صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
ضمانت وام پذیرفته می شود وام ٠٩١٨٨١٣٠٥٣١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذاری در یکی از بهترین و مطرح ترین رستوران های فعال شهر،با سرمایه بین ١٢٥ تا ٧٥٠ میلیون با سود دهی عالی ٠٩١٨٧١٠٩٩٠١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند سرمایه بین ٥٠ تا ١٠٠ میلیون با سود دهی مناسب ٠٩١٨٣١٩٥٤٧٤
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند ضامن دارای جواز کسب با ضمانت و تضمین کافی ٠٩١٨٧١٢٩٠٤١
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند ضامن جهت اخذ وام ١٥ میلیونی با پورسانت ٠٩١٨٨١٠٧٥١٥
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
فروش اقساطی سکه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
به یک شریک یا سرمایه گذار بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون در یک کارخانه فعال تولید و طراحی و پخش سفال نیازمندیم با درآمد تضمینی ٠٩٣٦٧٧٦٠٨٧٢
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
نیازمند دو نفر ضامن کارمند یا بازاری معتبر جهت اخذ وام بانک ملت با پورسانت عالی ٠٩٩٠٨١١٢٠٥١
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
فروش اقساطی سکه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
نیازمند وثیقه ملکی جهت اخذ وام بانکی با پورسانت عالی ساعت تماس ٩ الی ١٤ ١٧ الی ٢١ ٠٩٢١٠٣٥٧٤١٦
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
نیازمند وثیقه ملکی جهت اخذ وام بانکی با پورسانت عالی ساعت تماس ٩ الی ١٤ ١٧ الی ٢١ ٠٩٢١٠٣٥٧٤١٦
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
به یک شریک یا سرمایه گذار بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون در یک کارخانه فعال تولید و طراحی و پخش سفال نیازمندیم با درآمد تضمینی ٠٩٣٦٧٧٦٠٨٧٢
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
به یک نفر سرمایه گذار جهت کار در طلا و جواهر سازی با سود دهی عالی و تضمین کافی نیازمندیم ٠٩١٩٨١١٠٦٦٥
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
نیازمند سرمایه گذار جهت پخش مواد غذایی با سود مشارکت و تضمین کافی با سرمایه ١٠ الی ٢٠ میلیونی ٠٩١٨٦٠٥٦٢٠١
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
خریدار وام جانبازی و وام های ٤ درصد با قیمت مناسب ٠٩١٨٣١٤٣٩١٤
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
آماده سرمایه گذاری یا شراکت جهت پخش مواد خوراکی یا شغل مناسب با سوددهی بالا ٠٩١٨٤١١٤٠٠٥
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
انجام کلیه عملیات مالی شرکتهای خدماتی - بازرگانی - صنعتی (تنظیم اسناد حسابداری تا ارائه اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده و مشاوره) با حداقل هزینه شماره تماس : ٠٩١٨٥٤١٤٣٠٠
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
شریک یک گروه اقتصادی جهت انجام پروژه های خود شریک همراه با اشتغال می پذیرد. ملک درتهران و همدان یا ضمانت نامه بانکی جهت تضمین ملک شما را در نقاط خوب شهر به صورت مشارکت میسازیم ٠٩١٩٨١١٩٠٧٢
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
نیازمند وام ٨٠ میلیونی با سود پایین ٠٩١٨٦٣٣٢٩٠٠
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
نیازمند سرمایه ٤٠ میلیون تومانی ٠٩٣٦٦٧١٥٧٠٦
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
نیازمند یک سرمایه گذار دردفتر کار با سودمشارکت و تضمین کافی ٠٩١٨٧١٢٩٠٤١
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
خریدار وام ١٠ میلیونی (٤ درصد یا درصد پایین) ترجیحاً وام ازدواج ٠٩١٨٧٠٥٤٠١٥
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
فروش دو فقره وام ٢٠ میلیونی با سود ٤ درصد ٠٩٠١٠٦٠٧٠٩٨
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
نیازمند ١٠ میلیون سرمایه بازگشت یکماهه با تضمین کافی و پورسانت عالی ٠٩١٨٧٠٠١٣٦٢
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند با فیش حقوقی و کسر از حقوق جهت اخذ وام ١٠میلیونی با پورسانت عالی ٠٩١٨٢١٢٧٨٧٦
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
فروش اقساطی سکه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق یا بازاری با جواز کسب جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی با پورسانت خوب و تضمین ١٠٠ درصد ٠٩٣٨٦١٦٩٤٥٤
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
نیازمند سرمایه ٣٠ میلیونی با تضمین ٠٩١٨٨١٧٧١٠٣
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
نیازمند سرمایه ٣٠ الی ٥٠ میلیونی جهت تولید مواد غذایی با پورسانت عالی ٠٩١٨٨١٢٥٢٣٠
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
نیازمند کارمند با کسر از حقوق، جهت اخذ وام ٣٥ میلیون تومانی با پورسانت عالی و تضمین معتبر ٠٩١٩٩١٩٦٠٥٥
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
نیازمند وام جانبازی با سود کم دارای پورسانت عالی و تضمین معتبر ٠٩١٨٧١١٦٩٤٦
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
نیازمند جواز آموزشگاه زبان ، ناحیه یک یا دو ٠٩١٢٠٨٠٣٤١٣
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
به یک مجوز آموزشگاه زبان درشهرک مدنی،نیازمندیم ٠٩٣٧٣٥٩٨٦٢١
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق یا بازاری با جواز کسب جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی با پورسانت خوب و تضمین ١٠٠ درصد ٠٩٣٨٣١٦٩٤٥٤
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
دعوت به مشارکت کار تولیدی با سود تضمینی ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
فروش وام ١٠ میلیونی ١٧ درصد بانک ملی ٠٩٠٢٨٦٥٧٩٨٦ ت.ت.م
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
نیازمند ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق یا جواز کسب به همراه چک جهت اخذ وام ازدواج پورسانت عالی و تضمین معتبر ٠٩١٨٧٠٢٣٧٠٠
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
به یک ضامن کارمند با فیش کسر حقوق، جهت اخذ وام ازدواج نیازمندیم - فوری ٠٩٣٣٤٣٠١٣٤٣
Loading