صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش روش تدریس زبان انگلیسی جهت استخدام در مدرسه زبان (تماس٨الی١٢) ٣٢٢٥٦٤٦٤-٠٩١٣٥٤٥٩١٩٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در ١٢٠ جلسه، از پایه تا پیشرفته،با شرایط ویژه (ت ت ا م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش تضمینی آیلتس نمره ٧/٥-٦ دکتر رضایی ٠٩١٣٨٠٠٨٣٩٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
٣٠% تخفیف مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه از مبتدی تا پیشرفته (ت.ت.م) ٠٩١٣٩٦٠٩٢٣٤-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
زبان انگلیسی را مانند زبان مادری صحبت کنید ielts ، ١٠٠ % تضمینی ٠٩١٣٢١٣٩٨٢٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
٥٠% تخفیف واقعی + مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه از مبتدی تا پیشرفته (ت ت ا م) ٣٢٦٠١٧٠٨-٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
%50 تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠جلسه از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨ ت ت ا م ٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در١٢٠ جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه ٣٢٧٥٨٣٥١ ت ت ا م ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی با ضمانت بازگشت شهریه عمومی، مکالمه، آیلتس تافل، EPT، ٠٩١٣٦٠٢٤٧١٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در ١٢٠ جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه ٣٢٧٥٨٣٥١ ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧ ت ت ا م
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در١٢٠جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه (ت.ت.م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
50% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در١٠٠ جلسه،از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
مکالمه زبان انگلیسی کلاسهای ٢ تا ٤ نفره از مقدماتی تا پیشرفته با شرایط عالی ٣٥٢٢٢٦٥٩ ٠٩١٣٢٢٥٥٤٤٧
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
تحولی نوین در انگلیسی ٣٠درصد تخفیف مکالمه فشرده امریکایی از پایه تا پیشرفته ٠٩١٣٩٧٥١٤٣٢ ت ت ا م
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
برگزاری امتحان ماک ایلتس رایگان ارسال کلمه ایلتس به شماره ٠٩٢١٥٦١١٢٦٢
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
خیابان ابن سینا ٣واحدی،طبقه دوم سند٦دانگ(قیمت توافقی) (ت ت ا م)٠٩١٣١١٣٣٩١٢
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
برگزاری امتحان ماک ایلتس رایگان ارسال کلمه ایلتس به شماره ٠٩٢١٥٦١١٢٦٢
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در١٢٠ جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه ٣٢٧٥٨٣٥١ ت ت ا م ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
٣٠% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه از مبتدی تا پیشرفته (ت ت ا م) ٣٢٦٠١٧٠٨-٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
تحولی نوین در انگلیسی آموزش مهارت مکالمه آمریکایی از پایه تا پیشرفته سیر مطالعاتی ویژه ٠٩١٣٩٧٥١٤٣٢ ت ت ا م
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
%50 تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠جلسه از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨ ت ت ا م ٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
%30 تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠جلسه از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨ ت ت ا م ٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
انگلیسی را مانند زبان مادری فرا بگیریم مقدماتی تا پیشرفته تضمینی ٠٩١٣٩٧٥١٤٣٢ ت ت ا م
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
آموزش زبان انگلیسی صرفا مکالمه -مهاجرت،IELTS TOEFL - تضمینی (ت.ت.م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
٣٠% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در١٠٠ جلسه،از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٥٩٤٠٢٥٨-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
زبان انگلیسی را مانند زبان مادری صحبت کنیم ielts ، ١٠٠ % تضمینی ٠٩١٣٢١٣٩٨٢٥
Loading