صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
141 پراید 86 فروشی تصادفی تازه تعمیر اساسی شده بیمه سه ماه لاستیکها درحد80 درصد umber="9118
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
خریدارپرایدقسطی یک کم هم پول 10000000 میلیون سالم umber="9121
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
سواری پراید 67 جلوبندی تازه عوض شده تودوزی کف پوش تازه عوض شده رینگو لاستیکشم نونو است دور لکه رنگه. umber="9124
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
.خریدار.پراید.نقد.فوری باسلام.خریدار.پراید.88.89.90.نقد.کارت.به.کارت.بیرنگ.تخفیف.بیمه.داشته.باشه.موردی.بود.پیام.دهید.با.تشکر.از.صبح شهر umber="9131
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
پراید سفید131slمدل90 تک گانه پراید سواری سفید ،بیمه تکمیل تخفیف از اول،ترمز ای بی اس،دزدگیرو کف پوش، بی خط وخش مصرف کننده واقعی تماس بگیره به دلال نمی فروشم. umber="9133
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
خریدار پراید 84.85اقساطی پراید میخوام مدل85یا 84مهم نیس دوگانه باشه یا تک گانه از جلو عقب پلمپ باشه 4 تومن نقد میدم الباقی سر هر برج 1تومن چک میدم umber="9134
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
خریدار پرایدم خریدار پراید مدل 85 تا 86 هستم , اقساطی بدون پیش پرداخت فقط با سفته umber="9135
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
پراید دوگانه مدل 86 باسلام جلو عقب پلمپ سقف وستون بی رنگ دوگانه سی ن ن جی بیمه 7 ماه تخفیف 4 سال دور لکه رنگ با تشکر umber="9141
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
141 پراید 86 فروشی تصادفی تازه تعمیر اساسی شده بیمه سه ماه لاستیکها درحد80 درصد umber="9118
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
پرایدمدل81 پرایدمدل81یشمی بیمه تابرج چهار96تخفیف 9سال لاستیک جلونوعقب پنجاه درصد umber="9111
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
خریدار خودرو پراید 132 داشبورد جدید چند تیکه رنگ مشکلی نداره umber="9111
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
پراید 84دوگانه دوگانه بیمه برج سه تخفیف کامل umber="9114
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
پرایدمدل81 پرایدمدل81یشمی بیمه تابرج چهار96تخفیف 9سال لاستیک جلونوعقب پنجاه درصد umber="9111
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
خریدار خودرو پراید 132 داشبورد جدید چند تیکه رنگ مشکلی نداره umber="9111
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
پراید 84دوگانه دوگانه بیمه برج سه تخفیف کامل umber="9114
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
خریدار پراید131 مدل90 دنبال ی پراید مدل 90 هسم اونم بدون رنگ لاستیکای نو موتورش سالم باشه بیمه داشته باشه تخفیفم داشته باشه ک چ بهتر umber="9068
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پراید 81 اقساطی خریدارم فنیش سالم باشه 2میلیون نقدمیدم بقیشوماهی 1میلیون چک میدم umber="9071
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پرایدمدل81 پرایدمدل 81یشمی بیمه تابرج 4سال96تخفیف 9سال درعقب سمت راننده وگلگیرعقب سمت راننده رنگ داره عقب وجلوپلمپ بشرط موتورعالی umber="9072
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پراید خریدارم پراید مدل 90 میخوام ,تاقیمت 11 ملیون umber="9075
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
فروش یاتعویض پراید83 پراید دوررنگ بیمه حدودشش ماه تک گانه فروش یاتعویض بامدل 77رنگ روشن umber="9076
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پراید slمدل91 پراید نوک مدادی بیرنگ umber="9076
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
خریدار.پراید.نقد.88/90 خریدارپراید.نقد..مدل.88الی.90 umber="9080
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
خریدار پراید 88_89 از نظر فنی سالم باشه هشت میلیون نقد میدم مابقی چک چهار ماهه تضمینی هر کی داره تماس بگیره umber="9081
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پراید نوک مدادی مدل 84تک گانه فنی عالی دارای دزدگیر لاستیک مناسب بیمه 5 ماه 7 سال هم تخفیف دارد umber="9081
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پراید 86دوگانه سفید ابهر باسلام بیمه 8 ماه جلو عقب پلمپ سقف وستون بی رنگ umber="9084
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
ماشین پراید 89 سالم بی رنگ باشه تخفیف کامل بیمه تازه شده باشه ممنون umber="9084
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پراید مدل 81دوگانه اقساطی با سلام فروش پراید 81دوگانه سفید موتورفنی سالم ده ماه بیمه دارد پیش 3میلیون بقیه بارضایت طرفین umber="9085
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
اتومبیل پراید 81 پراید سفید دوگانه سی ان جی بیمه:10 ماه تخفیف:10سال فنی سالم umber="9085
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
خریدار پراید قسطی خریدار پراید به صورت قسطی سه تا چهار میلیونی پیام بدین umber="9086
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پراید79 کره پرایددوگانه 10 ماه بیمه ازاول تخفیف دورنگ umber="9086
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
درخواست خریدخودرو ترجیحا سال 89تا90باشد رنگ هم داشته باشد ایرادی ندارد فنی سالم باشدجلوو عقب سالم باشد رنگ سفید ویانوک مدادی.رنگهای دیگه تماس نگیرند.باتشکرازعوامل صبح شهر umber="9088
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
خواستار پراید84تا87 09305986430 لطفا فروشنده واقعی تماس بگیرد umber="9089
Loading