صبح شهر
[امروز] [امروز]
مزدا وانت دوگانه تک کابین .فروش فوری ***فروش فوری*** بیمه یکسال کامل داره، یک گلگیر رنگ، کف کشی،باربند،روکش صندلی،ضبطCD خور،کم.کارکرد فروش فوری........ 09186987518 تخفیف هم مشتری واقعی داده میشه ۰۹۱۸۶۹۸۷۵۱۸
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
وانت مزدا تک کابین دوگانه2000فروش فوری بیمه یکسال کامل داره، یک گلگیر رنگ، کف کشی،باربند،روکش صندلی،ضبطCD خور فروش فوری...... 09186987518 ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
وانت مزداتک کابین 89 وانت مزدا تک کابین تک سوز بدون رنگ به عنوان سواری استفاده شده ۰۹۱۸۴۸۸۴۰۰۱
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
مزدا وانت 88 ماشین بی رنگ و خط خش دارد دو گانه دستی ۰۹۱۸۰۱۶۲۳۳۵
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
مزداوانت 89تک کابین سلام. وانت مزداتک سوز درحدصفرماشین همش, درب مغازه خواب بوده تازه بیمه شده درحدصفر درضمن جلوبندیش تازه سرویس شده یک میلیون هزینه کردم فقط خریدارواقعی زنگ بزنه باتشکر.... ۰۹۱۸۸۶۴۶۴۲۵
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
خریدار وانت مزدا درخواست وانت مزدا 2000 کم کار و تمیز 88،89 ۰۹۱۸۸۶۶۳۸۶۴
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
در خواست مزددوکابین 84یا 85 مزدادوکابین84یا 85 سالم باشه خریدارم ساوه ۰۹۱۲۳۵۵۰۲۲۸
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
وانت مزدا تک کابین90 دوگانه2000فروش فوری باربند.کف کشی.روکش.ضبط.بیمه یمسال کامل یک گلگیر رنگ.کم کارکرد ***فروش،فوری**** ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
وانت مزداتک کابین استثنایی 89 سلام. وانت مزداتک کابین واقعااستسنایی بدون رنگ. بیمه تابرج 12،درحدصفرباربندسوارنشده روش,هنوزبه عنوان سواری استفاده شده..فقط خریدارواقعی زنگ بزنه.... ۰۹۱۸۴۸۸۴۰۰۱
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
مزدا تک کابین 2000 مدل 80 فنی سالم - 5سال تخفیف بیمه ۰۹۱۸۹۵۵۱۸۲۴
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
مزدا 1600 دوکابین77 بیمه تا پایان سال جاری...دور رنگ ۰۹۳۸۹۵۲۸۰۶۴
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
وانت مزدا 90دوگانه فابریک2000 بیمه یکسال کامل،یک گلگیر رنگ،روکش،کف کشی، باربند،ضبط، فروش فوری ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
وانت مزدا فوری مدل 90 بیمه یکسال کامل یک گلگیر رنگ روکش،کف کشی،باربند،ضبط *فروش فوری* ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
وانت مزدا دوگانه2000 یک.گلگیر رنگ بیمه یکسال کامل روکش،ضبط،کف کشی،باربند فروش فوری ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
وانت مزدا 2000 مدل 90 یک گلگیر رنگ بیمه کامل کف کشی،باربند روکش،ضبط ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
وانت مزدا تک کابین دوگانه2000 بیمه یکسال کامل دارد، یک گلگیر رنگ فقط کف کشی، باربند،روکش ضبط،80000تاکارکرد ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
مزدا دوکابین دوگانه تصادفی مدل 89 مدل 89 موتور گیربکس سالم قیمت مقطوع 7000000تومان مناسب جهت بازسازی و اوراق 09189669477 خمین ۰۹۱۸۹۶۶۹۴۷۷
Loading