صبح شهر
[امروز] [امروز]
متقاضیان خرید ملک املاک میرزاده عشقی با فایلینگ قوی ٠٩١٢٠٨١٤٢٦٣ مخدومی ٠٩١٨٤٤٤١٣٨٢ افشار ٠٩١٨٨١٢٢٣٤١ رضوی
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
امـلاک رضـوی فروش فوری آپارتمان، ٨١ متر طبقه دوم، بدون پارکینگ ١١٠ میلیون تومان ٣٢٥١٥٥٢٨
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
املاک نجاتیان با ٣٠ سال سابقه آرامگاه،مقابل مسجد آقاجانی بیگ ٣٢٥١٠٨٢٤ - ٠٩١٨٤١٢٤٩٨٠
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
امـلاک رضـوی آپارتمان،٨٥ متری،طبقه اول با تمام امکانات،٢٠ میلیون رهن ٥٠٠ هزار اجاره،خواجه رشید ٣٢٥١٥٥٢٨
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
امـلاک رضـوی فروش فوری آپارتمان،٦٢ متر یکخوابه،طبقه اول،پارکینگ بدون مزاحم سال ساخت ٨٤،بلوار خواجه رشید ٣٢٥١٥٥٢٨
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
امـلاک رضـوی فروش فوری آپارتمان،٦٢ متر یکخوابه،طبقه اول،پارکینگ بدون مزاحم سال ساخت ٨٤،بلوار خواجه رشید ٣٢٥١٥٥٢٨
Loading