صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید سفید 87 پرای مدل 87 سفید بیمه4ماه 7سال تخفیف ضبط باند لاستیک 90درصد ۰۹۱۲۷۸۵۸۷۳۶
صبح شهر
[امروز] [امروز]
درخواستئ پرایدصندوقدارنقدی سواری پراید خانگی سفید بیرنگ بی ضربه131 ۰۹۳۷۱۳۷۰۹۰۱
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید131 سفید 89 کاملا خوش رخ دوگانه شرکتی دارای کفپوش و روکش صندلی فنی به شرط کاپوت و گلگیر تعویض شاسی پلمپ سینی جلو پلمپ بیمه اخراشه ۰۹۹۰۵۵۳۸۲۹۲
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید نود اس ال بیرنگ.بیمه دوماه کلا تخفیف.لاستیکا خوب.فنی بشرط ۰۹۰۳۵۲۹۷۹۹۵
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خریدارپراید دوگانه شرکتی92 دوگانه شرکتی وبی رنگ وسفید زیر 1390هم نباشه باقیمت منصفانه خریدارم با یه پیامک بهتون زنگ میزنم ۰۹۱۰۰۴۲۲۵۴۶
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرایدمدل 90دوگانه دستی بیمه 7ماه تخفیف کامل فنی به شرط کم کارکرده سه لکه رنگ ۰۹۳۵۴۸۸۵۲۷۴
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید نقره ای بیرنگ 88 ماشین بیرنگ پنج حلقه لاستیک نو فرمان هیدرولیک ضبط و باند روکش صندلی دزگیر لطفا در صورت تمایل به خرید به این شماره زنگ بزنید. 09338765004 ۰۹۳۳۸۷۶۵۰۰۴
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید 111نوک مدادی صفر مدل 95بی رنگ دزد گیر دارد بیمه شیش ماه دارد ۰۹۳۸۴۰۶۲۶۸۸
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خریدار پراید 132 مدل 87یا88 ماشین سالم و بی ضربه رنگ نوک مدادی یا مشکی ۰۹۱۹۲۸۱۵۸۶۸
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید مدل نود اس ال تکسوز بیرنگ.فنی ب شرط و بسیار کم کار.ماشین اکثرا خواب بوده.تسمه تایم و صفحه کلاج تازه عوض کردم.بیمه دوماه و کلا تخفیف.لاستیک جلو نو عقب ضعیف ۰۹۰۳۵۲۹۷۹۹۵
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید کره ای 73 بیمه 10ماه لاستیک جلو 90درصد از اول تخفیف صفحه کلاچ نو موتور تازه تعمیر ۰۹۱۹۸۴۸۷۶۳۸
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرایدصباجی تی ایکس سالم 1379 پرایدسالم بیمه کامل لاستیک تازه انداختم روکش صندلی نو دوررنگ مدل 79ولی خیلی تمیز قیمت 6ملیون ۰۹۱۹۱۹۴۷۲۴۸
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید 141بژ تمیز 1386 خودرو 141 رنگ بژ بیرنگ تمیز بیمه کامل یکسال تخفیف از سال اول تا الان لاستیکها نو داخل تمیز دوگانه رینگ اسپرت کارخانه ۰۹۱۲۸۸۲۳۱۲۱
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید سفید مدل 1388 تک سوز بی رنگ بیمه تا برج4سال96 ساعت تماس 14الی20 ۰۹۳۸۹۰۸۸۴۴۳
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خریدار پراید 84 تا 86. مصرف کننده ام. نقدی به صورت نقدی خریدارم.. مصرف کننده ام ۰۹۱۹۲۸۴۱۰۸۶
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید سفید مدل 88 بیمه تا برج4سال96 بی رنگ درب سمت راننده اندازه کف دست گریسی ۰۹۳۸۹۰۸۸۴۴۳
صبح شهر
[امروز] [امروز]
معاوضه پراید مدل 86 با پاترول معاوضه پراید 86 کم کارکرد با پاترول 2در اسپرت و سالم ترجیها سفید یا مشکی ۰۹۱۲۷۸۶۴۵۱۶
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خریدار پراید خریدار پراید صندوقدار دوگانه مدل 90به بالا هستم. ۰۹۱۰۲۸۹۴۵۹۷
