صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش تخصصی گیتار سبک: راک، کلاسیک، پاپ گیتار: کلاسیک، اکوستیک، بیس، لید زمان آموزش هر جلسه یک ساعت در آموزشگاه ٠٩٣٧٥٢٩٣٧٨٨ - ٠٩١٨٤٠٧٥١٦٥
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
دیپلم رسمی کاردانش شعبه یک: چهارراه خواجه رشید، ابتدای بلوار کاشانی، مجتمع آموزشی پدیده ٣٢٥١٣٣٦٣ شعبه دو: انتهای بازار مظفریه، محوطه حمام قلعه کوچه نسیم، هنرستان پدیده ٣٢٥٢٣٦٦٩ ٠٩١٨٨١٣٠٦٢٥
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
معلم خصوصی تدریس در تمام پایه ها و مقاطع با بیش از ١٠ سال سابقه ٠٩٣٥٩٣١٧٣٨٢
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
آموزش تخصصی گیتار سبک: راک، کلاسیک، پاپ گیتار: کلاسیک، اکوستیک، بیس، لید زمان آموزش هر جلسه یک ساعت در آموزشگاه ٠٩٣٧٥٢٩٣٧٨٨ ٠٩١٨٤٠٧٥١٦٥
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
آموزش نرم افزار حسابداری هـلو در ٦ جلسه شهریه ٥٠ هزار تومان ٣٨٢٤١٤١٦
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
آموزش حرفه ای میناکاری طراحی،سیاه قلم،لعاب،با تضمین کار در خانه،بانازلترین قیمت ٠٩٣٧٨١٢٠٧٩١ ٠٩١٨٢١٩٢٠١٥
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
دوره های حسابداری صنعتی، مالیاتی پیمانکاری، نرم افزار ٠٩٣٥٩٣١٧٣٨٢
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
آموزش اسکیت ادیب بنیان گذار اسکیت در همدان با ٢٥ سال تجربه بدون مشورت با مربی از خرید هرگونه اسکیت اکیداً خودداری نمایید ٠٩١٨٩٠٠٣٣٥٣-٣٢٥١٧٩٢٦
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
دو ره های آموزشی دوخت کیف های چرمی با شهریه بسیار مناسب ویژه بانوان ٠٩٣٨٠٩٢٩٩٣٢
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
آموزش سیاه قلم و لعاب بصورت کاملاً حرفه ای فقط با ٥٠ هزار تومان ٠٩١٨٤٤٥٨٨٦١
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تدریس خصوصی آواز پاپ صداسازی و سلفژ به همراه تهیه یک آهنگ برای هنرجویان گرامی بصورت نیم بها در پایان دوره ٠٩١٨٣١٥٩٧٤٣
Loading