صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدار خانم همراه با آموزش جهت کار در سوپر مارکتی بزرگ ٣٢٣٣٧٧٦٣-٠٩١٣٥٤٨٨١٩٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدار خانم جهت کار در فست فود - ساعت کار ١٩ الی ٢٤ ، محدوده شیخ بهایی ٣٢٣٧٤٥٩٥ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
حسابداری نوآوران کارگاه عملی سندزنی دفتر روزنامه و کل و انبارگردانی صورتهای مالی و اظهارنامه حقوق و دستمزد گواهی پایان دوره معادل یکسال سابقه کار و معرفی به کار ٨-٣٦٢٨١٤٣٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
Xآموزشگاه نظرX کامپیوتروحسابداری به صورت عملی وکاربردی ویژه اشتغال ٣٦٢٤٤٨١٥-٣٦٢٦٨٥٤١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسسه حسابداری محاسبان کارگاه کاملا عملی حسابداری ویژه اشتغال باتضمین معرفی به کار (تلفن ٤رقمی)٤٠٢٠-٠٣١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسسه حسابداری چرتکه با بیش از ٥٠ حرفه تخصصی آموزش حسابداری از ٠ تا ١٠٠ (مالی/مالیاتی/بهای تمام شده) حسابرسی- امور ثبت شرکتها معرفی به بازار کار (تضمینی) ٣٢٣٦٣٢٧٥-٣٢٣٣٤٣٨٠ ٠٩١٣٢٠٠٠٥١٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسسه طلوع مهر حسابدار حرفه ای شدن کار سختی نیست کافی است ٣ ماه با ما زمان بگذارید مدرک معتبر + سابقه کار در صورت عدم معرفی به کار ٥٠% هزینه مسترد خواهد شد ٣٦٢٠٦٢٦٨- ٣٦٢٠٥٧٢٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
نیروی مسلط به حسابداری فراسو جهت صندوق، ترجیحاً خانم کارکرده در آژانس هواپیمایی (ت.ت.م) ٣٦٢٩١٣٧٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
استخدام حسابدار خانم جهت کار در فروشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ٣٢٣٥٦٠١٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کمک حسابدار خانم آشنا به نرم افزار نوآوران، محدوده خیابان وحید (حقوق اداره کار+بیمه) ٣٦٢٦٤٢٠٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
صندوقدار خانم جهت کار در فست فود، ساعت کار ١٩ الی ٢٤ محدوده شیخ بهایی (ت.ت.م) ٣٢٣٧٤٥٩٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به دو نفر خانم با روابط عمومی بالا جهت صندوقداری رستوران نیازمندیم-ترجیحا محدوده کاوه - ٣٤٥٨٥٨٩٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی صندوقدار خانم در غرفه موادغذایی بیمارستان الزهرانیازمندیم ٣٦٧٠١٥٠٢ ٠٩٠١٢٨٦٠٧٢٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به یک صندوقدار خانم جهت کاردررستوران نیازمندیم ٣٤٤٤٢٢١٩ ٠٩١٤٠٤٠٠٢١٥ ت ت م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به یک نفر صندوقدار مسلط در هایپر مارکت با ضامن معتبر نیازمندیم محل کار : خیابان آپادانا دوم لطفا مشخصات و سابقه خود را به ٠٩١٣٢٧٠٣٣٨٠ پیامک کنید
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
گروه مشاوران تحلیل سیستم با همکاری مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه اصفهان وام آموزشی بلاعوض و معرفی به کار گواهی مورد تایید وزارت علوم ٣٢٢٣٩٧٦٧- ٣٢٢٣٦٤١٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
کارگاه عملی حسابداری،حسابرسی (دفاتر،اظهارنامه،ارزش افزوده، گزارشات فصلی و...)معرفی به کار،سابقه کار (یکتاپرداز)٣٣٣٦٣٨٠١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
موسسه حسابداری تدبیر آموزش ٠ تا ١٠٠ حسابداری با تضمین معرفی به کار ٠٩١٣٣٠٠٨٨١٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
حصین حاسب سپاهان آموزش حسابداری در کوتاه ترین زمان اظهارنامه- دفاتر قانونی تولیدی- بازرگانی- پیمانکاری پشتیبانی، معرفی به کار و کارورزی = رایگان (ت.ت.م) ٣٦٦٢٨٦٠٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
حسابدار خانم باسابقه کار ٩٥٠١١١٣٣(ت.ت.ا.م)
