صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
مزدا 2000 مدل 89 بیمه تخفیف تا اخر سال - دو حلقه لاستیک نو - 155 کارکرد ۰۹۱۲۷۸۱۶۸۸۲
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
مزدا نیو صندوق دار90 مدل90 بی رنگ تبپ3 قیمت مقطوع ۰۹۱۲۷۸۲۴۰۸۵
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
مزدا وانت مدل95 مزدا وانت تک کابین تک سوز سفید رنگ مدل95 ۰۹۱۲۶۸۲۲۵۸۹
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
مزدا وانت مدل95 مزدا وانت تک کابین تک سوز سفید رنگ مدل95 ۰۹۱۲۶۸۲۲۵۸۹
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
وانت مزدا 2000 مدل 88 درخواست وانت مزدا 2000 مدل 88 به بالا تک کابین ۰۹۱۹۶۱۷۲۳۱۹
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
مزدا هزارو شصد مدل 77 بیمه تکمیل.لاستیک دور سفید کره ای.کفی باربند.سپرا استیل.جلو عقب پلمپ.موتور تمام تعمیر سرسیلند نو ۰۹۱۹۱۹۴۸۹۸۶
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
مزدا دو کابین 2000 ،نقره آبی مدل 92 مزدا دو کابین 2000 ،نقره آبی مدل 92 بیمه تا برج 10 کاپوت بطور جزیی رنگ شده لاستیک 90 درصد باربند کفی پایه رکاب استیل ۰۹۱۹۱۸۵۹۱۲۴
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
خریدار مزدا دوکابین خریدار مزدا دو کالین فنی سالم رنگ مهم نیست تصادفی نباشه قیمت تا 15 تومان از مدل 82 به بالا ۰۹۳۸۴۳۳۱۶۲۲
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
خریدار مزدا دوکابین خریدار مزدا دو کالین فنی سالم رنگ مهم نیست تصادفی نباشه قیمت تا 15 تومان از مدل 82 به بالا ۰۹۳۸۴۳۳۱۶۲۲
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
وانت مزدا تصادفی 86 وانت مزدا تصادفی 1386 - بیمه 11 مهر ۰۹۱۲۳۸۱۲۱۷۳
Loading