صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
تیبا 2 سفید مدل 94 مدل 94 کارکرد 32 هزار کیلومتر بی رنگ ۰۹۱۸۳۶۵۱۳۸۱
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تیبا مدل90نوک مدادی بدون رنگ بیمه یک سال ۰۹۱۸۳۴۸۰۹۸۵
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تیبا 2.هاچ بک فول 94 مدل 94،بدون رنگ.سالم و بدون نقص.دارای یکسال بیمه کامل .کف کشی و روکش زیبا.قیمت 26 میلیون. ۰۹۱۸۳۶۱۰۵۴۲
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
خریدار تیبا سالم بی رنگ 92 سالم کم کارکرد برون ضربه ۰۹۱۸۳۶۷۱۹۴۷
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
خریدار تیبا سالم بی رنگ 92 سالم کم کارکرد برون ضربه ۰۹۱۸۳۶۷۱۹۴۷
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
خودرو تیبا sxبدون رنگ 93 فنی سالم بیمه96/3تخفیف کامل دارای بیمه بدنه تخفیف کامل بازدید شهر ساوه ۰۹۱۲۷۵۵۳۸۴۵
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
تیبا 94 سالم تیبا دو سالم بدون رنگ کم کارکرد در حده خشک کف کشی و روکش ۰۹۱۸۸۶۲۰۳۱۱
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
تیبا فول 93 سفید تیبا 93 سفید. فول آپشن. کم کارکرد. با نامه کارشناسی رنگ. فنی سالم در حد صفر. بیمه یکسال کامل. ۰۹۳۳۸۷۳۴۴۲۷
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
تیبا فول 93 سفید تیبا 93 سفید. فول آپشن. کم کارکرد. با نامه کارشناسی رنگ. فنی سالم در حد صفر. بیمه یکسال کامل. ۰۹۳۳۸۷۳۴۴۲۷
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
تیبا 93 فول تیبا 93 فول آپشن بدون رنگ و کم کارکرد با یکسال بیمه و تخفیفاتش. فنی کاملا سالم با نامه کارشناسی. تخفیف پای معامله ۰۹۳۳۸۷۳۴۴۲۷
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
خریدار تیبا تمیز باشه مصرف کننده هستم پولم هم نقده برا زیر پام میخوام به قیمت باشه کم کارکرد وتمیز باشه دوستانی قصد فروش به قیمت دارن درخدمتم ممنونم از دوستان سایت صبح شهر یا علی ۰۹۱۸۹۶۳۰۳۴۱
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
تیبا فول 93 تیبا فول آپشن کم کارکرد یکسال بیمه کامل با تخیفاتش فنی و رنگ به شرط میباشد ۰۹۳۳۸۷۳۴۴۲۷
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
تیبا یک مدل 94 تیبا سالم کارکرد 15فنی سالم .کفی یک تیکه.هنوز گارانتی تمام نشده.بیمه تا اخر سال ۰۹۱۲۸۵۶۸۸۳۸
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
تیبا صفر اقساطی 1395 تیبا صفر اقساطی تکسوز با وام 11 میلیون تومانی بدون سود بازپرداخت بصورت یکساله طی 3 فقره چک سند و کلیه مدارک بنام و تحویل خریدار تحویل خودرو آنی ۰۹۱۸۳۶۱۸۶۷۲
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
تیبا صفر دوگانه شرکتی با وام 95 تیبا دوگانه شرکتی با وام 2 ساله تحویل فوری سند و کلیه مدارک بنام و تحویل خریدار ۰۹۱۸۳۶۱۸۶۷۲
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
خرید تیبا مدل 93 خریدار هستم تمیز وکم کارکرد ۰۹۱۸۹۶۳۰۳۴۱
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
تیباصفرسفیدرنگ تیباصفرکیلومترزیرقیمت، فروش فوری ۰۹۱۲۰۶۸۶۹۳۸
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
تیبا دوگانه کارخانه سفید 94 یکسال بیمه کامل و یکسال گارانتی داره فنی و بدنه سالم قیمت 24 میلیون نقد در واقع پول بیمه رو نمی دی قیمت خشک دو گانه تو بازار 27 میلیون تقریبا. ۰۹۱۸۸۶۴۶۹۳۳
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
تیبا 1 دو گانه صفر اقساطی تیبا 1 دوگانه صفر اقساطی با 15/800/000تومان نقد و مابقی طی 6 فقره چک هر 4 ماه یکبار به مبلغ 2/518/000تومان تحویل خودرو آنی سند بنام و تحویل خریدار ۰۹۱۸۳۶۱۸۶۷۲
Loading