صبح شهر
[امروز] [امروز]
حسابداری نوآوران کارگاه عملی سندزنی دفتر روزنامه و کل و انبارگردانی صورتهای مالی و اظهارنامه حقوق و دستمزد گواهی پایان دوره معادل یکسال سابقه کار و معرفی به کار ٨-٣٦٢٨١٤٣٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسسه حسابداری محاسبان کارگاه کاملا عملی حسابداری ویژه اشتغال باتضمین معرفی به کار (تلفن ٤رقمی)٤٠٢٠-٠٣١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارگاه عملی حسابداری،حسابرسی (دفاتر،اظهارنامه،ارزش افزوده، گزارشات فصلی و...)معرفی به کار،سابقه کار (یکتاپرداز)٣٣٣٦٣٨٠١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسسه طلوع مهر حسابدار حرفه ای شدن کار سختی نیست کافی است ٣ ماه با ما زمان بگذارید مدرک معتبر + سابقه کار در صورت عدم معرفی به کار ٥٠% هزینه مسترد خواهد شد ٣٦٢٠٦٢٦٨- ٣٦٢٠٥٧٢٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
حصین حاسب سپاهان آموزش حسابداری در کوتاه ترین زمان اظهارنامه- دفاتر قانونی تولیدی- بازرگانی- پیمانکاری پشتیبانی، معرفی به کار و کارورزی = رایگان (ت.ت.م) ٣٦٦٢٨٦٠٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسسه حسابداری تدبیر آموزش ٠ تا ١٠٠ حسابداری با تضمین معرفی به کار ٠٩١٣٣٠٠٨٨١٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
گروه مشاوران تحلیل سیستم با همکاری مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه اصفهان وام آموزشی بلاعوض و معرفی به کار گواهی مورد تایید وزارت علوم ٣٢٢٣٩٧٦٧- ٣٢٢٣٦٤١٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به تعدادی نیروی حسابدار (آشنا به نرم افزار آسا) باتجربه نیازمندیم، دارای سابقه کار ٤-٣٥٧٢٢٢٩١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
حسابداری حسابان صدر آموزش و استخدام (امور مالی و مالیاتی) در رشته های مرتبط و غیرمرتبط حسابداری تلفن آموزش: ٣٥٨١٥٧١٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
حسابدار خانم ساعت کاری ٨ الی ١٧ محل کار: خیابان مصلی (داخلی ١)٣٦٦٣٤١٢٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
حسابدار خانم(متاهل) مسلط به نرم افزار پارسیان محدوده خیابان امام خمینی(ت.ت.ا.م) ٠٩١٣١٨٠١١٩١-٣٣٨٧٣٨٢٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
حسابدار خانم پاره وقت آشنا به نرم افزار نوآوران ٠٩١٦٢٣١٢١٤٠- ٣٣٨٧٧٩٤٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شرکت معیاردانش پارس مستقر در دانشگاه آزاد اصفهان کمک حسابدار خانم (لیسانس یا دانشجو) meyardanesh@yahoo.com
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
صندوقدارخانم حرفه ای با سابقه کارحداقل فوق دیپلم در فروشگاه موادغذایی ٠٩١٦٢٩٢٧٦٤٦ ٣٥٦٦٢٢١١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
صندوقدار خانم جهت فست فود با شرایط عالی (محدوده شیخ صدوق) ٣٦٥٥٠٥٥٥ ت ت ا م ٠٩١٣٧١١٨٠٩٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
یک نفر صندوقدارخانم جهت کاردررستوران محدوده خیابان مدرس ٠٩١٣٣٦٥٤٦٨٠ ٣٤٤٥٨٨٤٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به یک نفر صندوقدار خانم یا آقا جهت کاردرفست فود محدوده ملک شهر ٠٩١٣٠٨٢٠٧٩٥ ٣٥٦٦٢٢١١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
