صبح شهر
[امروز] [امروز]
شرکت میلاد (ثبت ٤٩٥٠٥) تمیزکاری، اسباب کشی، شستشوی فرش مبل، موکت، ساب سنگ و آجر، پذیرایی ٣٣٢٧٥٦٥٥-٠٩١٣٨٢٢١٢٧٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
قالیشویی و مبل شویی معجزه اولین سیستم میکروب زدایی در ایران ٣٣٣٣٦٦٦٦ اصفهان، بهارستان سپاهان شهر، شاهین شهر سایت: www.uim.ir کانال تلگرام: uimir@
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مبل شویی مدرن با ٥ سال سابقه درخشان شستشوی انواع مبل و تشک، خوشخواب با پیشرفته ترین دستگاههای روز(ت.ت.ا.م) ٣٣٣٨١٥٠٣-٠٩١٣٧٩٧٣٨٨٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آیریک با مجوز رسمی تمیزکاری ، مراقبت از کودک و سالمند ٩٤-٣٦٢١٨٢٩٣ ٠٩١٣٠٠٨٩٣٠٠ ت.ت.م
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آسمان - ش پ ٢٠٢٧ نگهداری سالمند ، تمیزکاری مبل شویی و خانه تکانی ٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧-٣٦٦٠٣٥٢٨
صبح شهر
[امروز] [امروز]
٥٠% تخفیف باران شهر شستشوی مبل،موکت،فرش و پرده - ٠٩٣٥٩١٨٦٧٦٥ ٣٥٢١٠٦٦٠-٠٩١٣٠٦٠٠٠٢٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
٥٠% تخفیف باران سپاهان شستشوی انواع مبلمان در محل با مواد نانو تضمینی ٠٩١٣٥٥٥٥٤٦٩-٣٧٧١٩٦٤٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آراسته تمیز کاری،خانه تکانی شب عید خشکشویی مبلمان با تخفیف ویژه ٣٤٤٨٤٧٤٧و٥-٣٢٦٧٦٢٢٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آفتاب نیمروز نظافت ، شستشوی مبلمان و موکت ، آجر سابی - ت.ت.م ٠٩١٣٤٧٥٧٨٥٥-٣٥٨٠٥٩٩٩
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شرکت تکاپو خدمات تمیزکاری منازل/مبل شویی روشویی فرش و موکت/سمپاشی ٣٥٢٨٢٢٦٥-٠٩١٣٥٦٧٤١٧١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شرکت میلاد ثبت ٤٩٥٠٥ تمیزکاری،اسباب کشی،شستشوی فرش،مبل،موکت،پرده،پتو ٠٩١٣٨٢٢١٢٧٥-٣٣٢٧٥٦٥٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
بی نظیر تمیزکاری ، پرستاری و اسباب کشی و ... ٣٢٢٢١٣٤١-٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پاریاب - خانه تکانی شب عید با نیروهای ماهر در صورت عدم رضایت = رایگان ٣٢٦٦٠٣٥٧-٣٢٦٧٣١٤١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دیدار - ش پ ١٥٧٥ ارائه خدمات نگهداری سالمند کودک،بیمار،تمیزکاری،امور منزل ٣٦٤١١٨٤٢-٣٢٦٤٦٤١١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
قالیشویی و رفوگری هشت بهشت آبشار شستشوی مبل درب منزل محدوده جی ٠٩١٣٨٦٩٢٣٥١ ٣٥٢٤٥١١١-٣٥٢١٠٦٥٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
متین همیاران نگهدارسالمند و کودک تمیزکاری وسرایداری جابه جایی اثاثیه٣٥٥٩٥٩٣٣ ٠٩١٣٣٨٨٨٤٥٥
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
شهرآرایان صفه نگهداری از سالمند،کودک امورمنازل،تامین نیروی مشاغل ٧-٩٥٠١٦١٩٠ ٠٩٣٩١٢٥٩٩١١
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
باران سپاهان ٥٠٪ تخفیف شستشوی انواع مبل در محل تضمینی با مایع نانو ٣٧٧١٩٦٤٦ ٠٩١٣٨٧١٧٩٢٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
ارگ جهان نما نگهداری کودک و سالمندو خانه تکـــــانی ٣٢١٢١١٦٧ ٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
نقش جهان «خانه اصفهان» تمیزکاری منازل، نگهداری کودک و سالمند،اسباب کشی خشکشویی مبل در منزل ٠٩١٣٨٧٩٤٥٠٦-٣٣٣٣٩١٩٩
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
