صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
جیلی امگراند 7 مدل 2013 کرایه برون شهری .بدون رنگ.فنی سالم.نویگیشن.لاستیک 60درصد.بیمه 12 ماه با تخفیف. ۰۹۱۱۲۱۱۱۴۳۰
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
بریانی سید خیابان شهاب بلوار ولیعصر- بین کوچه ٩ و ١١ ٠٩١٣٦٦٧٢٣٧٩ حسینی
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
خودرو جیلی 2013 خودروکاملا بیرنگ.بیمه تا تیر 96تخفیف کامل.بی خط وخش ۰۹۳۶۸۶۶۷۱۲۹
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
خودرو جیلی 2013 خودروکاملا بیرنگ.بیمه تا تیر 96تخفیف کامل.بی خط وخش ۰۹۳۶۸۶۶۷۱۲۹
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
جیلی امگراند 7 اتوماتیک 2014 جیلی امگراند 7 اتوماتیک 2014 مشکی بی رنگ کاملا سالم سرویس های دوره ای مرتب در نمایندگی انجام شده کارکرد 78000 لاستیک کامل ۰۹۱۲۴۴۵۴۰۵۲
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
خودرو جیلی 2013 ماشین بیرنگ بیمه یکسال .تخفیف کامل.زاپاس زیرش نرفته ۰۹۳۶۸۶۶۷۱۲۹
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
جیلی مدل 2013 خودرو کاملا بیرنگ .با برگه کارشناسی.بیمه یکسال .تخفیف بیمه کامل.اماده مسافرت
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
جیلی 2013 بیرنگ بدون رنگ،بدون تصادف،بیمه ولاستیک داره،زاپاس نو،فقط مصرف کننده ۰۹۱۱۲۱۴۸۲۱۰
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
خودرو جیلی 2013 ماشین بیرنگ بدون خط وخش بیمه یکسال از اول تخفیف.اماده مسافرت ۰۹۳۶۸۶۶۷۱۲۹
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
خودرو جیلی 2013 ماشین بیرنگ بدون خط وخش بیمه یکسال از اول تخفیف.اماده مسافرت ۰۹۳۶۸۶۶۷۱۲۹
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
خودرو جیلی مدل 2013 جیلی بیرنگ یکسال بیمه.تخفیف کامل اماده مسافرت ۰۹۳۶۸۶۶۷۱۲۹
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
ماشین جیلی 2013 ماشین بیمه یکسال کامل دارد. فنی فوق العاده سالم بی رنگ. لاستیک نو 09119104157 ۰۹۱۱۹۱۰۴۱۵۷
Loading