صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی بازاریاب آقا جهت بازاریابی کودهای کشاورزی در شهرستان های همدان نیازمندیم ٠٩١٨٨٠٧٣٢٠٠ ت.ت.م
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیازمند دو نفر بازاریاب خانم جهت پخش جوراب نانو با حقوق ثابت ١ میلیون تومان خیابان بوعلی کوچه بیمه بن بست صنعتی ساختمان امیرالمومنین واحد ٤ شرکت شفق نسیم
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی بازاریاب حضوری با پورسانت عالی جهت کار تبلیغات نیازمندیم ٠٩١٨٦١٢٢٣٤٨
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به تعدادی بازاریاب خانم و آقا نیازمندیم در زمینه خدمات درمانی ٠٩١٨٧٠٧٣٢٦٢
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیازمند بازاریاب جهت همکاری با کانون تبلیغات ٣٢٥١٠٩٢٩ ٠٩١٨٠١٧٣٥٤٩
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به یک نفر همکار خانم مجرب و با سابقه جهت ویزیتوری لوازم آرایشی بهداشتی نیازمندیم ٠٩١٨٣١١٤٤٢٣
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
به دو نفر ویزیتور با سابقه آقا جهت فروش محصولات غذایی و بهداشتی نیازمندیم حقوق ثابت+ پورسانت ،ساعت تماس ١٤ به بعد ٠٩٠٣٢٩٢٧٣٥٧
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
نیازمند بازاریاب جهت فروش انواع آجر با پورسانت عالی ٠٩١٣٢٢٣٢٧٥١
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
نیازمند بازاریاب جهت همکاری با کانون تبلیغات ٣٢٥١٠٩٢٩ ٠٩١٨٠١٧٣٥٤٩
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به چند نفر ویزیتور خانم با روابط عمومی بالا نیازمندیم ٠٩١٨٨١٨٢١١٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به دو نفر بازاریاب در زمینه فروش روغن موتور با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم ٠٩١٨٦١٢٥٤٧٧
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
پخش محصولات چی توز نیازمند بازاریاب خانم وآقا می باشد ٠٩١٨٢٠٦٦٥٧٠
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
به تعدادی بازاریاب درشرکت کامپیوتری نیازمندیم،حقوق ماهیانه ٤٠٠ هزار+پورسانت پاساژ الماس، طبقه سوم واحد ٢٦ ٣٢٥٣٢١١٣
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
استخدام بازاریاب حضوری با پورسانت عالی ٠٩٣٣٢٢٢٠٤٢٣
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
شرکت پخش دلوسه استخدام می نماید: تعدادی نیروی بازاریاب خانم و آقا،با حقوق ثابت ٦٠٠ هزار تومان بدون سقف فروش با پورسانت عالی و سایرمزایا جهت شهر همدان نیازمند است ٠٩١٨٨١٤٧٢٢١
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به دو نفر ویزیتور با سابقه آقا جهت فروش محصولات غذایی و بهداشتی با درآمد عالی نیازمندیم ساعت تماس ١٤ به بعد ٠٩١٨٩١٥٥٩٩٦
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به تعدادی بازاریاب خانم با حقوق ثابت نیازمندیم ٠٩١٨٦٠٩٤٨٠٠
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به چند نفر بازاریاب خانم و آقا نیازمندیم پایه حقوق+ پورسانت عالی ٠٩٣٨٣٤٦٢٠٦٢
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
به ٣ نفر یازاریاب با سابقه کاری مشخص جهت کار در لبنیات شتر نیازمندیم با پورسانت عالی ٠٩١٨٦٧٦٠٤٠١
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
نمایندگی اشی مشی نیازمند بازاریاب خانم وآقا جهت ویزیت در شهرستانها ٠٩١٨٢٠٦٦٥٧٠
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
به تعدادی بازاریاب خانم و آقا جهت کار در شرکت بازرگانی بصورت تمام وقت یا نیمه وقت نیازمندیم با حقوق ثابت + پورسانت ٠٩١٨٠١٧٣٣٩٣
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
شرکت آرایشی مارال استخدام می نماید.ویزیتور خانم و آقا ١٠ نفر(با سابقه کار) حقوق ثابت ٦٠٠ هزار+پورسانت ٢-٠٩١٨٩٠١٥٨٣١
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
استخدام بازاریاب با سابقه به همراه وانت با حقوق ثابت پورسانت عالی ٠٩١٨٧٠٥٢٠٠٥ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
شرکت پخش دلوسه استخدام می نماید: تعدادی نیروی بازاریاب خانم و آقا،با حقوق ثابت ٦٠٠ هزار تومان بدون سقف فروش با پورسانت عالی و سایرمزایا جهت شهر همدان نیازمند است ٠٩١٨٨١٤٧٢٢١
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
به چند نفر بازاریاب خانم و آقا نیازمندیم پایه حقوق+ پورسانت عالی ٠٩٣٨٣٤٦٢٠٦٢
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
به یک بازاریاب خانم با سابقه کاری و رابط عمومی بالا نیازمندیم. خواجه رشید، مجتمع الماس،پلاک ١٧٠ ٠٩١٢٠٧٢٩٠٢٤
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
به چند نفر بازاریاب خانم و آقا نیازمندیم پایه حقوق+ پورسانت عالی ٠٩٣٨٣٤٦٢٠٦٢
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
شرکت هوفنبرگ،نمایندگی همدان به تعدادی بازاریاب خانم و آقا نیازمند میباشد حقوق ثابت + پورسانت عالی ٠٩١٨٨١٢٦٩٦٦
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
به یک نفر بازاریاب حضوری خانم نیازمندیم با پورسانت مناسب ٠٩٠١٥٤٣٤٠٨٥
Loading