بی نظیر تمیزکاری،اسباب کشی،پرستاری باقیمت اتحادیه٣٢٢٢١٣٤١ ٠٩١٣٤٨٩٧٦١٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
برنا ضمانت نامه کتبی تمیزکاری و ساختمانهای نوساز خشکشویی مبل و فرش ٣٦٢٦٥٩٩٦-٣٣٣٩٢٠٩٨ ٠٩١٣٢١٦٨٩١٧
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
قالیشویی و مبل شویی معجزه اولین سیستم میکروب زدایی در ایران ٣٣٣٣٦٦٦٦ اصفهان، بهارستان سپاهان شهر، شاهین شهر سایت :www.uim.ir کانال تلگرام : uimir@
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
افلاک ٧٢٠٤ نگهداری از سالمند و بیمارو کودک ،تمیزکاری و ساب سنگ و مبل شویی ٣٧٧٧١٧٠٤ ٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
خشکشویی مبلمان امیر با ٥٠٪ تخفیف با دستگاه تمام اتوماتیک و مواد شوینده ایتالیایی ٠٩١٣٤٦٢٣٨٢٣
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
قالیشویی و مبل شویی عدل شستشوی فرش، مبلمان موکت ارزان و با کیفیت ٣٧٧٢٠٢٩٢ ٠٩١٣٧٣٧١٥٥٦
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
خشکشویی انواع مبل فقط با ٥٠ هزارتومان با تضمین کار ٣٥٢٧٩٣٨١ ٠٩١٣٩٢٤٧٩٩٠ ٠٩١٣٩٣٤٥٦٤٨
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
طلوع مهر-نظافت و تمیزکاری اسباب کشی ، پرستاری ، نقاشی ساختمان -ایزوگام -٣٧٤٧٢٨٦٠ ٠٩١٣٧٣٩٧٠٥٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
کیمیا مهر شیخ صدوق مرکز ارایه خدمات نگهداری سالمندکودک و بیمار و نظافت منزل ٠٩١٣٢١١٥٨٣٨-٣٦٦٤٢٦١٧
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
کادرمجرب تضمینی صبح امید ٨٣٧٧ نگهداری از سالمند و کودک تمیزکاری،پذیرایی و اثاث کشی ٣٦٢٨٦٧٧٠ ٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠-٣٢٦٥٥٥٦١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آسمان: ش پ ٢٠٢٧ نگهداری سالمند،تمیزکاری مبل شویی و خانه تکانی ٣٦٦٠٣٥٢٨ ٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آراسته کلیه امورتمیزکاری،خانه تکانی شب عید ،خشکشویی مبلمان با تخفیف ویژه ٣٤٤٨٤٧٤٧ ٥-٣٢٦٧٦٢٢٤
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
طلوع مهر نظافت و تمیزکاری،اسباب کشی پرستاری، نقاشی ساختمان ایزوگام ٣٧٤٧٢٨٦٠ ٠٩١٣٧٣٩٧٠٥٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
قالیشویی قدس سپاهان بهترین شست وشو حتی تعطیلات ٣٥٦٨٣٤٤٤-٣٤٥٤٠٣٩٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
خشکشویی مبل و ... با مجوز رسمی نازلترین قیمت بالاترین کیفیت سرویس رایگان ٣٢٣٣٧٠٧٨-٣٦٦٤٣٥١٣ ٣٤٤٠٦٨١١-٣٢٦٨٠٣٤٣ ٣٧٧١٢٠٧٧-٤٥٢٠٨٢٢٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
شرکت گلهای بهشت با مجوزرسمی ٢٢٦٤ مرکزخدمات نگهداری از سالمند،کودک،تمیزکاری خانه تکانی شب عید و استخدام نیرو ٣٤٧٢١٩٤٨ ٠٩١٣٧١١٥٩٢٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
قالیشویی ومبل شویی مهر سپاهان سراسراصفهان- بدون تعطیلی ٣٥٥٧٠٦٤٢-٣٥٥٩٥٢٣٨ ٠٩١٣٨٤٩٤٢١٣
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
قالیشویی و مبل شویی عدل شستشوی فرش، مبلمان موکت ارزان و با کیفیت ٣٧٧٢٠٢٩٢ ٠٩١٣٧٣٧١٥٥٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
ش ث ٥٦٨٨١ اولین شرکت خدماتی دارای کلاس آموزش نیرو در ایران ساب انواع سنگ و نماشویی و خدمات از بنا تا نما تمیزکاری منازل ،نگهداری از کودک و سالمند استخدام فوری نیرو ٤-٣٤٤٧٥٢٣٣ ٠٩١٣٤٢٤٤٤١٧
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
پاریاب خانه تکانی شب عید با نیروهای ماهر در صورت عدم رضایت= رایگان ٣٢٦٧٣١٤١-٣٢٦٦٠٣٥٧
Loading