صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
لندرور مدل69 لندرور مدل69، زیربندی سالم ۰۹۱۸۳۸۵۱۴۱۱
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
خریدار لندرور هستم خریدار لندرور نیم تن یا 7 نفره مدل 65 و به بالا تا 69 هستم که آمپرا همه سالم باشن فنی در حد صفر باشه ظاهر کاملا سالم و فابریکی باشن تلفن و تلگرام 09188317133 09114140300 ۰۹۱۸۸۳۱۷۱۳۳
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
پاترول دودرمدل 76 فروشی نیست چون باید فقط بنگری ۰۹۱۸۸۳۹۰۴۳۴
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
خریدار تویوتا نو و فابریک بیمه و پلاک ملی و مدارک داشته باشه موتورش و گیربکس و دیفرانسیلهایش پلمب باشه شاسیها و بدنه بدون ضربه و رنگ و منگ و ننگ باشه فنی کاملا" سالم باشه ۰۹۳۰۰۷۰۵۰۷۸
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
لندرور باری مدل 61 لندرور باری بلند مدل 61 موتور قرمز بیمه 12 سال تخفیف لاستیک نو فارسی فنی سالم.دلکو مگنت باطری اتمی استارت گیربکسی دینام پاژن دف قدرتی قیمت 6میلیون تومان. ۰۹۱۸۱۳۸۳۸۹۸
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
کارگـــر خدمـــاتی خانم،جهت شرکت خدماتی ٣٢٧٢٥٣٣٨
صبح شهر
[۲۹ روز قبل] [۲۹ روز قبل]
لندرورمدل69 مدل 69 زیر بندی سالم رنگ خردل لاستیک 70/ بیمه 6 ماه گذشته قیمت توافقی 09183851411 ۰۹۱۸۳۸۵۱۴۱۱
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
لندرور یک تن خریدارم بیمه و پلاک ملی و تمامی مدارک داشته باشه شاسی و بدنه بدون ضربه باشه و فابریک موتور بدون تراش باشه و پلمب فنی باید هیچگونه ایرادی نداشته باشه تا توی بیابون گیرم نیاورد ۰۹۳۰۰۷۰۵۰۷۸
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
تویوتا هایلوکس پلاک ملی سفید خریدارم بیمه دار و فنی کاملا سالم باشه موتور بدون تراش و یا پلمب باشه شاسیها و بدنه بدون ضربه باشه و فابریک ۰۹۳۰۰۷۰۵۰۷۸
Loading