صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
شرکت میراب زاینده رود در نظر دارد ٢ دستگاه خودروی وانت مزدا و نیسان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ٥-٣٢٦١٠٦٢٤
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
ترخیص کالا از گمرک بندر عباس در سریعترین زمان و کمترین هزینه ٠٩١٣٢٨٩٧٥٩١ سلطانی
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
مزایده فروشی پارچه مبلی کیلویی به صورت یکجا ٠٩١٣٤٣٥٧٨٠٠
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
کارگاه تولیدی پوشاک گلتن مجهز ب چرخهای راسته دوز میاندوز ۵ نخ سردوز آماده ی همکاری باارگانها و نهادها.مدارس و شرکتهای تولیدی پوشاک در سطح استان اصفهان , 09130001891
Loading