Xآموزشگاه نظرX برگزارکننده دوره های حسابداری و کامپیوتر ویژه استخدام و مدرک معتبر با تخفیف تابستان ٣٦٢٤٤٨١٥-٣٦٢٦٨٥٤١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
موسسه حسابداری چرتکه با بیش از ٥٠ حرفه تخصصی آموزش حسابداری از ٠ تا ١٠٠ (مالی/مالیاتی/بهای تمام شده) با تخفیف ٤٠% معرفی به بازار کار (تضمینی) ٣٢٣٦٣٢٧٥-٣٢٣٣٤٣٨٠ ٠٩١٣٢٠٠٠٥١٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به یک صندوقدار خانم جهت کار در رستوران(شیفت شب) نیازمندیم ٣٣٤٥٣٩٤٩ ٠٩١٣٢٠٥٧١٥٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
صندوقدار خانم جهت فست فود نیمه وقت محدوده خ پروین ٠٩٣٩١٩٤٢٩١١-٣٢٢٥٥٦٠٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
صندوقدار حرفه ای آشنا به حسابداری و نرم افزار فودسافت س کار ١١/٣٠ الی ١٥/٣٠ (محدوده خ فیض) ٣٦٦٥٠٩٩٢
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی صندوقدارخانم آشنا به برنامه پیرامید محدوده میدان لاله قدس ٠٩١٣٤٠٣٥٩١٠ ٣٤٧٠٤٣٩٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
صندوقدارخانم با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩١٣٣٠٢٣١٢٥ ٣٥٣٣٣٨٦٠
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
صندوقدار خانم آشنا به کامپیوتر تمام وقت محدوده عبدالرزاق ٣٢٢١٧١٦٨ ٠٩١٣١١٥٩٠٢٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
به یک صندوقدارخانم جهت کار در رستوران شیفت شب نیازمندیم ٣٣٤٥٣٩٤٩ ت ت ا م ٠٩١٣٢٠٥٧١٥٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شاهین شهر به یک صندوقدار خانم جهت پیتزا فروشی نیازمندیم ٤٥٢٤٤٢١٠ ٠٩١٣٦٩٥٧٨٠٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
صندوقدارخانم جهت کاردرفست فود ٢٠ الی ٢٤/٣٠ با سرویس برگشت م هشت بهشت غربی ٠٩١٣٦٩٦١٤٧٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
صندوقدارخانم جهت کاردرفست فود ٢٠ الی ٢٤/٣٠ با سرویس برگشت م هشت بهشت غربی ٠٩١٣٦٩٦١٤٧٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به یک صندوقدار خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٤٠٤٠٠٢١٥ ٣٤٤٢٣٤٦٣ ت ت ا م
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
فست فود آقای برگر صندوقدار خانم،شیفت بعدازظهر (خیابان میر) سرویس برگشت و بیمه ٣٦٩٠٢٢٣٠-٠٩٣٦٣٧٩١٤٤٣
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
فست فود آقای برگر صندوقدار خانم،شیفت بعدازظهر (خیابان میر) سرویس برگشت و بیمه ٣٦٩٠٢٢٣٠-٠٩٣٦٣٧٩١٤٤٣
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
صندوقدار حرفه ای آشنا به حسابداری و نرم افزار فود سافت س کار ١١/٣٠ الی ١٥/٣٠ ٣٦٦٥٠٩٩٢ محدوده خ فیض
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
صندوقدار خانم جهت کار در فست فود، محدوده خیابان میر (ساعت کار ١١ تا ١٦) ٣٦٣٠١٦٠٦-٠٩٠١٢٧٨٣٦٨٩
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
موسسه حسابداری حسابان صدر استخدام همراه با آموزش حین خدمت در رشته های مرتبط و غیرمرتبط ٣٥٨١٥٧١٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
صندوقدار حرفه ای آشنا به حسابداری و نرم افزار فودسافت س کار ١١/٣٠ الی ١٥/٣٠ محدوده خ فیض ، ٣٦٦٥٠٩٩٢
Loading