صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
مزدا تک کابین 1600 مدل 75 وانت مزدا تک کابین صافکارى ونقاشي تازه شده موتور تعميراساسي شده شاسي وجلو سالم سقف بخاطر زيبايي رنگش کردم ازداخل بی رنگ بيمه 6 ماه تخفيف 10سال ۰۹۰۱۱۲۹۳۶۴۷
Loading