صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرايد نوك مدادى مدل٧٩، چند لكه رنگ ١٠ سال تخفيف بيمه ٠٩١٨٧١١٣٣٦٧
صبح شهر
[امروز] [امروز]
یک دستگاه پراید جهت استفاده شخصی به مدت ٦ ماه اجاره داده میشود. ماهی ٤٥٠ هزار تومان. ساعت تماس دو بعدازظهر به بعد ٠٩٣٣٦٠٠٨٦٢٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پرايد 131 سفيد بيرنگ ،بيمه١١ماه ٤سال تخفيف لاستيک خارجي 80درصد روکش ،کفپوش ،دزدگير زاپاس نو، تازه روغن ولنت تعويض شده،فقط مصرف کننده قيمت ١٧ میلیون ٠٩٣٦٤٧٧٢٠٢٤
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فروش پراید ،مدل ٨١ بی رنگ، تعمیر کل شده تخفیف بیمه کامل.قیمت ٧/٥٠٠ میلیون ٠٩٣٦٩٥١٦٨٠٤
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
پراید،مدل ٧٧ دودی رنگ،اتاق و فنی کاملاً سالم،یکسال بیمه،٤ سال تخفیف بیمه،قیمت ٧ میلیون ٠٩١٨٢١٨٢٤٩٥
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
خودرو پراید هاچ بک مدل ٨٣ ،چند لکه رنگ، فنی عالی بیمه ندارد، قیمت ٨ میلیون لاستیک نو ٠٩١٨٨١٨٨٨٩١
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
خودرو پراید زیتونی ٩٠/١٢،یک گلگیر رنگ بیمه دوماه، تازه دوگانه شده قیمت ١٣/٨٠٠ میلیون ٠٩٣٥١٤٩١٣٨٣
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
فروش پراید، رنگ مشکی مدل ٨٦، سوخت:بنزین وگاز دوگانه کارخانه دور رنگ ، جلووعقب پلمپ سقف وستون سالم قیمت:١٠ میلیون مقطوع ٠٩٣٧٢٣٢٣٦٠٢
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پراید، آبی رویال مدل ٨٦،دوگانه کارخانه فنی به شرط،دور رنگ قیمت ١١ میلیون ٠٩١٠٧٦٧١٠٥٤
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
فروش پراید، مدل ٨٨ سفید دوگانه، بی رنگ فقط مصرف کننده ٠٩١٨٦١٢٠٤١٥
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پرايد ١٣١، مدل ٩١ بي رنگ، بيمه ١١ ماه ٩٦/٩/٢٠ لاستيک ٨٠ درصد خارجي ٠٩٣٦٤٧٧٢٠٢٤
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پراید ،هاچ بک ٧٧ بی رنگ، استثناییف ١٣٣هزار کارکرد واقعی، قیمت ٨/١٠٠ ٠٩١٨٣١٣٥٧١١
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
خریدار نقدی پراید مدل ٩٠ تا ٩٣ سالم ١٣٩٥/١٠/١٣ ٠٩١٨٦٧٦٠٥١٠
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
خریدارپراید،مدل ٩١، ٩٠ تمیزوبدون خط وخش,کم کارکرد، فنی سالم ترجیحاسفیدونقره ای، تاقیمت ١٥ میلیون (پراید١٤١ و ١١١ نباشد) ٠٩١٨٧١٢٠١٣٦ ستاری
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
فروش هاچ بک ٧٣ کره ای، سفید،دور رنگ بیمه تا آخر برج ٢،تخفیف بیمه ٥ سال، روکش صندلی،دزدگیر ضبط فلش خور، گیربکس تازه تعمیر موتوری عالی،لاستیک مناسب دیسک و صفحه نو قیمت ٧/٤٠٠ میلیون تومان ٠٩١٩٩١٩٦٣٩٩
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
فروش پراید زیتونی مدل ٨٧،بیمه تا خرداد ٩٦،بی رنگ فنی سالم قیمت ١٢/٥٠٠ میلیون ٨ سال تخفیف بیمه ٠٩١٨٣١٨٩٤٥٦
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
فروش هاچ بک ٧٣ کره ای، سفید،دور رنگ بیمه تا آخر برج ٢،تخفیف بیمه ٥ سال، روکش صندلی،دزدگیر ضبط فلش خور، گیربکس تازه تعمیر موتوری عالی،لاستیک مناسب دیسک و صفحه نو قیمت ٧/٤٠٠ میلیون تومان ٠٩١٩٩١٩٦٣٩٩
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
فروش پراید زیتونی مدل ٨٧،بیمه تا خرداد ٩٦،بی رنگ فنی سالم قیمت ١٢/٥٠٠ میلیون ٨ سال تخفیف بیمه ٠٩١٨٣١٨٩٤٥٦
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
پراید،سفید هاچ بک،مدل ٨٤ بیمه یکسال فنی سالم،تمام رنگ قیمت ٧/٥٠٠ میلیون ٠٩١٨٩٠٣٣٧٢٤
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
خریدارپراید مدل ٩٠،٩١ تمیزوفنی سالم کم کارکرد،بدون خط وخش تاقیمت١٥میلیون پراید١٤١نباشد ٠٩١٨٧١٢٠١٣٦
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
خريدار پرايد مدل ٨١تا٨٣ بسیار سالم، استثنايي سفيد ،نقره اي يانوک مدادي بدون کوچکترين ضربه ٠٩٣٣٤٢٧٠٠١٥
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
فروش هاچ بک ٧٣ کره ای، سفید،دور رنگ بیمه تا آخر برج ٢،تخفیف بیمه ٥ سال، روکش صندلی،دزدگیر ضبط فلش خور، گیربکس تازه تعمیر موتوری عالی،لاستیک مناسب دیسک و صفحه نو قیمت ٧/٤٠٠ میلیون تومان ٠٩١٩٩١٩٦٣٩٩
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
خریدارپراید مدل ٩٠،٩١،تمیزو فنی سالم ،کم کارکرد بدون خط وخش تاقیمت١٥میلیون پراید١٤١نباشد ٠٩١٨٧١٢٠١٣٦
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
خريدارپرايد هشت ونيم ميليون ٠٩١٨٦٣١٤٥٨٥
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
فروش پراید ١٣٢ سفید، مدل ١٣٩٠ فقط مصرف کننده، ١٤ میلیون تومان ٠٩١٨٣١١٠٢٤٥
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
فروش یک دستگاه پراید مدل ٨٦،فنی سالم جلوبندی سالم رنگ سورمه ای متالیک به همراه دولکه رنگ بیمه تا ٦ ماه، قیمت٨میلیون ٠٩١٨٦١٢١١٤٥
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
خریدار یک دستگاه پراید ١٤١ بصورت شرایطی مدل ٨٤ به بالا ٠٩١٨٩١٢٢٦٧٢
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
فروش تاکسی درون شهری پراید گردشی، مدل ٨٧ ٠٩١٨٨١١٦٦١٢
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
فروش پراید نقره ای مدل ٨٣دارای ١٠سال تخفیف.تک سوز بی رنگ چند تکه خط وخش فنی سالم، قیمت ٨/٢٠٠ تخفیف به خریدار واقعی ٠٩١٨٢٣٠٦٣٤٢
Loading