صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به ۲ خانم خوش برخورد جهت بازاریابی درپایانه حمل و نقل نیازمندیم خیلی فوری با حقوق ۵۰% به صورت مشارکتی 09130000170 , 09130000170
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
سلام راننده بابکت و لودرهستم دارای گواهینامه ویژه وکارت سلامت رانندگان وسابقه کار بالادرانواع پروژها عمرانی وتونلها.مترو.شهبازي 09182740638 09195274523 , 09182740638
آماده به کار
Loading