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
صندوقدار خانم تمام وقت / نیمه وقت جهت کار در سالن غذاخوری ٠٩١٣١١٣٧٥١٦-٣٢٢٢١٩٧٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
Xخوش خوراکX به چنددوشیزه جهت صندوق داری ظهروشب نیازمندیم(ت ت ا م) ٣٢٣٧٣٠٣٩-٠٩٣٠٨٧٥١٩٠٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
تعدادی نیرو و صندوقدار جهت فست فود سه راه ملک شهر ٠٩١٣١٠٨٠٨٤٩
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
خانم با روابط عمومی بالا جهت صندوقداری و تحویل سفارش در آبمیوه حرفه ای، خیابان مرداویج ٣٦٢٧١٨٤٧-٠٩٩٠٦٤٠٢٧١٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
فروشگاه مرغ و ماهی حسابدارپاره وقت آشنا با نرم افزار هلو آدرس : خیابان سجاد ٣٦٦٠٦٠٧٩ ت ت ا م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
گروه مشاوران تحلیل سیستم با همکاری مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه اصفهان وام آموزشی بلاعوض و معرفی به کار گواهی مورد تایید وزارت علوم ٣٢٢٣٩٧٦٧- ٣٢٢٣٦٤١٤
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
موسسه حسابداری حسابان صدر کارگاه کاملا عملی مالی و مالیاتی اشتغال و پشتیبانی جهت حسابداری شرکتها ٣٥٨١٥٧١٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
موسسه حسابان صدر استخدام و آموزش حین خدمت جهت امور مالی مشاغل و شرکتها (ظرفیت محدود) ٣٥٨١٥٧١٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
صندوقدارآقاجهت فروشگاه موادغذایی ورودی خورزوق،ساعت کار٩تا١٣:٣٠و١٥:٣٠تا٢١:٣٠ جمعه هاتعطیل(حقوق ثابت+بیمه) ٠٩١٣٤٠٢١٨٨٤ت.ت.ا.م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به یک صندوقدار خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٤٠٤٠٠٢١٥ ٣٤٤٤٢٢١٩ (ت ت ا م)
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
استخدام در شرکت مواد غذایی حقوق ثابت و بیمه حسابدار تمام وقت سه سال سابقه کار دارای مدرک دانشگاهی محدوده ابن سینا ت ت م - ٠٩١٣٤٨٠٩٠٧٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به یک نفر حسابدار مسلط به office و پارسیان نیازمندیم (ت.ت.ا.م) ٣٥٧٢١٥٦٥
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
صندوقدار خانم، مسلط به پارسیان، ٩ الی ١٣/٣٠ و ١٧ الی ٢٠/٣٠ حقوق ٨٠٠/٠٠٠ محدوده عبد الرزاق ٠٩١٣٤٦١٤٠٢١-٣٤٤٩٩١٩٣
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
موسسه حسابداری حسابان صدر کارگاه کاملا عملی مالی و مالیاتی اشتغال و پشتیبانی جهت حسابداری شرکتها ٣٥٨١٥٧١٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
دعوت به همکاری از علاقمندان جویای کار حسابداری (مبتدی و نیمه مبتدی) جهت یادگیری دوره صفر تا صد حسابداری و مالیاتی با نرم افزار همراه با استخدام ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
خانه آموزش و اشتغال ٥ نفر علاقه مند به یادگیری امور حسابداری و مالیاتی کلیه شرکت ها با نرم افزار کاربردی جهت آموزش و سپس استخدام با قرارداد تضمینی کار (مدرک معتبر و شهریه اقساط) ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
حسابدار خانم یا آقا ( تمام وقت ) با سابقه کار ٣٢٣٥٦٠٢٣ (ت.ت.م)
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
حسابان صدر اصفهان عضو انجمن مدیران مالی اصفهان آموزش کاملا عملی حسابداری مالی و مالیاتی استخدام و پشتیبانی پس از دوره جهت حسابداری شرکتها (ت ت اکیدا م) ٣٥٨١٥٧١٠
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
خانه آموزش و اشتغال ٥ نفر علاقه مند به یادگیری امور حسابداری و مالیاتی کلیه شرکت ها با نرم افزار کاربردی جهت آموزش و سپس استخدام با قرارداد تضمینی کار (مدرک معتبر و شهریه اقساط) ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
Loading