صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
1.مهندس الکترونیک مسلط به c 2.تکنسین الکترونیک 3. مونتاژ کار الکترونیک علاقه مندان رزومه خود را به ایمیل tasnimjob@gmail.com ایمیل فرمایند. 08633125680 , 09030906552
تمام وقت
Loading