صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
جک j5دنده ای 1500 cc مدل 94 رنگ سفید ،فنی سالم ، باطری نو ،سرویسها انجام شده ، بدنه بیرنگ ، فقط کمی پشت صندوق خوردگی بیرنگ درآمده، بیمه تا پایان سال ، فروش فوری ، تخفیف پای معامله. umber="9144
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
جک S5 سفید دنده 94 بیرنگ و بدون خط و خط بیمه ده ماه فقط تماس بگیرید umber="8988
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
جک g5 1500cc مدل 94 بدنه بیرنگ ، فقط کمی پشت خوررگی کوچک بدون رنگ درآورده شده ،فنی سالم ، باطری نو ، بیمه تا آخر سال، سانروف دو حالته، فروش فوری . تخفیف پای معامله. umber="8931
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
جک جی 5 دستی 92 از اول دست خودم بوده. ماشین سال اول خواب بوده .یه ماه پیش باطری عوض شده. 11 ماه بیمه.از اول تخفیف. با نویگیشن 41 بدون اون 40 .بازدید قزوین چهارراه فردوس ۰۹۳۵۵۶۸۸۶۵۳
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
جک اس 5 دنده ای بی رنگ مدل 94 سالم . سفید بی رنگ$5 ۰۹۱۲۴۸۲۱۴۹۲
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
جک j5 1500cc دنده ای مدل 94 فنی بسیار سالم. بدنه بیرنگ . فقط کمی پشت صندوق بیرنگ درآمده. بیمه تا آخر سال.سرویسها انجام شده.باطری نو. دارای سانروف دو حالته. فروش فوری. تخفیف پای معامله. ۰۹۱۹۶۶۰۴۵۴۲
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
خودرو جک 1500 دنده ای94 بدنه سالم ، فنی سالم، سرویسها انجام شده، باطری نو ، سانروف دو حالته. ۰۹۱۹۶۶۰۴۵۴۲
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
جکS5 اتوماتیک صفر سفید_آماده سند.بی واسطه فول آپشن سفید_تحویل 95/08/12.آماده سند.بی واسطه ۰۹۱۹۷۰۲۱۱۰۲
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
جک دنده j5 1500cc مدل 94 سفید رنگ ،خودرو فنی سالم کمی پشت صندوق خوردگی بدون رنگ ، باطری نو ، سرویسها فول انجام شده ، بیمه تا آخر سال دارای سانروف دو حالته. ۰۹۱۹۶۶۰۴۵۴۲
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
جک اس5 استثنایی مدل 94 مدل 94دنده دستی بیرنگ بیمه و لاستیک کامل فقط خریدار واقعی تماس بگیرد معاوضه هم دارم ۰۹۳۶۰۷۱۱۰۰۱
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
خودرو جک دنده ای 1500cc مدل 94 عقب خودرو کمی خوردگی بدون رنگ، فنی سالم، سرویسها انجام شده، باطری نو ، سانروف دوحالته. ۰۹۱۹۶۶۰۴۵۴۲
Loading