صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
تعدادی همکار خانم جهت بازاریابی در امور فرهنگی (نشریه) با حقوق ثابت+بیمه+پورسانت نیازمندیم (ت.ت.ا.م) ٣٦٦٦٠٨٦١
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
به یک خانم با روابط عمومی بسیار قوی آشنا به کامپیوتر نیازمندیم (محدوده چهارباغ خواجو) ٣٤٤٣١٥٧٣-٠٩٠١٧٨٥٩٠٧٩
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
کارمند فروش خانم جهت شرکت تولیدی، واقع در سپاهانشهر ٠٩١٣٥٩٩٩٩١٣ ٥-٣٦٥١٨٩٨٣
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
یک شرکت معتبر به یک نفر انبادار مسلط به کامپیوتر و آشنا به برنامه همکاران سیستم با حداقل ٢ سال سابقه کار مرتبط نیازمند است (ت.ت.ا.م) ٣٢٢٣٨٧٠٣ ٠٩٠٣٠٥٨٤٦٤٥
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
به یک نفر کارمند خانم جهت کار در فتوکپی ٣٥٢٧٣٤٩٢-٠٣١ ٠٩٣٧٦٥٢٣٦٢٨
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
کارمند خانم مسلط به اموراداری،کامپیوتر و آفیس محدوده دروازه تهران ٣٣٣٨٣٣٥٤-٣٣٣٨٩١١٤
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
استخدام مدیر داخلی جهت فعالیت در یک مجموعه مطبوعاتی ارسال رزومه rezomeh96@gmail.com
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
تعدادی نیروی آقا باتجربه مسلط به CorelDrow یا AutoCAD جهت خدمات ماشین آلات صنعتی نیازمندیم شهرک صنعتی جی ٤-٣٥٧٢٢٢٩١
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
استخدام بازاریاب با تجربه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم حقوق ثابت ماهانه ١/٨٠٠ میلیون همراه با پورسانت (تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع) ٣٢٦٦٤٤٢٩ ٣٢٦٦٤٤٣٠
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
استخدام در رستوران سپاهانشهر استخدام گارسون آقا و خانم صندوقدار خانم (ت.ت.ا.م) ٣٦٥١٤٠٢٣-٠٩١٣١٦٤٨٠٠٥
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
کارمند فروش خانم ٠٩١٣٥٩٩٩٩١٣ ٥-٣٦٥١٨٩٨٣
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
ترک اعتیاد مهدی سم زدایی با بوپرنورفین متادون درمانی و اوپیوم با مجوزرسمی خیابان پروین ٣٥٥٥٣٨٣٥-٠٩١٣٠١٩٠٤١٢
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
کلینیک کیهان ترک اعتیاد به هرگونه مواد مخدر و محرک -مشاوره ٠٩١٣١٢٨٠٢٧٨ ٣٦٦٤٤٢٤٥
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
ساخت انواع دندانهای مصنوعی نصف قیمت خمینی شهر،ابتدای خ بوعلی دندانسازی علیخانی ٠٩١٣٥٦٧١٦٦٠-٣٣٦٣٨٢٦٢
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
مرکز درمان اعتیاد پاکمهر با مجوزرسمی، تعرفه دولتی ٢٠ سال سابقه متادون درمانی ،سم زدایی روان درمانی ٣٢٢٣٩٤٧٠ ٠٩١٣٨١٦٦٢٠٢
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
مشاوره تخصصی خانواده ازدواج، مشاوره فردی افسردگی و اضطراب دکتر عفت محمودی خ آمادگاه ٠٩١٣٣١١٠٧٠٢ ت ت م
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
دکترمهرنوش اسماعیلی پوست،مو درمان به روش «P.R.P» «P.D.O» مزو،بوتاکس ، لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
وزن ایده آل با دمنوش های گیاهی وطبیعی نیوشا مشاوره «تلفنی - تلگرام» ٠٩١٣٢١٤٥٥٤١
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
١-مدیر فروش با حداقل ٥ سال سابقه ترجیحاً آشنا به فروش اتصالات پلی اتیلن ٢-کارشناس فروش با ٣ سال سابقه ٣-کارشناس بازاریابی آقا با حداقل ٣ سال سابقه ارسال رزومه به آدرس: hr.tax1378@gmail.com
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
