صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فروش یا معاوضه باغ میوه، ٢٠٠٠ متر واقع درروستای ورکانه با انواع درختان سیب،زرد آلو گردو، بادام،هلو،شلیل،انگور سه طرف دیوار کشی شده،زیربنای ساختمان سنگ کاری شده دارای انباری،چاه آب و برق زیر قیمت منطقه ٠٩٩٠٨١١٢٨٩٨ ٠٩١٨٥٠٤٦٧١٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
زمیـن تجـاری با مجوز ساخت به متراژ ٧٥ متر خیابان شهدا جولان اول خیابان تالهی ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ ٠٩١٨١١١٦٩٦٥
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی بلوک w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فروش یا معاوضه یک قطعه زمین به متراژ ٢٤٥٠ متر واقع در ٥ کیلومتری همدان - روستای بهرام آباد ٠٩١٨٣١٢٤٢٦٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فروش فوری باغ میوه به متراژ ٤٥٠ متر واقع در دره مرادبیگ ٠٩١٨٧١١١٣١٠
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فروش زمین به متراژ ٢٥٥ متر واقع در دره مراد بیگ انتهای خیابان مدنی زیر پل شیر خان،قیمت توافقی ٠٩٣٣٩١٩٠٢٠٧ ٠٩٣٦٦٠٦٤٥٨٥
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
فروش باغ با تمام امکانات جاده گنجنامه،دره گلها به متراژ ٣٨٠٠ متر فروش در یک یا دو قطعه ٠٩١٢٢٠٢٦٧٦٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی بلوک w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
زمیـن تجـاری با مجوز ساخت به متراژ ٧٥ متر خیابان شهدا جولان اول خیابان تالهی ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ ٠٩١٨١١١٦٩٦٥
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
فروش زمین به متراژ ١٠٠ متر با موقعیت عالی جهت راه اندازی مغازه و... بر خیابان نایب احمد(امیریه) جنب فروشگاه ثنا،قیمت توافقی ٠٩١٨٩١٢٥٨١٥
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
فروش فوری باغ میوه به متراژ ٤٥٠ متر واقع در دره مرادبیگ ٠٩١٨٧١١١٣١٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
فروش زمین،به مساحت ٧ هکتار با سند،بر جاده اصلی ٢٥ کیلومتر مانده به همدان،کوریجان متری ٤ هزار تومان ٠٩١٢١٠٤٤٧٢٠
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
فروش فوری،زمین باغی به متراژ ١٥٠٠ متر راه جدا،انتهای منوچهری بر جاده،قیمت توافقی ٠٩٣٠٨١١١٨٧٩
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
فروش فوری زمین به متراژ ٢٣٣/٥ متر واقع در شهرک مدنی فاز ١ شقایق ٥، جنوبی، بر٩ متر ٤/٥ طبقه ارتفاع قیمت ١٥٠ میلیون ٠٩١٢٥٣٤٦٣١١
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
فروش زمین باغی،هزار متری جاده ملایر،روبروی پمپ بنزین قابل استفاده از آب سد متری ١٥ هزار، قابل معاوضه با خودرو ٠٩١٨٦٠٧٥٦٤٩
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
زمینی به متراژ ٣٢ متر واقع در بلوار بهشت دارای موقعیت مناسب قیمت ١٥ میلیون مقطوع قابل معاوضه با خودرو ٠٩١٨٦٠٧٥٦٤٩
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
یک قطعه زمین به متراژ٢٥ هزار متر مربع در بخش بهار روستای نور آباد یکجا به فروش میرسد قیمت توافقی ٠٩١٢٥٨٤٠٠٤٧
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
یک قطعه زمین ،٢٠٠ متری جنوبی، شهرک فرهنگیان کوچه ارغوان به فروش می رسد ٠٩١٨٣١٧٨٤٠١
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
فروش باغ ،١٠٠٠ و ١٥٠٠ متر فنس کشی شده،ماشین رو چاه آب،سهمیه آب،دارای انواع درختان میوه،قابل معاوضه ٠٩٩٠٨١٩٨٨٢٠ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی بلوک w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
زمینی به متراژ حدودا ١٢٠٠ متر واقع در جاده جدید امام زاده محسن بر جاده (نزدیک به امامزاده) دارای چهارده اصله درخت گردوی سه ساله با موقعیت عالی بفروش میرسد قیمت ١٣٠ میلیون مقطوع ٠٩١٨٥٩٠٢٦٧٧
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
فروش زمین به متراژ٢٣٠ متر واقع در چهار راه میدان بار ابتدای کوی مطهری قیمت متری ٤٠٠هزار تومان معاوضه با ماشین ٠٩٩٠١٠٨٩٢٢٥ رجبی
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
فروش یک قطعه زمین واقع در حیدره کوچه باغ دانیال خیابان ١٠ متری،هزار متر، دارای چاه آب ودرخت، قیمت توافقی ٠٩١٨١١٩٠٠٠٧
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
باغ به متراژ ١٦٠٠ متر درختان پربار ،شامل گردو، آلبالو زردآلو و... قابل معاوضه با خودرو ٠٩١٨٩٠٥٧٠٠٣
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی بلوک w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
زمیـن تجـاری با مجوز ساخت به متراژ ٧٥ متر خیابان شهدا جولان اول خیابان تالهی ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ ٠٩١٨١١١٦٩٦٥
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
زمیـن تجـاری با مجوز ساخت به متراژ ٧٥ متر خیابان شهدا جولان اول خیابان تالهی ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ ٠٩١٨١١١٦٩٦٥
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی بلوک w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
فروش یک قطعه زمین واقع در حیدره کوچه باغ دانیال خیابان ١٠ متری،هزار متر، دارای چاه آب ودرخت، قیمت توافقی ٠٩١٨١١٩٠٠٠٧
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
باغ میوه( گردو وبادام ) دارای مجوز دامداری صنعتی حق آب، چاه عمیق با مجوز حفرچاه به مساحت ١٢ هزار متر، قیمت ٢٥٠ میلیون ٠٩١٠٤٨١٣٦٠٧
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
فروش باغ،هزار متر دارای امکانات کامل آب،برق،گاز،تلفن،فاضلاب دیوار کشی شده خانه باغ ٥٠ متر،ماشین رو جاده ملایر،روستای یکانه ٠٩٣٩٣١٢١٧٢٨
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
فروش یک قطعه زمین واقع در حیدره کوچه باغ دانیال خیابان ١٠ متری،هزار متر، دارای چاه آب ودرخت، قیمت توافقی ٠٩١٨١١٩٠٠٠٧
Loading