند می توانند سرمایه خود را هر ٤ ماه یکبار ٤ برابر کنند از ١٠ میلیون به بالا مشاوره رایگان ٠٩٣٩٤٢٩٦٩٤٥ ت ت اکیدا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شراکت در رستوران با درآمد عالی و سود تضمینی ٠٩٣٩٨٢٠٣٠٠٢ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شریک و سرمایه گذار مغازه آرایشی سرمایه٢٠میلیون درآمد٤میلیون -٣٤٥٣٠٧٧٠ ٠٩١٣٥٣٣٩٥٠٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرداخت فوری سرمایه مشاوره اخذ وام در قبال سند ملکی ٠٠٥١ ٦٣٠ ٠٩١٣ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سرمایه شما را با اطمینان و با ضمانت معتبر و با حضور شما سرمایه گذاری می کنیم ٧٠٢٤ ٠٤٣ ٠٩١٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سرمایه گذاری همراه با اشتغال به کار با سرمایه ٢٠٠ تا ٢٥٠ م همراه با ضمانت جهت کار تولیدی ٠٩١٣٣٠١٩٣٣٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرداخت فوری سرمایه مشاور اخذ وام در قبال سند ملکی ٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١ ت ت م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
توجه توجه نیازمند شریک و سرمایه گذار همراه با اشتغال ٠٩١٣٩١٥١٥٠٠ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دعوت به سرمایه گذاری صدرا تجارت حامیان تولید شرعی، تضمینی، سود بالا ٣٢٦٨٥٣٢٦ ٠٩١٣٢٢٨٢٩٥٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سرمایه گذاری سود تضمینی بسیار بالا -عقد قرارداد معتبر زیر نظر وکیل ٠٩١٣٤٣٢٦٠٢١ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شریک و سرمایه گذار نیازمندیم ٠٩٣٧١٨٣٤٥٠٠ ٠٩١٣٦٠٠٣٥٠٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند سرمایه گذار با ضمانت ملک مسکونی سند ٦دانگ شهراصفهان با کارمزد عالی و حلال ٠٩١٣٣٠٩٨٥٣٥ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مکان و اجاره با ما کار از شما جهت آرایشگاه زنانه ٠٩١٣٣١٩٠٢١٧ ت ت ا م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارخانه تولیدی نیازمند سرمایه ٤٠٠ میلیون به بالا ضمانت سند ملکی ٠٩١٣١٠٢٥٠٩٧ ٣٧٧٦١٢١٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
جذب سرمایه های اندک شما از ١ تا ١٠ میلیون در یک کارگاه تولیدی معتبروفعال ٠٩١٣٥٦٧٠٦٧٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به یک سرمایه گذار با اخلاق کاری جهت راه اندازی یک مزون مانتو با سوددهی عالی نیازمندیم ٠٩١٣٥٠٩٩٧٣٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مرکز بازسازی خودروهای تصادفی صافکار و نقاش درجه یک را به صورت شراکتی دعوت به کار می نماید ٠٩١٣٢٠١٣٤٩٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند ٢٠ م جهت سرمایه گذاری به صورت ٤ ماهه با پورسانت عالی ٠٩٣٩٥٣١٠٨٥٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیازمند ٦٠ م سرمایه ٥ ساله با ضمانت چک و سفته با سود ماهیانه ١/٣٥٠ م ٠٩١٣٥٥٢٢٣٤١ تماس ٤ عصر به بعد
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیاز به سرمایه گذار جهت طرح نوین گردشگری ٠٩١٣٢٣١٢٦٤١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
٣٠ میلیون تومان سرمایه گذاری به همراه اشتغال ٠٩١٣٩١٢٧٨٥٩ www.fadakmachine.com
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به سرمایه ۵ میلیون تومانی جهت کاری پر بازده با سود حلال ماهیانه ۴۷۰ هزار تومان نیازمندیم.... ۰۹۳۶۴۵۳۵۰۲۵ , 09364535025
پورسانت
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرداخت سرمایه فوری با ضمانت سند مسکونی (ت ت ا م) ٠٩١٤٠٠٤٨٣٢٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پرداخت سرمایه با چک معتبر، خریدار لوازم خانگی شما هستیم ٠٩١٣٠٩٣١٥٦٠ ٠٩١٤٠٠٢١٦٤٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیاز فوری به سرمایه گذار با کارمزد عالی و حلال و ضمانت سند ملکی ٠٩١٣٦٣٠٠٠٥١ ت ت م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
شرکت کیان ظروف اسپادانا ثبت ١٧٣١ با ظرفیت تولید٤٠٠تن ظروف یکبارمصرف کاغذی در سال از شما سرمایه گذاران محترم دعوت به همکاری می نماید با هرمیزان سرمایه حداقل ٥ میلیون ٠٣١٣٧٧٥٦٩٧١ ٠٩١٣٥٩٥٨١٨٨
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
استخر پرورش میگو از ما سرمایه برای یک دوره تولید ٧ ماهه از شما سود هر استخر ٣٠تا٧٠ م با تضمین سرمایه شما ٠٩٣٧٩٥٩١٥٠٤ ت ت ا م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیازمند سرمایه به مبلغ ٣٠ میلیون تومان سود روزشمار٣٨٪ ٠٩١٢٩٤٥٨٠٨٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
استخر پرورش میگو سود هر استخر ٣٠-٧٠ م (با تضمین سرمایه) ٠٩٣٧٩٥٩١٥٠٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شریک و سرمایه گذار درزمینه ساختمان با وثیقه ملکی ٣٢٦٨١٤٦٥ ٠٩١٣٢١٠٩٩٥٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پرداخت سرمایه فوری ٦٠ میلیون تومان با ضمانت سند مسکونی ٠٩١٣٨٠٤٥٩٠١ ٠٩١٣٦٢٨١٦٣٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نیازبه شریک و سرمایه گذار جهت تولید شیرآلات بادرآمد عالی ٠٩١٣٩٧٨٧٠٣٣ رنجکش
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به سرمایه ۵ میلیون تومانی جهت کاری پر بازده با سود حلال ماهیانه ۴۷۰ هزار تومان نیازمندیم.... ۰۹۳۶۴۵۳۵۰۲۵ , 09364535025
پورسانت
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیازمند شریک با امکان اشتغال و سرمایه گذار با ضمانت سند ملکی درکارخانه شرکت تولیدی بازرگانی ٠٩١٢٩٤١٠٩١٣
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیاز به شریک و سرمایه گذار جهت تولید شیرآلات با درآمد عالی ٠٩١٣٩٧٨٧٠٣٣ (رنجکش)
Loading