صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسسه اندیشه از دبستان تا دانشگاه،کلیه دروس باز آموزی،تست-٣٤٤٣٧٥٧٤ ٠٩١٣٩٥٨٦٧٨٢-٣٤٤٨٦٥٩٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دیپلم - سیکل حضوری - غیرحضوری ٠٩٣٧١٨٣٥٨١٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسسه پویا باسابقه ترین تدریس خصوصی دراصفهان دبستان٩٠٠٠ راهنمایی١٠٠٠٠دبیرستان١١٠٠٠ ٣٣٢٤٦١٥٠-٠٩١٣٣٠٨٦٠٠٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سفیر دانش تدریس خصوصی دبستان تا دانشگاه ، با بهترین کیفیت ت ت ا م ٠٩١٣٣٠٠٠١٣٣
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تدریس کلیه دروس توسط دبیران آموزش و پرورش (ت.ت.ا.م) ٠٩١٣٣٢٩٩٧٦٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
علم و دانش از دبستان تا دانشگاه تیزهوشان، مبتکران با دبیران مجرب،تضمینی ٠٩١٣١٠١٠٨٣٦-٣٢٣١٠٥٥٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
گوهر مجرب ترین اساتید تضمینی ، تمام مقاطع جلسه رایگان خیابان حافظ ٠٩١٦٢٨٥٦٣٦٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تدریس ١٠٠٪تضمینی پویش تقویتی، تیزهوشان از دبستان تا دانشگاه ٣٤٤٨٤٣٠٠-٣٦٢٨٩٣٦٢ ٠٩١٩٥٩٠٣٨٠٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تدریس کلیه دروس توسط دبیران آموزش و پرورش ٠٩١٣٣٢٩٩٧٦٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
روش ازما - همت از شما انگلیسی را کمتر از ١٠٠جلسه تضمینی بیاموزید TOEFL,IELTS ٠٩١٣٢٠٨١٨٦٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تدریس خصوصی دبستان کلیه مقاطع توسط اساتید مجرب تضمینی ٠٩١٣٨٩٨٦١٦٦ ٠٩٩٠٠٨٥٨٤٠٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پویاباسابقه ترین تدریس خصوصی دبستان٩٠٠٠تومان-راهنمایی ١٠٠٠٠ت - دبیرستان١١٠٠٠ت ٣٣٢٤٦١٥٠-٠٩١٣٣٠٨٦٠٠٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
مکالمه زبان انگلیسی آیلتس-تافل(خصوصی و نیمه خصوصی)حضوردرآموزشگاه ٠٩٣٣٦٣١٣٧٤٤ت ت ام
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
کنکورتضمینی ریاضیات تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان،پیش دانشگاهی،دانشگاه (ت ت ا م)٠٩١٣١٠٣٢١٤٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
گوهر٧٨٦ تخصصی ترین مرکزتدریس خصوصی مقطع ابتدایی تضمینی خیابان حافظ ٠٩١٦٢٨٥٦٣٦٥-٣٢٢٢٦٠٦٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تدریس خصوصی و گروهی زبان آلمانی زیرنظرموسسه گوته تهران توسط استاد با سابقه ٢٠ سال اقامت در آلمان ٠٩١٨٣٤٨٤٩٧٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تدریس خصوصی دروس کامپیوتر ٠٩١٢٣٨٣٣٣٥٧ ٠٩٣٥٩٦٥٩٧٦٩ ت ت ا م
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
٥٠% تخفیف دوره ویژه مکالمه آسان و سریع زبان انگلیسی٣٦٢٧٧٤١٨ ٠٩١٣٠٧٧١١٧٩
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
توسعه ملل متمدن با ٣٠ جلسه یک ساعت روان صحبت کنید مکالمه، IELTS ، تضمینی ٠٩٩٠٥٥٣٠٩٩٨
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
روش از ما همت از شما انگلیسی را کمتر از ١٠٠جلسه تضمینی بیاموزید TOEFL,IELTS ٠٩١٣٢٠٨١٨٦٣
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
مشاوره پایان نامه،کارشناسی ارشد و دکتری(مهندسی مکانیک و هوافضا) moshaver.1395@yahoo.com ٠٩١٤٠٣٠٠٤٥٢
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
تدریس خصوصی درس های شکل دادن فلزات-ترمودینامیک-شیمی فیزیک-پدیده های انتقال مخصوص دانشجویان رشته مهندسی مواد توسط مدرس دانشگاه , 09384718489
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
آموزش تمامی دروس دبستان و راهنمایی با قیمت توافقی ٠٩٣٩٧٦٥٠٧٧٤
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
روش از ما همت از شما انگلیسی را کمتر از ١٠٠جلسه تضمینی بیاموزید TOEFL,IELTS ٠٩١٣٢٠٨١٨٦٣
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
تدریس خصوصی ریاضی اول تا ششم ابتدایی ٠٩١٣٩٠٠٣٩٠١ ٣٦٢٩١٥٦٣ ت ت ا م
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
روش از ما همت از شما انگلیسی را کمتر از ١٠جلسه تضمینی بیاموزید TOEFL,IELTS ٠٩١٣٢٠٨١٨٦٣
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
تدریس خصوصی زبان انگلیسی مکالمه و گرامر، کلیه سطوح در منزل و محل شما ٠٩٣٣٣٨٧٢٩٤٢ ت ت م
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
تدریس فیزیک در مقاطع نهم دهم یازدهم پیش دانشگاهی توسط رتبه برتر کنکور سراسری مسلط به کتاب های خیلی سبز ،گاج نقره ای،کانون 09134826303 , 09134826303
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
قواعدعربی، قرائت عربی راهنمایی کلیه مقاطع دبیرستان توسط مدرس دانشگاه ق مناسب فقط دختران ٠٩١٣٧٩٨٣٥٠٧
Loading