صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
حسابداری نوآوران کارگاه عملی سندزنی دفتر روزنامه و کل و انبارگردانی صورتهای مالی و اظهارنامه حقوق و دستمزد گواهی پایان دوره معادل یکسال سابقه کار و معرفی به کار ٨-٣٦٢٨١٤٣٧
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
یک نفر نیروی خانم با روابط عمومی بالا جهت کانترداری در فست فود جمیرا شعبه سیتی سنتر-٠٩١٣٨٦٥٢٨٣٥
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
حسابدار کارشناسی یا ارشد تمام وقت esthes@ -٣٦٦٦٠٩٧٩ employacc@yahoo.com
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
حسابدار خانم محدوده فلکه احمدآباد (ساعات کار٨ الی ١٣ و ١٥ الی ١٩) ٠٩١٣٧٧١٢٨٠٧ -٣٢٢٨١٥٢٠
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
موسسه حسابداري محاسبان آفاق اسپادانا کارگاه کاملا عملی حسابداری ویژه اشتغال با تضمین معرفی به کار (تلفن ٤ رقمی)٤٠٢٠-٠٣١ «این موسسه شعبه دیگری ندارد»
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
صندوقدار مسلط به سیستم پیرامید محدوده خ حمزه جنوبی ٠٩١٣١٦٨٤٥١٢
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
یکنفر صندوقدار خانم جهت دفتر کارواش محدوده کهندژ - تماس : ١٨ الی ٢٠ ٠٩٣٠٥١٤٩٢١٩-٣٧٦٥٠٦٠٨
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
فوري صندوقدارخانم،مجرب جهت كار درتهيه غذاي پاسارگاد ، خیابان رودكي٣٧٨٦٦٤٤٦ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
یک نیروی آقا و یک نیروی خانم جهت صندوقداری ٠٩١٣٩٠٣١١٩٥ ٣٦٢٦٩٣٨١
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
صندوقدارخانم و تخته کار ماهر محدوده حکیم نظامی ٣٦٢٦٩٠٨٣ ٠٩٣٥٤٤١٤١٤١
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
صندوقدار خانم جهت کاردررستوران تمام وقت با سرویس برگشت محدوده حکیم نظامی ٣٦٢٤٣٠٤٣ ٠٩١٣٣١٥١٥٤٥
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
صندوقدارخانم جهت کاردر شهربازی ناژوان ساعت تماس ٩ الی ١٧ ٣٧٧٧٤٣٥٣ ت ت ا م
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
ارزانسرای فردوس به یک خانم جهت صندوقدار محدوده پل چمران نیازمندیم ٠٩١٣٤٠٩١٨٦٦ ٣٤٣٣٠٨١٨
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
حسابدار خانم (تمام وقت) مسلط به حسابداری پیمانکاری ٣٣٢٢٣٨٢١-٠٩٣٣٤٠٦٦١٥٠
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
حسابدار خانم با سابقه کار مسلط به امور حسابداری و کامپیوتر تمام وقت (تماس ٩ الی ١٤) ٣٦٦٢٠٥٩٣
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
کارواش استارواش استخدام صندوقدار خانم به صورت شیفتی نیمه وقت ٣٤٦١١٣٦٤
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
صندوقدار خانم جهت كار در رستوران،س کار ١٩ الی ٢٣ محدوده شيخ صدوق جنوبي ٣٦٧٠٣١٠٥-٠٩١٣٣٠١٧٤٣٦
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
صندوقدار خانم جهت کار در اغذیه فروشی ٠٩١٣٣١٦٠٩٠٦ ٣٦٢٥٧٤٣٥
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
کارگاه عملی حسابداری، حسابرسی (دفاتر، اظهارنامه، ارزش افزوده) گزارشات فصلی و ...) معرفی به کار، سابقه کار (یکتاپرداز)٣٣٣٦٣٨٠١
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
به تعدادی صندوقدار خانم آشنا به نرم افزار هلو جهت کار در سیتی سنتر با حقوق و مزایا نیازمندیم (ت.ت.م) ٠٩١٣٣٧٧٤٧٧١- ٣٦٥٥٠٤٢٨
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
صندوقدارخانم با تجربه و روابط عمومی بالا برج پیتزا - مرداویج ٠٩٩٠٩٥١٢٨٥٥-٣٦٦٨٧٥٠٤
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
حسابدار خانم (تمام وقت) مسلط به حسابداری پیمانکاری ٣٣٢٢٣٨٢٠
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
گروه مشاوران تحلیل سیستم با همکاری مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه اصفهان وام آموزشی بلاعوض و معرفی به کار گواهی مورد تایید وزارت علوم ٣٢٢٣٩٧٦٧-٣٢٢٣٦٤١٤
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
صندوقدار و فروشنده خانم در فروشگاه لوازم آشپزخانه محدوده خیابان عبدالرزاق ٣٢٢٣٦٨٨٣-٠٩٣٥١٣٤١٠٨٥
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
صندوقدار باتجربه خانم برج پیتزا - مرداویج ٣٦٦٨٧٥٠٤ ٠٩٩٠٩٥١٢٨٥٥
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
صندوق دار خانم جهت کاردرپیتزا فروشی نیازمندیم محدوده رباط دروازه تهران ٠٩١٣١٠٢٠٤١٩ ٣٣٣٥٢٧٨٩
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
حسابدار خانم (تمام وقت) مسلط به حسابداری پیمانکاری ٠٩٣٣٤٠٦٦١٥٠ ٣٣٢٤٨٩٢١
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
فراخوان نهایی تکمیل ظرفیت پایان سال (١١ نفر) جهت دوره جامع آموزش ویژه استخدام «حسابداری و مالیاتی» با گواهی سابقه کار اشتغال و عقد قرارداد معرفی در مجتمع مرسا ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
فوری فوری استخدام حسابدارخانم، مسلط به نرم افزار پارسیان- محدوده جی ٣٥٧٢٠٠٩٠-٠٩١٢٢٠٢٩١٩٩
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
یک نفر خانم جهت حسابداری با سابقه کار نیازمندیم خیابان امام خمینی، سه راه ملک شهر ٣٣٢٢٠١٣٦-٠٩١٣٨٩٠٠٧٨٨
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
فراخوان نهایی تکمیل ظرفیت پایان سال (١١ نفر) جهت دوره جامع آموزش ویژه استخدام «حسابداری و مالیاتی» با گواهی سابقه کار اشتغال و عقد قرارداد معرفی در مجتمع مرسا ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
فست فود صندوقدار خانم ٣٦٥٤١٣٣٠ ت ت ا م ٠٩١٣٧١١٨٠٩٧
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
صندوقدارخانم با روابط عمومی بالا جهت پیتزا فروشی خ عسگریه ٣٢٢٥٠٥٨٥ ت ت ام ٠٩١٣٤٥٦٧٨١٦
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
صندوقدار خانم با روابط عمومی بالا ، پیتزافروشی (خ عسگریه) - تمام وقت ٠٩١٣٤٥٦٧٨١٦-٣٢٢٥٠٥٨٥
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نیازمند صندوقدارخانم جهت فروشگاه موادغذایی واقع در سپاهان شهر ٠٩١٣٣٢٦٣١٩٩ ٣٦٥٣١٥٤٤
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
صندوقدار خانم جهت کار در رستوران محدوده سپهسالار ٣٦٦٠٦٧٢١-٠٩١٣١٠١٨٨٧٤
Loading