صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
زانتیا مدل 88 مدل 88 بیرنگ کارکرد واقعی فنی عالی و بینظیر اطاق بدون صدا بیمه تا 6 سال 96 و 7 سال تخفیف و سواری به شرط.تمامی سرویس ها به موقع انجام شده. umber="9074
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
خودرو زانتیا مدل 84 خودرو تمیز و از نظر فنی خوب دور رنگ بدون تصادف و خوردگی عقب جلو بدون تقه umber="9090
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
زانتیا مدل 88 مدل 88 بیرنگ کارکرد 119هزار واقعی و به شرط فنی عالی و به شرط اطاق بدون کوچکترین صدا بیمه تا برج 6 سال 96 و 6سال تخفیف بیمه umber="9045
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
زانتیا اخر84یکسال بیمه تمام تخفیف یکسال بیمه تمام تخفیف موتور 2000 همه چی کامل بشرط ۰۹۱۹۶۱۶۱۶۰۰
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
زانتیامدل 82 دورنگ بیمه یک سال تخفیف کامل فنی به شرط قیمت 23000000 ۰۹۳۸۵۷۶۱۳۱۹
Loading