صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
خریدار جیلی یا جک مدل 2013 با سلام خریدار جک یا جیلی کم کار باشه و سالم نقدی خریدارم /باتشکر ۰۹۱۹۶۶۵۵۴۱۱
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
خریدار جیلی یا جک باسلام خریدار جیلی یا جک فقط فنی سالم باشه با تشکر/ ۰۹۱۲۲۵۳۶۹۹۵
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
خریدار جیلی یا جک با سلام خریدار خودرو جیلی یا جک سواری دنده باشه واز لحاظ فنی سالم وبی خرج وکم کار باشه رنگش مهم نیست به قیمت توافقی خریدارم ۰۹۱۹۶۶۵۵۴۱۱
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
جیلی اتومات94 فوق العاده سالم شیک و بدون رنگ بیمه تا اخر برج دوازده فوووول اپشن کامل ۰۹۱۲۸۵۲۸۸۰۸
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
خریدار جیلی سالم 2013 با سلام خریدار جیلی سالم هستم قیمت توافقی /یا حق ۰۹۱۲۲۵۳۶۹۹۵
Loading