صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
مزدا 3 تیپ 3 مدل 86 بیمه 6 ماه لاستیک خارجی 80 درصد چراغ ها نو و اسپرت رنگ خاکستری موتور گیربکس به شرط سلامت و کارشناسی تقریبا دست پایین رنگ معاوضه با خودرو پایین تر چکی نمیدیم قیمت مقطوع umber="9064
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
مزدا 3 تیپ 3 مدل 86 بیمه 6 ماه لاستیک خارجی 80 درصد چراغ ها نو و اسپرت رنگ خاکستری موتور گیربکس به شرط سلامت و کارشناسی تقریبا دست پایین رنگ معاوضه با خودرو پایین تر چکی نمیدیم قیمت مقطوع umber="9064
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
مزدا 3 تیپ 3 مدل 86 بیمه 6 ماه لاستیک خارجی 80 درصد چراغ ها نو و اسپرت رنگ خاکستری موتور گیربکس به شرط سلامت و کارشناسی تقریبا دست پایین رنگ معاوضه با خودرو پایین تر چکی نمیدیم قیمت مقطوع umber="9064
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
مزدا 2000تک کابین89 فنی سالم .بدون رنگ.لاستیک 100℅ بیمه تا 96/3/6 به مشتری واقعی تخفیف داده می شود. umber="9016
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
نیازمند مزدا دوکابین مدل 85 باسلام.نیازمند یک ماشین مزدا دوکابین کارکرده به صورت شرایطی میباشم.لطفا اگر بود بهم اس بدین. ۰۹۰۳۲۴۳۲۳۵۶
Loading