صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروشنده آقا با روابط عمومی بالا و فن بیان قوی (حقوق ثابت+پورسانت) جهت کار در فروشگاه موبایل (ت.ت.م) ٠٩١٣١٠٤٢٢١٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
به یک فروشنده باتجربه جهت کار در مانتوفروشی درمجتمع پارک با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩٣٧٨٩٤٤٣٠٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروشنده آقا حقوق عالی + بیمه جهت کار در تریا ٠٩١٣٠٨٤١٧٢٩ (ت.ت.ا.م)
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروشنده آقا جوان جهت یک برند معتبر تماس(١٠صبح الی ١٠شب) ٠٩٣٥٨٢٢٦٩٨٩-٣٦٢٨٨١٧٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تعدادی فروشنده خانم جهت فروشندگی، با حقوق عالی با سرویس برگشت، محدوده چهارباغ ٣٢٢٠٦١٥٠-٠٩٣٣٦٠٣٠١٣٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروشنده خانم تمام وقت درشهرک بزرگ اسباب بازی وای چقدرعروسک (چهارراه تختی) ٣٤٤٨٤٤٢٢(ت ت ا م)
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروشنده خانم یا آقا تمام وقت با ١/٥ روز تعطیلی، ٦٥٠ هزار یا نیمه وقت با ١ روز تعطیلی ٤٠٠ هزار ٣٢٢٢١١٣٨-٠٩٣٦٣٧٠١٤٤٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروشنده خانم و آقا جهت کار در تن پوش کارن واقع در سپاهانشهر-تمام وقت ٠٩٣٣٨٠٣٠٠٣٩-٣٢٢٦٣٤٥٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
بهشت ایرانیان مشاوره و اخذاقامت گرجستان به صورت تضمینی، قانونی و رسمی به همراه عقد قراردادرسمی ٠٠٩٩٥٥٥٨١٨١٦٧٠ ٠٠٩٩٥٥٥٨١٤١٠٤٦ ٠٠٩٩٥٥٧٩٠٦٨٧٨٠ ٠٠٩٨٩١٣٧٩٤٤٤٧٩ georgia.paradise:اینستاگرام Georgiaparadise.weebly.com
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
حقوق ثابت+پورسانت فروشنده خانم، با سابقه کار چهارباغ بالا، فروشگاه دبورا ٣٦٦٣١٠٤٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به فروشنده آقا مجرب با حداکثر سن ٣٠ سال نیازمندیم تماس : (٩:٣٠ الی ١٣) ٣٢٣٦٠٨١٠ (ت.ت.ا.م)
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فروشنده خانم باروابط عمومی بالا جهت فروشندگی (محدوده دروازه تهران) ٣٣٣١٠٠٠٥-٠٩١٣٢١٩٦١٣٤
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
مرکز خرید مانتو الغدیر ٥ نفر فروشنده خانم، نیمه وقت/ تمام وقت حقوق عالی + سرویس ٣٢٢٠١٦٦٠ (ت.ت.م)
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تعدادی فروشنده خانم با سابقه کاری، حقوق ٨٠٠/٠٠٠ + سرویس برگشت ٠٩٣٥٨١٣٠٣٨٩-٣٢٢٣٨٥٧٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
فروشنده خانم فروشگاه پوشاک خیابان عسگریه (ت.ت.ا.م) ٣٢٢٦١٢٠٠
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
تعدادی فروشنده خانم با روابط عمومی بالا جهت کار در فروشگاه پلاسکو، جهیزیه، کادویی ٣٢٢٥٥٢٠٠-٠٩١٣٢٠١٢٨٢٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به تعدادی فروشنده سیار خانم، جهت مانتو فروشی نیازمندیم ٣٣٣٧٤٢٣٥ ٠٩١٣٥٥٠٦٢٠٤
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
فروشنده خانم وصندوقدار خانم با سابقه کارجهت کار در فروشگاه شال و روسری واقع در مجتمع پارک ٣٦٦٦٢٤٨٣-٠٩٣٧٣٩٩٠٧٠٣
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
تعدادی فروشنده خانم و آقا جهت کار در روسری فروشی تمام وقت - میدان انقلاب ٠٩٣٠٦١٣٨٠٦٠- ٣٢٢٢٦٧٦٩
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
