صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
مزدا وانت 2000 مدل 78 مزدا مدل 78 بیمه تا برج 12 یازده سال تخفیف دوگانه فنی به شرط سلامت umber="9107
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
مزداتک کابین عروسک 86 مزداتک کابین تک سوز86.فنی سالم بشرط.معاوضه باپژوپارس و 405و206 umber="9045
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
مزدا دوکابین 94 ماشین رینگ اسپرت دوگانه umber="9002
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
وانت مزدا مدل 90 سفید وانت مزدا تک کابین /تک /سفید /بیرنگ /بیمه یک سال کارکرد 70000 umber="8988
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
خریدار وانت مزدا دو کابین مدل 86الی90 خریدار وانت مزدا دو کابین مدل 86الی90 ۰۹۱۲۷۸۶۳۱۶۵
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
خریدار وانت مزدا مدل 80 به بالا دوگانه ۰۹۱۲۷۸۱۶۸۰۹
Loading