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خودرو پراید رنگ بژ مدل 87 خودرو پراید رنگ بژ مدل 87 موتور سالم ۰۹۱۹۱۸۲۵۳۶۱
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرایدمدل 91 بیرنگ بیمه بدنه داره دلال زنگ نزنه فرمان هیدرولیگ دوگانه تازه کردم ۰۹۱۹۱۹۴۹۸۶۵
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید 111 نوک مدادی 95 111 مدل 95 لاستیک خارجی ۰۹۳۸۴۹۸۹۶۸۴
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خریدارتصادفی نقدنقدپراید پژو فقط سریع فقط سقف جلو سالم باشه بقیه هیچ مشکلی ندار فقط خبر بدید خرید از ما در محل نقدنقد ۰۹۳۰۵۱۲۷۹۵۶
صبح شهر
[امروز] [امروز]
ماشین. پراید قزوین مهرگان 83 پراید فروش فوری. رنگ یشمی. سالم چند لکه رنگ ۰۹۱۲۴۸۲۴۴۹۰
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید 111نوک مدادی صفر مدل 95بی رنگ دزد گیر دارد بیمه شیش ماه دارد ۰۹۳۸۴۰۶۲۶۸۸
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خریدار پراید 132 مدل 87یا88 ماشین سالم و بی ضربه رنگ نوک مدادی یا مشکی ۰۹۱۹۲۸۱۵۸۶۸
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید مدل نود اس ال تکسوز بیرنگ.فنی ب شرط و بسیار کم کار.ماشین اکثرا خواب بوده.تسمه تایم و صفحه کلاج تازه عوض کردم.بیمه دوماه و کلا تخفیف.لاستیک جلو نو عقب ضعیف ۰۹۰۳۵۲۹۷۹۹۵
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید کره ای 73 بیمه 10ماه لاستیک جلو 90درصد از اول تخفیف صفحه کلاچ نو موتور تازه تعمیر ۰۹۱۹۸۴۸۷۶۳۸
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرایدصباجی تی ایکس سالم 1379 پرایدسالم بیمه کامل لاستیک تازه انداختم روکش صندلی نو دوررنگ مدل 79ولی خیلی تمیز قیمت 6ملیون ۰۹۱۹۱۹۴۷۲۴۸
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید 141بژ تمیز 1386 خودرو 141 رنگ بژ بیرنگ تمیز بیمه کامل یکسال تخفیف از سال اول تا الان لاستیکها نو داخل تمیز دوگانه رینگ اسپرت کارخانه ۰۹۱۲۸۸۲۳۱۲۱
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید سفید مدل 1388 تک سوز بی رنگ بیمه تا برج4سال96 ساعت تماس 14الی20 ۰۹۳۸۹۰۸۸۴۴۳
صبح شهر
[امروز] [امروز]
خریدار پراید 84 تا 86. مصرف کننده ام. نقدی به صورت نقدی خریدارم.. مصرف کننده ام ۰۹۱۹۲۸۴۱۰۸۶
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پراید سفید مدل 88 بیمه تا برج4سال96 بی رنگ درب سمت راننده اندازه کف دست گریسی ۰۹۳۸۹۰۸۸۴۴۳
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پراید131_132مدل92 خانگی سالم بیرنگ بیخط خش ۰۹۳۷۱۳۷۰۹۰۱
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پرایدهاچ بک 78 کره ای پراید هاچ بک موتور کره ای 9سال تخفیف بیمه دارد موتوری سالم تخفیف هم دارد ۰۹۳۹۴۵۳۹۴۲۸
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پراید صبا انژکتور 83 روکش صندلی ، ضبط و باند حرفه ای ،کفپوش وکفی ، بی رنگ و فنی به شرط کم کارکرد .استثنائی رخ در حد 89 _90 .ببینی خریدی ماشین چند سال خوابیده بود همه چی تعویض لاستیک نو ۰۹۳۵۴۳۶۶۲۶۶
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پر اید 131اس ال تکسوز مدل نود بیرنگ.فنی ب شرط.بسیار کم کار.تسمه تایم و صفحه کلاج هم تازه عوض کردم.لاستیک جلو نو عقب ضعیف.بیمه هم دوماه دارد.کلا تخفیف ۰۹۰۳۵۲۹۷۹۹۵
Loading