به چند نفر فروشنده مجرب خانم و آقا جهت فروشندگی سیسمونی نیازمندیم ٣٢٢٤١٩٦٥-٠٩١٢٥٩٤٦٣٥٣
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
توریک روزه پیست اسکی فریدونشهر پنج شنبه و جمعه کانال تلگرام و اینستاگرام plasjan-tour براتی ٠٩١٣١٦٥٦١٦٤
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
فروشنده آقا و خانم جهت شال و روسری ٠٩٣٦١١٧١٣٠١ (ت.ت.م)٣٢٢٠٣٥٥٧
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
فروشنده آقا با روابط عمومی بالا و فن بیان قوی (حقوق ثابت+پورسانت) جهت کار در فروشگاه موبایل (ت.ت.م) ٠٩١٣١٠٤٢٢١٥
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
به تعدادی فروشنده با سابقه خانم جهت فروشگاه روسری نیازمندیم ٣٤٤٨٨٤٦٦
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
تعدادی فروشنده خانم جهت فروشندگی، با حقوق عالی با سرویس برگشت، محدوده چهارباغ ٣٢٢٠٦١٥٠-٠٩٣٧١١٤٣٠٥٥
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
تعدادی فروشنده خانم جهت کار در لوازم پزشکی محدوده بزرگمهر، تماس ٨ تا ١٣ (ت.ت.م) ٣٢٢٠٣٦١٥
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
فروشنده آقا جهت فروشگاه پوشاک مردانه با حقوق عالی، محدوده مسجد جامع ٠٩٣٠٦١٣٢٧٨٧
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
تعدادی فروشنده خانم نیازمندیم (آرایشی و خرازی) ٣٤٤٨١٢٢٦ (ت.ت.م) ٠٩٠١٦٥٥٦٨٨٣
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
فروشنده خانم فروشگاه پوشاک خیابان عسگریه (ت.ت.ا.م) ٣٢٢٦١٢٠٠
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
فروشنده جوان آقا جهت فروشگاه کفش (به صورت تمام وقت) ٣٣٣٢٣٦٢٢
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
فروشنده خانم جهت پوشاک زنانه، محدوده مسجدجامع (پاساژ کیش) ت.ت.ا.م ٣٤٤٦٨٣٩٠-٠٩١٣٨٩٤٢٤٠٤
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
فروشنده (با روابط عمومی بالا) جهت کار در فروشگاه پوشاک بچه گانه و لوازم سیسمونی تمام وقت (٩ الی ٢٢) حقوق ٨٧٠ هزار خیابان فلسطین ٠٩٣٦٧٣٦١٥١٥- ٣٢٢٠٣٠٨٣
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
فروشنده خانم، تمام وقت جهت فروشندگی پوشاک زنانه خیابان عسگریه (ت.ت.ا.م) ٣٢٢٦١٢٠٠
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
تعدادی فروشنده خانم با سابقه کاری، جهت شلوار زنانه حقوق عالی +سرویس برگشت ٠٩١٤٠١٢٥٩٨٨-٣٢٢٣٨٥٧٦
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی فروشنده آقا در جهت کار در فروشگاه کیف و کفش در بازار افتخار نیازمندیم ٣٢٢٢٤٩٨٦
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
سرویس چوبی جوان دخترانه (برند ارژن) به رنگ صورتی و خاکستری شامل: تخت، پاتختی، کمد کتابخانه، میزتحریر دراور و آئینه دست دوم (ت.ت.ا.م) ٠٩١٣٣٢٧١٩٥٦
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
تعدادی فروشنده خانم با سابقه کار و روابط عمومی بالا جهت کار در فروشگاه لوازم آشپزخانه ٣٢٢٥٥٢٠٠-٠٩٣٩٩٢٤٧٩٩٤
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
فروشنده خانم جهت پوشاک زنانه محدوده مسجد جامع (پاساژکیش)نیازمندیم(ت ت ام) ٠٩١٣٨٩٤٢٤٠٤-٣٤٤٦٨٣٩٠
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
استخدام فروشنده آقا جهت لوازم خانگی مقابل بیمارستان کاشانی،کاوشگر ت ت ا م-٠٩١٣٠٥٥٨٧٢٠
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
به یک نفر فروشنده ماهر آقا جهت مبل فروشی نیازمندیم (ت.ت.م) ٠٩١٣٢٠٤٠٦٠١
Loading