صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
27 ساله ارشد صنایع غذایی لیسانس محیط زیست جویای کار دفتری آشنا به اینترنت و کامپیوتر و نرم افزارها ساکن ساری 092142037514
تمام وقت , پاره وقت , آماده به کار
Loading