کارشناس بازرگانی خانم معدل بالای ١٦ با ٢ سال سابقه کار دارای مدرکICDL ارسال رزومه: marketersoffice@gmail.com
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
خانم مسلط به اموردفتری حسابداری باکامپیوتر،اینترنت وانگلیسی ماهیانه ٥٠٠ تا ١/٥میلیون ٠٩١٣٦٠٣٨٨٢٣-٣٣٦٨٦٧٥٠
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
کلینیک کیهان ترک اعتیاد به هر گونه مواد مخدر و محرک - مشاوره ٣٦٦٤٤٢٤٥-٠٩١٣١٢٨٠٢٧٨
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
قطع وابستگی به سیگار راحت و تضمینی با متد جدید ٠٩١٣٦٩٧٣٣٠٢ ٣٤٤١٣٩٤٣-٠٣١
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
پشتیبان دستگاه کارت خوان حداقل ٢ سال سابقه کار، با موتورسیکلت و گواهی نامه، حداقل مدرک فوق دیپلم (داخلی ١٢٥) ٣٢٢٠٣٨٨٥
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
مرکز درمان اعتیاد دکتر منشئی درمان اعتیاد به مخدرها شیشه، الکل، سیگار با بیش از ٢٠ سال سابقه روان درمانی، مشاوره خانواده فردی و گروهی، درمان بیماران باانگیزه پایین ٠٩١٣٣١٩٨٧٩٩ ٣٦٢٦٧٣٦٢ شریعتی
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
مدیر فروش با سابقه ٣ تا ٥ میلیون ثابت+پورسانت و... ١تا ٢ ماه آموزش رایگان ٣٤٤١٠٢٦٦-٠٩١٠٠٣٦٨٦٥٩
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
دکتر مهرنوش اسماعیلی پوست،مو،داخلی - درمان به روش (P.D.O)،(P.R.P) لیزر و ... ٣٤٤٣٣٤٨٤ت.ت.م
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
به تعدادی کارمند خانم جهت کار در انتشارات نیازمندیم حقوق ثابت+پورسانت ٣٢٢٦٢٠٣٦-٠٩١٣٩٦٥٣١٨٤
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
کارمند اداری خانم با سابقه کار، با روابط عمومی بالا آشنا به office (ت.ت.م) ٠٩٩٠٢٧٧٦٩٤٤- ٣٢٦٨٣٨١٦
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
تعدادی نیروی آقا باتجربه مسلط به corelDrow یا AutoCAD جهت خدمات ماشین آلات صنعتی نیازمندیم شهرک صنعتی جی ٤-٣٥٧٢٢٢٩١
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
( دندان مصنوعی ) ساخت یک دست کامل به قیمت محلات - ٠٩١٣٩٦٥١٧٢١ ٠٩١٣٨٦٦٧٦٥٦
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
یک نفر خانم جهت کار در کانتر سامسونگ در سیتی سنتر،به صورت پاره وقت (ت.ت.م) ٣٦٦٩٤٢٣٢-٠٩١٣١٦٦٢٢٣٥
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
فراخوان پذیرش ١٥ نفر خانم (تکمیل ظرفیت پایان سال) جهت یادگیری دوره جامع آموزش اتوماسیون اداری کامپیوتر، بایگانی، کارگزینی و سپس استخدام با قرارداد در شرکت های طرف قرارداد مجتمع مرسا ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
دندان مصنوعی ساخت یک دست کامل به قیمت محلات ٠٩١٣٩٦٥١٧٢١
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
خانم با تسلط کامل به اِکسل و آشنا به نرم افزارهای حسابداری محدوده میدان انقلاب (داخلی ١٠٨) ٣٢٢٣٥٧٩٧
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
به یک نفر کارمند فروش با حقوق ثابت و پورسانت جهت کار در یک شرکت مهندسی نیازمندیم ٢-٣٢٦٥١٤٢٠
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
فراخوان پذیرش ١٥ نفر خانم (تکمیل ظرفیت پایان سال) جهت یادگیری دوره جامع آموزش اتوماسیون اداری کامپیوتر، بایگانی، کارگزینی و سپس استخدام با قرارداد در شرکت های طرف قرارداد مجتمع مرسا ٣٣٣٧١٢٤٨-٠٩١٣٦٩٠٠٥٦٩
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
درمان اعتیادهومن درمان نگهدارنده و بازدارنده سم زدایی و تنفر زایی مشاوره فردی و خانوادگی درمان اختلالات جنسی مرتبط ترک شیشه و روانگردان ها شیخ صدوق شمالی ٣٦٦٣١٢١١ ٠٩١٣٨٧٨٩٣٣٢ ت ت م
Loading