صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
خودروی پراید مدل ٨٥،نقره ای دو لکه رنگ،٩ سال تخفیف بیمه،١٠ ماه بیمه قیمت ١٠/٥٠٠ میلیون ٠٩١٨٤٤٥٣٠٦٠
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
پراید ١٤١ بژ مدل ٨٤ بدون رنگ فنی کاملأ سالم یکسال بیمه ١٠ سال تخفیف ٩ میلیون ٠٩١٨٩٠٤٨٥٣٢
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
پراید صبا مدل ٨٢ رنگ سورمه ای ٠٩١٨٩٠٠٩٩٠٧
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
فروش پراید مدل ٨١ سفید دور رنگ قیمت ٥/٤٠٠ ٠٩١٨٢٢٢٣٨٢٨
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
پراید ٧٧ سفید دور رنگ موتور تازه تعمیر فنی خوب بیمه ٦ ماه قیمت ٥/٢ ٠٩١٨٣١٨٣٣٧٢
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
پراید سفیدرنگ کره ای بسیارسالم مدل ٧٧ قیمت ٧ میلیون ٠٩١٨٥٠٤٥٧٠١
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
فروش پراید دودی رنگ،مدل ٨٠ کره ای،بیمه فول یک گلگیر رنگ شده قیمت ٧/٥٠٠ میلیون ٠٩١٨٦٠٩٣٥١٧
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
پراید، سفیدرنگ کره ای، سالم مدل ٧٧ ،قیمت ٧ میلیون ٠٩١٨٥٠٤٥٧٠١
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
فروش پراید دوگانه سی ان جی سفید دور رنگ مدل ٨١ بیمه تا برج ده با چهار سال تخفیف قیمت ٦/٣٠٠ ٠٩١٨٧١٠١٩٨١
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
پراید سفید رنگ کره ای بسیارسالم مدل ٧٧ قیمت ٧ میلیون ٠٩١٨٥٠٤٥٧٠١
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
پراید141،بژ رنگ مدل ٨٤ ،بدون رنگ فنی کاملأ سالم، یکسال بیمه با١٠سال تخفیف ٩میلیون تومان ٠٩١٨٩٠٤٨٥٣٢
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
فروش پراید صبا رنگ سورمه ای مدل٨٢ فوق العاده سالم ٠٩١٨٩٠٠٩٩٠٧
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
پراید صبا،مدل ٨٢ رنگ سورمه ای ٠٩١٨٩٠٠٩٩٠٧
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
فروش پراید سفری مدل ٧٨ بیمه کامل دارای ١٠ سال تخفیف فنی کاملا سالم قیمت ٥/٥ میلیون ٠٩٣٣١١٠٠٢٥١
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
خریدار پراید وانت یا پراید سواری ٩٠ و ٩١ بصورت شرایطی نصف نقد و الباقی چک برج ١١ ٠٩١٨٣١٣٩٦٠٨
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
پراید سفیدرنگ سالم مدل٧٧ قیمت ٧میلیون ٠٩١٨٥٠٤٥٧٠١
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
فروش پراید مدل 82 دوگانه cng سفید رنگ موتور تازه تعمیر ٠٩١٨٧١٠١٩٨١
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
پرايد٨٥ مشکي هيدروليک سه لکه رنگ ٠٩١٨٢١٠٤٤٧٢
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
متقاضی خرید پراید تا ١٢ میلیون مدل بالای ٨٨ ٠٩١٨٤٤٤١٣٨٢
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
فروش یا معاوضه پراید،مدل ٩٣ سفید،بی رنگ،کم کارکرد فول امکانات قابل معاوضه با پژو یا L90 ٠٩١٨٨١١٦٨٣٤
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
فروش پراید مشکی مدل آخر ٨٤ بیمه تا آخره سال کلا تخفیف بی رنگ فوق العاده سالم ماشین سالها خوابیده بود ٤ حلقه لاستیک نو ٠٩١٩٥٠٠٣٧٠١ سعدیان
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
خریدارپراید یاروا یاآردی تاسقف ٧/٥٠٠ میلیون ٠٩١٨٤٤٤٥٧٦٤
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
فروش پراید دوگانه سی ان جی سفید ،دور رنگ، مدل ٨١ بیمه تا برج ده با چهار سال تخفیف به قیمت ٦/٣٠٠ میلیون فوری به فروش میرسد ٠٩١٨٧١٠١٩٨١
صبح شهر
[۲۴ روز قبل] [۲۴ روز قبل]
پراید وانت مدل ٩٣ سفید ١٤میلیون ٠٩٣٥٦٢٢٨١٤٦
صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
خریدار پراید اقساطی از دم قسط ماهیانه ١/٥٠٠ میلیون ترجیحاً مدل ٩٠ به بالا با سفته ٠٩١٢٤١٩٧١١٦
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
فروش سایپا ١١١ مدل ٩٢ ٠٩٣٠٧٨٢٤٤٧٣
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
پراید ١٤١ نقره ای مدل ٨٤ لاستیک نو موتورتعمیر کامل - بیمه ٢ ماه قیمت ٨/١٠٠ م ٠٩١٨٦٢٦٢٢٦٤
Loading