صبح شهر
[امروز] [امروز]
500 هکتار , زمین کشاورزی , , باسندتک‎برگ , متری 1000تومان , 09121696147
فروش
صبح شهر
[امروز] [امروز]
کردان بخش کوهسار(چندار) , 1500متر با سند6دانگ , 3نبش 25 × 60 (فروش یامعاوضه) 55880533 - 55852701
فروش
صبح شهر
[امروز] [امروز]
شهرداری منطقه 19 تهران , 10000 متر باغ ویلا ، با آب , برق ، گاز ، تلفن ، امکان تفکیک 09125384901
فروش
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
شمال اتوبان همت , شرق رودخانه کن , 6621 متر باغ , با سند تک برگی , مجاور بیمارستان , در حال ساخت 09122880348
فروش
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
جاده سولقان - منطقه5 , 1200مترباغ میوه 220متر بنا , دسترسی به رودخانه،فول فوری فروش 09127149746و22401231
فروش
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
شهران , 603 متر باغ، سند دار , 350 م یا معاوضه با 2 خودرو خارجی 09193157284
فروش
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
دام داری شیری , 1000 راس , 70میلیارد 260 هکتار , 7 میلیارد 220 هکتار , 09191001741 نوتاج 4820209
فروش
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
مزرعه 3000 هکتار , 90 میلیارد , مزرعه 1500هکتار , 120 میلیارد , 09191001741 نوتاج 4820209
فروش
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
همت غرب جلوتر از پمپ بنزین , زمین 100 متر 09191182390 09109183995
فروش
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
کرج - الهیه (فوری) , 1100متر باغ با ویلا و استخر , انواع درخت میوه اجاره یا فروش 09399451959 - 66502995
فروش
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
20کیلومتری تهران - فوری , 1100مترزمین 140متر بنا , بی واسطه 09331252438
فروش
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
کرج - الهیه (فوری) , 1100متر باغ با ویلا و استخر , انواع درخت میوه اجاره یا فروش 09399451959 - 66502995
فروش
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
کرج - الهیه (فوری) , 1100متر باغ با ویلا و استخر , انواع درخت میوه اجاره یا فروش 09399451959 - 66502995
فروش
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
جاده سولقان - منطقه5 , 1200مترباغ میوه 220متر بنا , دسترسی به رودخانه،فول فوری فروش 09127149746و22401231
فروش
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
کرشت - بومهن - فوری , 1100متر زمین بهترین نقطه , 140متر مسکونی برق گاز تلفن 09331252438
فروش
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
اتوبان بهشت زهرا -قلعه‎موسی , 3100متر باغ با درختان میوه , چاه و برق سه فاز (سند کشاورزی) 09102100121
فروش
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
20کیلومتری تهران , فوری زیر قیمت , 1100متر زمین محصور , 140متر مسکونی , بی واسطه , 09331252438
فروش
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
سوله-گاوداری-مرغداری-باغ , زمین کشاورزی ،گلخانه درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
بر خاوران-40کیلومتری تهران , 57000مترسنددار250متربنا , چاه عمیق-برق-تلفن-متری23هزار 09102483347
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
کرج - الهیه (فوری) , 1100متر باغ با ویلا و استخر , انواع درخت میوه اجاره یا فروش 09399451959 - 66502995
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
سوله - گاوداری - مرغداری , زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
همت شرق رودخانه کن , 1650مترباغ باسندتک برگی , مجاوربیمارستان درحال ساخت 09122280348
فروش
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
گیلاوند بعدازکاجان , 2800مترباغ سند6دانگ بررودخانه , گازبرق استخر دیوارسنگ(اکازیون) 09121051967
فروش
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
پاکدشت - گلزار , گاوداری 400راسی 3هکتاری , بادستگاههای دانمارکی وایتالیایی 09192399468
فروش
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
سوله - گاوداری - مرغداری , زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
منطقه 22 زمینی به , متراژ 600مترمتری100 / 1م , یامعاوضه با اتومبیل قهرماني 09128077927
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
شهریار , خرید وفروش - رهن و اجاره , انواع باغ و باغچه و زمین کشاورزی 65259893 - 09121151454
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
شمال اتوبان همت , شرق رودخانه کن , 6621 متر باغ , با سند تک برگی , مجاور بیمارستان , درحال ساخت 09122280348
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
زمین 260 هکتار , 1000 راس گاو , سند تک برگ , 70 میلیارد , 09191001741 نوتاج 4820209
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
سوله - گاوداری - مرغداری , زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09125325033
فروش
Loading