صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
زمیـن تجـاری با مجوز ساخت به متراژ ٧٥ متر خیابان شهدا جولان اول خیابان تالهی ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ ٠٩١٨١١١٦٩٦٥
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی منطقه w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
فروش فوری زمین ٤٠٠ و ٦٠٠ متر نرسیده به فلکه مریانج، روبروی مبل فروش ها قیمت توافقی ٠٩١٨٩٠١١٩١٦ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
فروش باغ به متراژ حدوداً ١٧٠٠ متر در ١٧ کیلومتری جاده ملایر ، بر جاده اصلی چهار دیواری، چاه آب،خانه باغ،ماشین رو آبیاری قطره ای با انواع درختان میوه،قیمت مقطوع ١١٠ میلیون ٠٩١٨٦٧٣٥٨٠٧
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
فروش زمین مسکونی واقع دربالای سعیدیه انتهای ١٨ متری محمدیه جنوبی، ٢١٧ متر مربع کوچه ١٢ متری بر زمین ١٢/٥ متر مقطوع هر متر ٦/٥٠٠ میلیون ٠٩١٩٦٧٨٩٤٨٨ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
فروش فوری زمین هزار و دو هزار متری جنب جاده اصلی ملایر روبروی ورودی آبشینه جنب نمایشگاه ماشین سنگین مناسب برای کارخانه باغ رستوران و... ٠٩٠٣٩٥٠٨٢١٤
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
باغی به متراژ هزار متر واقع در گنجنامه دارای ساختمان دو طبقه به متراژ ١٤٠ متر بنا به فروش می رسد ٠٩١٨١١٠٢٠٠٨
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
فروش یک قطعه زمین در شهرک صنعتی بهاران قسمت فلزات سنگ چینی شده ٢٢٠٠ متر،متری ١٠٠ هزار بصورت اقساط ٠٩١٨٣١٩٤٥٤١
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
فروش فوری زمین هزار و دو هزار متری جنب جاده اصلی ملایر روبروی ورودی آبشینه جنب نمایشگاه ماشین سنگین مناسب برای کارخانه باغ رستوران و... ٠٩٠٣٩٥٠٨٢١٤
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
فروش باغ میوه،هزار متری با امتیاز آب،و فروش زمین کشاورزی ١٥٠٠ متری،امامزاده کوه،قیمت توافقی ٠٩٠١٢٩٤٥٠٦٤
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
زمین جنوبی ١٨٠ متری با نقشه پروانه ساخت،بلوار دانشگاه کوچه ١٢ متری توانا ٠٩٣٠٢٥٤٨٤٥٨
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
زمیـن تجـاری با مجوز ساخت به متراژ ٧٥ متر خیابان شهدا جولان اول خیابان تالهی ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ ٠٩١٨١١١٦٩٦٥
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی منطقه w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
فروش زمین ١٢٠٠ متر،واقع در جاده تهران،پایین تر از کوچه گمرک زیر قیمت منطقه دارای چاه آب و برق ٠٩١٨٩١٤٩٢٦٠
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
فروش فوری زمین هزار و دو هزار متری جنب جاده اصلی ملایر روبروی ورودی آبشینه جنب نمایشگاه ماشین سنگین مناسب برای کارخانه باغ رستوران و... ٠٩٠٣٩٥٠٨٢١٤
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
فروش باغ به متراژ حدوداً ١٧٠٠ متر در ١٧ کیلومتری جاده ملایر ، بر جاده اصلی چهار دیواری، چاه آب،خانه باغ،ماشین رو آبیاری قطره ای با انواع درختان میوه،قیمت مقطوع ١١٠ میلیون ٠٩١٨٦٧٣٥٨٠٧
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی منطقه w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
زمیـن تجـاری با مجوز ساخت به متراژ ٧٥ متر خیابان شهدا جولان اول خیابان تالهی ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ ٠٩١٨١١١٦٩٦٥
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
فروش یک قطعه زمین در شهرک صنعتی بهاران قسمت فلزات سنگ چینی شده ٢٢٠٠ متر،متری ١٠٠ هزار بصورت اقساط ٠٩١٨٣١٩٤٥٤١
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
باغی به متراژ هزار متر واقع در گنجنامه دارای ساختمان دو طبقه به متراژ ١٤٠ متر بنا به فروش می رسد ٠٩١٨١١٠٢٠٠٨
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
فروش فوری زمین هزار و دو هزار متری جنب جاده اصلی ملایر روبروی ورودی آبشینه جنب نمایشگاه ماشین سنگین مناسب برای کارخانه باغ رستوران و... ٠٩٠٣٩٥٠٨٢١٤
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
فروش یک قطعه زمین در شهرک صنعتی بهاران قسمت فلزات سنگ چینی شده ٢٢٠٠ متر،متری ١٠٠ هزار بصورت اقساط ٠٩١٨٣١٩٤٥٤١
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
فروش زمین ١٦٠ متری، دوبر واقع در مریانج خیابان مخابرات خیام ٢ قیمت توافقی ٠٩١٨٩٠٣٣٦٩٦
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
فــروش ١- باغ مقابل متخصصین ١٦٥٠ متر ٢- زمین ٣٧٠ متر،جنوبی باغ سابق حکمتی ٠٩١٢٢٩٨٦٠٨١
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
زمینی به متراژ ١١٦٠ متر ،واقع در روستای برفجین، جنب راه جدید امامزاده محسن (نزدیک به امامزاده) با موقعیت عالی بفروش میرسد/ قیمت توافقی ٠٩٣٧٦٢٦٢٢٧٧
Loading