صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مزدا2کابينه 90 بیمه ت آذر95لاستیک نو دوسه تیکه رنگ داره فنی عالی ۰۹۳۵۹۳۱۹۱۶۲
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
وانت مزدا تک کابین اخر 90 ماشین همه چی تمام درجه یک خانگی همه چیش به شرط... ۰۹۱۸۸۸۸۸۳۳۰
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
خریدار مزدا3 مزدا 3مونتاژ میخام تمبز باشه رنگ داشته باشه مهم نیست فقط شاسی ها نخورده باشن ۰۹۰۱۱۳۶۸۸۰۰
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
مزدا سواري 323 مدل78 مزداسواري -مدل78-تخفيف بيمه15 سال -رنگ سبز متاليك-بدون رنگ -4حلقه لاستيك نو ۰۹۱۸۳۳۴۲۸۸۰
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
مزدا. f323 78 مدل78 -كاركرد112000 واقعي بدون رنگ 14سال تخفيف بيمه -فرمان هيدروليك-شيشه برقي بدون كوچكترين خرج -چهارحلقه لاستيك نو -رنگ سبز متاليك ۰۹۰۳۳۱۵۸۰۵۸
Loading