صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
با روابط عمومی بالا خوش پوش، با تجربه، جهت مبلمان خاورمیانه، با ضامن معتبر 09131409149
فروش
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تعدادی فروشنده خانم جهت کار در قنادی ٠٩٩٠٧٩١٢٢٦٤
فروش
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
تــــعدادی نـــــیرو جهت کار در سالن و آشپزخانه رستوران (نیروی ساده، کمک آشپز آشـــپز و سالن دار) ٠٩٣٣١٤٨٩٩٢٥
فروش
Loading