صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
مزدا دو کابین دوگانه کارخانه 91 بی رنگ_بیمه 6/96_سند دست اول_موتور اصل ژاپن2000Bi umber="9086
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
خریداروانت مزدا89/90 سلام. ماشین سالم وبدون رنگ باشدباتشکر.... umber="9038
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
مزدا 2000تک کابین89 فنی سالم .لاستیک 100℅ .دوگانه سی ان جی بیمه تا 96/3/6 بدون رنگ umber="9016
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
خریداروانت مزدا 89/90 خریداروانت مزدا 89/90بدون رنگ وسالم umber="8996
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
مزدا دو کابین دوگانه کارخانه مدل 91 بیمه5.96_بی رنگ_فنی_سالم_2000ژاپنی اصل_کفی باربند_ umber="8909
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
مزدا تک کابین 92 تک کابين.بيمه کامل.بيرنگ.درحدصفر 09188621842فراهانى umber="8908
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
مزدا تک کابین 90 2000cc دوگانه فابریک کفی،باربند روکش،ضبط بیمه تا96/7/1 فروش فوری ی ی ی ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
وانت مزدا دو کابین دوگانه فابریک91 موتور اصلی_مدل1391_بی رنگ_نقره ای_رینگ اسپرت_بیمه 6/96_کارکرد135000_کفی باربند_فنی سالم ۰۹۱۸۸۶۴۷۸۱۳
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
وانت مزدا2 گانه2000 عالی بیمه تا96/7/1، کم.کارکرده،باربند،کف کشی،روکش ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
وانت مزدا تک کابین2000 عالی مدل 90 وانت مزدا دوگانه فابریکه، تک کابینه، بیمه تا96/7/1 داره، کم.کارکرد، یک گلگیرش تعویضه،باربند روکش،ضبط،کف کشی هم داره فروش فوری ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
وانت مزدا دوگانه استثنایی90 کم.کارکردع،ماشین همش خوابیده، بیمه 96/7/1 باربند،کف کشی،روکش،ضبط ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
وانت مزدا دوگانه استثنایی90 کم.کارکردع،ماشین همش خوابیده، بیمه 96/7/1 باربند،کف کشی،روکش،ضبط ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
وانت مزدا دوگانه2000 عالی مدل 90 ،باربند،،کف کشی،ضبط,روکش,کم.کارکرد بیمه تا96/7/1 ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
وانت مزدا 2000 مدل 90 دوگانه فابریکی، کف کشی،روکش،ضبط،باربند بیمه11 ماه داره ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
مزدا دوکابین 91 سالم بیمه پر بی رنگ دوکابین ۰۹۱۹۲۵۶۱۲۹۲
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
وانت مزدا دوگانه سوز فول90 11 ماه بیمه داره، کف کشی، روکش،ضبط ،باربند، 2000cc، کم کارمرده ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
وانت مزدا تک کابین2000 مدل 90 کم کارکرده،باربند،روکش،ضبط کف کشی همه چی فول بیمه تا96/7/1 داره فروش فوری ۰۹۳۷۵۸۹۶۶۰۳
Loading