صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
خودرو جک اس5 مدل 94 بی رنگ سفید دنده دستی ۰۹۱۲۵۴۰۸۵۱۳
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
جک سفید جی 5 دستی مدل94 خودروی جک سفید J5 دستی مدل94 بیمه شخص ثالث یکسال ، تازه بیمه شده فوق العاده سالم ، به شرط فنی و بدنه بی رنگ ، بی خط وخش کارکرد: 35000 09374491370 ۰۹۳۷۴۴۹۱۳۷۰
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
جک اس 5 اتوماتیک مدل 95 کاملاً نو،کاملاً فول،معاوضه با سورنتوی 2010،اسپورتیج 2011 و یا موهاوی تا سقف 120 میلیون، مابقی رو نقداً تقدیم میکنم.فقط خودروی اسپورتیج2011، موهاویv6 یا سورنتوی 2010،ممنون ۰۹۱۲۷۸۱۱۳۷۱
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
خودرو جک اس 5 مدل94 سفید بدون رنگ دنده دستی ۰۹۱۲۵۴۰۸۵۱۳
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
جک اس 5 اتومات jac s5 اتومات فول. صفر ۰۹۱۲۲۸۲۸۲۰۳
Loading