صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
دووسفید مدل77 خیلی سالم بدون خرج درکل خیلی ماشینه خوبیه اماده سواری umber="9144
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
دوو سیلو مدل 81 ماشین از نظر فنی سالم سالم رنگ شدگی فقط گلگیر جلو بیمه یک سال لاستیک ها چند روزه زیر ماشین رفته.ماشین خونگیه umber="8945
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
دووماتيز81 دووماتيز.مدل81زيتوني.فني.سالم.تقريبا.سالم.07.500 umber="8955
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
سيلو81 سبز يشمي فوق العاده تميزبا تخفيف كامل بدون ضربه با افتاب سوختگي لاستيك نو ۰۹۱۳۳۵۳۹۹۷۵
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
دوو اسپرو .یشمی 1994 12 سال بیمه . فنی سالم . گلگیر رنگ ۰۹۱۳۲۵۷۵۲۳۲
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
دوو سیلو مدل 79 رنگ فابریک یکسال بیمه شخص ثالث ۰۹۱۷۱۱۹۱۴۲۳
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
ماشین دوو سیلو 81 بدون رنگ معاوضه بانیسان فروش ومعاوضه بانیسان یا تاکسی 5تومان نقد برجی1تومان قیمت نقدیش18000000بیمه تابرج 11و9سال تخفیف بدون رنگ لاستیک80درصدفنی تازه تعمیر سالم دارای ضبط وباند ۰۹۱۳۵۲۷۰۳۹۶
Loading