صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
به ۲ خانم خوش برخورد جهت بازاریابی درپایانه حمل و نقل نیازمندیم خیلی فوری با حقوق ۵۰% به صورت مشارکتی 09130000170 , 09130000170
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
لیسانس کامپیوتر مجرد 26 ساله دنبال کار میگردم خدمت کرده حقوقم 800هزار تومان به بالا 09189688661 , 09189688661
تمام وقت
Loading