صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آژانـس انــصار به تعدادی راننده مجرب نیازمند است - سامزاده ٠٩١٣٩٨٧٠٥٢٢
فروش
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
طبق فاکتور ٣١٨٢٠ جهت کار در کارگاه mdf اضافه شود
فروش
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
١٠٠ قصب زمین کشاورزی - جاده جوپار بعد از بهشت زهرا با هفته ای یک ساعت آب قابل معاوضه با ملک در کرمان و ماهان - قیمت توافقی ٠٩١٣١٩٨١١٧٠
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
منشی خانم مجرد با ظاهری آراسته، آشنا با کامپیوتر- شرکت آبساران ٠٩١٣١٤٠٠٠٠٢
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
لاستیک فروشی ادیب فروش انواع لاستیکهای داخلی وخارجی با قیمت مناسب ،خیابان سرباز بین کوچه ١٠ و١٢ ٠٩١٣٤٤٢١٠٣٥
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
یک نفر نیروی خانم یا آقــــــا، جهت کار در فروشگاه شرکت تعاونی ٠٩٣٧١٥٠٢٧٦٥
فروش
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
فروشنده آقا جهت کار در دفتر فروش کاشی چهارراه بازرگانی ٠٩١٤٠١٨٠٩٣٢
فروش
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تعدادی راننده وانت پیکان،نیسان و مزدا،با خودرو جهت فعالیت در بــــاربـــــری ٠٩١٣٣٤٠١٦٤٥
فروش
Loading