صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
یک شرکت معتبر در زمینه بینایی ماشین و پردازش تصویر به تعدادی نیرو آشنا در این زمینه جهت پشتیبانی فنی دعوت به همکاری می نماید 03132368910 , 09134243239
تمام وقت
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
یک شرکت معتبر در زمینه واردات دوربینهای صنعتی از تعدادی نیرو متخصص در زمینه پردازش تصویر و بینایی ماشین جهت تصدی شغل های پشتیبانی و برنامه نویسی و فروش دعوت به همکاری می نماید , 09134243239
تمام وقت
Loading