صبح شهر
[امروز] [امروز]
قابل توجه انبوه سازان محترم فروش ١٧٠٠ متر زمین بهترین نقطه شهر ٠٩١٨٤٤٤١٣٨٢
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروش زمین ٣٧٠ متر، سه بر جنوبی، بر ١٨ متری باغ سابق حکمتی ٠٩١٢٢٩٨٦٠٨١
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی منطقه w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[امروز] [امروز]
زمیـن تجـاری با مجوز ساخت به متراژ ٧٥ متر خیابان شهدا جولان اول خیابان تالهی ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ ٠٩١٨١١١٦٩٦٥
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروش زمین مسکونی واقع دربالای سعیدیه انتهای ١٨ متری محمدیه جنوبی، ٢١٧ متر مربع کوچه ١٢ متری بر زمین ١٢/٥ متر مقطوع هر متر ٦/٥٠٠ میلیون ٠٩١٩٦٧٨٩٤٨٨ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
فروش زمین مسکونی تجاری ،به مساحت ٢١٢ متر مربع،دارای سند مالکیت،شش دانگ، تک برگی جنوبی، بر ١٨ متری واقع در جانبازان زمین های نیروی انتظامی ٠٩١٨٣١٢١٥٤٣
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
فروش زمین مسکونی واقع دربالای سعیدیه انتهای ١٨ متری محمدیه جنوبی، ٢١٧ متر مربع کوچه ١٢ متری بر زمین ١٢/٥ متر مقطوع هر متر ٦/٥٠٠ میلیون ٠٩١٩٦٧٨٩٤٨٨ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
فروش یک قطعه زمین در شهرک صنعتی بهاران قسمت فلزات سنگ چینی شده ٢٢٠٠ متر،متری ١٠٠ هزار بصورت اقساط ٠٩١٨٣١٩٤٥٤١
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
فروش یک قطعه باغ سه هزار متر با موقعیت عالی حومه سد اکباتان پایین تر از روستای شمس آباد بر جاده،قابل معاوضه با ملک ٠٩١٩١١٤٤٩٠٤
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
فروش زمین مسکونی واقع دربالای سعیدیه انتهای ١٨ متری محمدیه جنوبی، ٢٠٠ متر مربع کوچه ١٢ متری بر زمین ١٢/٥ متر مقطوع هر متر ٦/٥٠٠ میلیون ٠٩١٩٦٧٨٩٤٨٨ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی منطقه w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
زمیـن تجـاری با مجوز ساخت به متراژ ٧٥ متر خیابان شهدا جولان اول خیابان تالهی ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ ٠٩١٨١١١٦٩٦٥
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
فروش منزل کلنگی ٢٥٧ متر واقع در خیابان پاستور (پشت داروخانه قانون) بن بست عازمی ٠٩١٢٣٠٥٠٤٤١ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
فروش ٨٠٠ متر زمین بر جاده واقع در روستای چشین در للـه قاسم ،متری ٣٥٠ هزار تومان معاوضه با ملک مسکونی ٠٩٣٠٨٤٨٢٣٦٨
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
فروش فوری یک قطعه زمین عادی، متری ٤٠٠ هزار به علت نیاز مالی شهرک مدنی فاز١ پشت پارک ولیعصرانتهای زنبق ٣ ٠٩١٨٩٠٠٣٠٢٨
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
زمینی به متراژ ٦٠ متر واقع در قاسم آباد دارای نقشه پروانه و فنداسیون قیمت ٣٠ میلیون به فروش می رسد ٠٩١٨٢٠٠١٩٦٩
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
فروش یا معاوضه زمین با آپارتمان ٤ هزار متر زمین،واقع در جاده کرمانشاه،پشت صدا و سیما،جهت باغ کشاورزی ٤٠٠ میلیون تومان ٠٩١٨٨٣٦٢٠٧٢
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
فروش زمین مسکونی واقع دربالای سعیدیه انتهای ١٨ متری محمدیه جنوبی، ٢٠٠ متر مربع کوچه ١٢ متری بر زمین ١٢/٥ متر مقطوع هر متر ٦/٥٠٠ میلیون ٠٩١٩٦٧٨٩٤٨٨ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
فروش یک قطعه زمین باغی،جاده ملایر روستای یکانه،ابتدای باغ های ارم،چهارهزار متر دارای چاه آب با یک اتاق متری ٨٠ هزار تومان ٠٩٩٠٢١٨٥٩١٧ ٠٩١٨٣١٦٥٩١٧
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
اراضی کشاورزی ٢٠ هکتار زمین آبی مجهز به سیستم آبیاری بارانی،بدون پروانه آب واقع در حسین آباد کار خانه قند قیمت توافقی ٠٩١٨٨١١٦٩٩٩
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
فروش زمین به متراژ ٣٧٠ متر جنوبی، بر ١٨ متری باغ سابق حکمتی ٠٩١٢٢٩٨٦٠٨١
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
فروش زمین ١٦٠٠ متری بر ٨ کیلومتری جاده ملایر قابل معاوضه با خودرو ٠٩٣٨٩٥٣٥٣٣٤ ت.ت.م
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
فروش یا معاوضه زمین با آپارتمان ٤ هزار متر زمین،واقع در جاده کرمانشاه،پشت صدا و سیما،جهت باغ کشاورزی ٤٠٠ میلیون تومان ٠٩١٨٨٣٦٢٠٧٢
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
فروش یا معاوضه زمین با آپارتمان ٤ هزار متر زمین،واقع در کرمانشاه،پشت صدا و سیما جهت باغ کشاورزی ٤٠٠ میلیون تومان ٠٩١٨٨٣٦٢٠٧٢
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
فروش فوری یک قطعه زمین به متراژ ٢١٠ متر واقع در شهرک بهشتی منطقه w دارای سند منگوله دار زیر قیمت منطقه ٣٢٦٧٦٠٥٠ ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ترابی
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
زمیـن تجـاری با مجوز ساخت به متراژ ٧٥ متر خیابان شهدا جولان اول خیابان تالهی ٠٩١٨٤٤٠٦٩٦٥ ٠٩١٨١١١٦٩٦٥
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
فروش زمین مسکونی تجاری زیر قیمت منطقه به مساحت ٢١٢ متر مربع دارای سند مالکیت شش دانگ، تک برگی جنوبی، بر ١٨ متری واقع در جانبازان زمین های نیروی انتظامی ٠٩١٨٣١٢١٥٤٣
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
فروش یک قطعه باغ سه هزار متر واقع در حیدره معاوضه با ملک یا مغازه قیمت توافقی ٠٩١٨٨١٣٠٣٢٤
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
فروش یک قطعه زمین ٩٠ متر،شهرک ولیعصر ایستگاه دوم،قیمت توافقی قابل معاوضه با خودرو ٠٩١٨٣١٨١٢٨٨
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
فروش زمین ٢٥٠٠ متری دارای ساختمان ٢/٥ طبقه آب، برق، گاز جهت تالار عروسی و ... ٠٩١٨٨١٧٢٧٦٧
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
فروش یا معاوضه باغ عباس آباد متراژ ٥٠٠ متر ٠٩٣٥٤١٥٣٧٠٣
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
فروش زمین مسکونی با موقعیت تجاری، ٢٠٠ متر خیابان بوعلی، کوچه بیمه پشت پاساژ شهرآرا ٠٩١٨١١١١١٥٧
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
فروش زمین ١٦٠ متری، دوبر واقع در مریانج خیابان مخابرات خیام ٢ قیمت توافقی ٠٩١٨٩٠٣٣٦٩٦
Loading