صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
فوری فوری نیازمند سرمایه ١٥ الی ٢٠ میلیونی،با تضمین کافی ٠٩١٨٩٢٨٠٦٧٥
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
نیازمند سرمایه ٦٠-٥٠ میلیون تضمین ملک ٠٩٣٨١٨١٧٠١٠
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
جواز نانوایی سنگکی، بربری و لواشی شمارا به قیمت عادلانه خریداریم ٠٩١٨٧٠٥٥٢٣٥ ٠٩١٨٨١٣٨٢١٨ ساعت تماس: ٨ الی ١٢ و ١٧ الی ٢٠
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
پذیرش شریک یا سرمایه گذار جهت تولید و فروش محصولات فرهنگی (سرمایه نزد خودتان) ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار به مبلغ ١٠٠ میلیون جهت یک واحد تولیدی با محصول انحصاری درایران نیازمندیم با ارائه تضامین معتبر ٠٩١٢٠٧٢٣٠٣٩
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
نیازمند شریک کارمند (دارای دسته چک) با سرمایه ٢٠ الی ٣٠ میلیون یابدون سرمایه (با اوراق مشارکت) با درآمد بالا و حلال ٠٩١٦٥٠١٨٤٥٥
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
به یک سرمایه گذار جهت پخش پوشاک نیازمندیم با تضمین کافی و تعهد محضری (٣٠ میلیون به بالا) ٠٩٠١١٥١٧١٨٦
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
شرکت اقتصادی جهت اجرای طرح سود آور صادراتی در زمینی به مساحت ٧٠ هکتار شریک می پذیرد،همراه با اشتغال ٠٩١٢٠٣٥٨٣٧٠ تماس تبلیغاتی ممنوع
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
نیازمند شریک کارمند (دارای دسته چک) با سرمایه ٢٠ الی ٣٠ میلیون یابدون سرمایه (با اوراق مشارکت) با درآمد بالا و حلال ٠٩١٦٥٠١٨٤٥٥
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
نیازمند وام ٣٠ الی ٥٠ میلیونی با سود ٤ درصد ٠٩١٨٢٠٦٢٧٩٠
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
نیازمند یک سرمایه گذار جهت کشت سیب زمینی ٠٩١٨٣١٢٢٩٠٧
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
نیازمند وام ١٠ الی ١٥ میلیونی ٠٩٣٨٥٨٧٥٦٧٦
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
پذیرش شریک یا سرمایه گذار جهت تولید و فروش محصولات فرهنگی (سرمایه نزد خودتان) ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
نیازمند ضامن جواز دار و دسته چک دار جهت اخذ وام ١٠ میلیونی ٠٩٣٦٣١٦٢٧٣٧
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نیازمند یک سرمایه گذار در دفتر بیمه، با سود مشارکت و ضامن معتبر ٠٩١٨٦٣٦٢٦١٨
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
به ٣٥ میلیون سرمایه با بازپرداخت ٢ ماهه با سود علی الحساب ١٠ درصد با تضمین کافی نیازمندیم ٠٩١٢٤١٩٧١١٦
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ١٠ میلیون تومانی ٠٩١٨٢٠٦٢٧٩٠
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
به یک ضامن کارمند جهت ضمانت فوری وام ١٠ میلیون تومانی نیازمندیم .با تضمین معتبر و پورسانت عالی ٠٩١٨٩١٢٦٢٩٠
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نیازمند ضامن جواز کسب دار با دسته چک جهت اخذ وام ٥ میلیونی کمیته امداد ٠٩٣٥٣٠٤٠٠٨٤
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نیازمند ضامن بازنشسته نیروهای مسلح جهت ضمانت یک فقره وام ١٠ میلیون تومانی با تضمین و پورسانت کافی ٠٩١٢٠٩٧٢٠٠٩
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
مشارکتی با سود تضمین شده از طرف ما از طرف شما ١-توجیه اقتصادی ١-فعالیت حضوری ٢- سرمایه اصلی ٢- سرمایه نقدی ٣- ارائه طرح حداقل ٢٠٠ میلیون ٤- فعالیت حضوری ٥- سابقه کار ٠٩١٨٣١٤٢٦٧٩
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
پذیرش شریک یا سرمایه گذار جهت تولید و فروش محصولات فرهنگی (سرمایه نزد خودتان) ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
وام یک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
به ٣٥ میلیون سرمایه با بازپرداخت ٢ ماهه با سود علی الحساب ١٠ درصد با تضمین کافی نیازمندیم ٠٩١٢٤١٩٧١١٦
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ١٠ میلیون تومانی ٠٩١٨٢٠٦٢٧٩٠
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
نیازمند سرمایه یا وام ١٠ میلیون تومانی با پورسانت عالی ٠٩١٨٢٠٨٢٠٤٢
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
نیازمند ضامن جواز کسب دار با دسته چک بانک ملت جهت اخذ وام ١٠ میلیونی با تضمین کافی و پورسانت عالی ٠٩١٨٧٠٨٥٢٧٧
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
نیازمند دو نفر ضامن جواز کسب دار یا یک نفر ضامن کارمند،جهت اخذ وام ١٥ میلیونی،با سود ٤ درصد بصورت شراکتی،با تضمین کافی ٠٩١٨٧٠٨٥٢٧٧
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
فوری فوری نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ٣٠ میلیونی با تضمین معتبر ٠٩١٨٩٠٤٤٢٩٨
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
به یک ضامن کارمند جهت ضمانت فوری وام ١٠ میلیون تومانی نیازمندیم .با تضمین معتبر و پورسانت عالی ٠٩١٨٩١٢٦٢٩٠
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
نیازمند سرمایه به مبلغ ٢٠ میلیون با تضمین کافی ٠٩١٨٦٧٤١٤٣٧
Loading