صبح شهر
[امروز] [امروز]
واحد زبان حوزه هنری دوره های مکالمه، ترمیک (کودک و بزرگسال) جمعه ها (شاغلین)، خصوصی و نیمه خصوصی آمادگاه ٣٢٢٠٩٥٩٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
٥٠% تخفیف واقعی + مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه از مبتدی تا پیشرفته (ت ت ا م) ٣٢٦٠١٧٠٨-٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در ١٢٠ جلسه، از پایه تا پیشرفته،با شرایط ویژه (ت ت ا م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کارشناس ارشد از آمریکا تدریس نیمه خصوصی انگلیسی هرجلسه ٨ هزار تومان ،جلسه اول رایگان ت ت ا م ٠٩١٣٢٠٤٠٨٦٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
زبان انگلیسی را مانند زبان مادری صحبت کنید ielts ، ١٠٠ % تضمینی ٠٩١٣٢١٣٩٨٢٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
50% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه-از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش تضمینی زبان انگلیسی جهت آزمون های MSRT,EPT,MHLE, IELTS,TOEFL ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در١٢٠جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه (ت.ت.م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
50% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در١٠٠ جلسه،از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آموزش تضمینی MSRT- EPT- MHLE کارشناسی ارشد،دکترا (ت ت ا م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی با ضمانت بازگشت شهریه عمومی، مکالمه، آیلتس تافل، EPT، ٠٩١٣٦٠٢٤٧١٤
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در ١٢٠ جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه ٣٢٧٥٨٣٥١ ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
%50 تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠جلسه از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠ ت ت ا م ٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
آموزش مکالمه زبان انگلیسی به صورت مجازی ١٠٠٪ تضمینی ٠٩٣٧٣٣٢٩٢٣٦
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
خمینی شهر، منظریه آپارتمان ٦٠ متری، یک خوابه طبقه اول، دارای بالکن، ٤٥ میلیون (ت.ت.م) ٠٩١٣٨٩٢٣٥٩٣
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
خمینی شهر، منظریه آپارتمان ٦٠ متری، یک خوابه طبقه اول، دارای بالکن (ت.ت.م) ٠٩١٣٨٩٢٣٥٩٣
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
واحد زبان حوزه هنری دوره های مکالمه، ترمیک (کودک و بزرگسال) جمعه ها (شاغلین)، خصوصی و نیمه خصوصی آمادگاه ٣٢٢٠٩٥٩٤
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
تدریس خصوصی و ترجمه ساعتی فقط ٧ هزارتومان ٠٩١٣٥٠٩٧٧٢٧قجاوند
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
تدریس زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته 09358974772 , 09358974772
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در ١٢٠ جلسه، از پایه تا پیشرفته،با شرایط ویژه (ت ت ا م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
٥٠% تخفیف واقعی + مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه از مبتدی تا پیشرفته (ت ت ا م) ٣٢٦٠١٧٠٨-٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
کارشناس ارشد از آمریکا تدریس نیمه خصوصی انگلیسی هرجلسه ٨ هزار تومان ،جلسه اول رایگان ت ت ا م ٠٩١٣٢٠٤٠٨٦٩
Loading