صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش تضمینی MSRT- EPT- MHLE کارشناسی ارشد،دکترا (ت ت ا م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
٥٠% تخفیف واقعی + مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه از مبتدی تا پیشرفته (ت ت ا م) ٣٢٦٠١٧٠٨-٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠
صبح شهر
[امروز] [امروز]
٤٠ جلسه مکالمه فشرده زبان انگلیسی بدون کتاب (آموزشگاه زبان فن بیان) ٣٢٢٤٥١٩٦- ٠٣١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش تضمینی زبان انگلیسی جهت آزمون های MSRT,EPT,MHLE, IELTS,TOEFL ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
%50 تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠جلسه از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠ ت ت ا م ٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در١٢٠جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه (ت.ت.م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
50% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در١٠٠ جلسه،از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
زبان انگلیسی را مانند زبان مادری صحبت کنید ielts ، ١٠٠ % تضمینی ٠٩١٣٢١٣٩٨٢٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
50% تخفیف واقعی مکالمه فشرده انگلیسی در ١٠٠ جلسه-از مبتدی تا پیشرفته ٠٩١٣٨٧٦٧٤٤٠-٣٢٦٠١٧٠٨
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزش زبان انگلیسی با ضمانت بازگشت شهریه عمومی، مکالمه، آیلتس تافل، EPT، ٠٩١٣٦٠٢٤٧١٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در ١٢٠ جلسه از پایه تا پیشرفته با شرایط ویژه ٣٢٧٥٨٣٥١ ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی «توسط کارشناس ارشد»٥ ترم هر ترم ١٠٠٠٠٠ت ٠٩١٣٥٥٢٧٨١٨
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزش زبان انگلیسی تضمینی در ١٢٠ جلسه، از پایه تا پیشرفته،با شرایط ویژه (ت ت ا م) ٠٩١٣٠٠٠٠١٤٧-٣٢٧٥٨٣٥١
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
واحد زبان حوزه هنری دوره های مکالمه، ترمیک (کودک و بزرگسال) جمعه ها (شاغلین)، خصوصی و نیمه خصوصی آمادگاه ٣٢٢٠٩٥٩٤
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
آموزشگاه دانش برتر آموزش کلیه سطوح زبان انگلیسی ویژه کودکان تا بزرگسالان ٠٩١٤٠٨١٣٢٠٢
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
آموزش خصوصی زبان انگلیسی مکالمه و گرامر، کلیه سطوح در منزل و یا محل کار شما ٠٩٣٣٣٨٧٢٩٤٢ ت ت م
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
تدریس خصوصی و تضمینی زبان کنکور٩٧ مکالمه سریع،بهترین شیوه یادگیری حفظ لغات زبان کنکورارشد و دکتری توسط استاد دانشگاه ٠٩١٣٢٦٥٩٣٤٩ ت.ت.ا.م
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
واحد زبان حوزه هنری دوره های مکالمه، ترمیک (کودک و بزرگسال) جمعه ها (شاغلین)، خصوصی و نیمه خصوصی آمادگاه ٣٢٢٠٩٥٩٤
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
آموزش خصوصی زبان انگلیسی مکالمه و گرامر، کلیه سطوح در منزل و یا محل کار شما ٠٩٣٣٣٨٧٢٩٤٢ ت ت م
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
کارشناس ارشد از آمریکا تدریس نیمه خصوصی زبان انگلیسی هر جلسه ٨ هزارتومان، جلسه اول رایگان ت ت ا م ٠٩١٣٢٠٤٠٨٦٩
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
آموزش و ترجمه فیلم از صفر تا صد فقط ٣٠ هزار تومان توسط تلگرام - مدرس خانم ٠٩١٣٢٢٧٨٤٢٢
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
Xفلکه دانشگاه X خیابان حکیم فرزانه ١٣٠متر،قیمت(٢٥٠میلیون) ٠٩١٣٤١٣٦٦٠٩(ت ت ا م)
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تدریس خصوصی زبان در آموزشگاه ، هرجلسه فقط 10000 تومان تلفن تماس : 09025863376 , 09025863376
Loading