صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
بهترین نقطه احمدآبادمستوفی , برخیابان اصلی 1قطعه باغ , 1200متر 4دیواری 5 کیلومتری , دریاچه چیتگر - دارای آب و برق , درختان سبز - دید زیبای مراتع , سبز اطراف - تماس تا 1 ماه 09121485444
فروش
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
گیلاوند بعدازکاجان , 2800مترباغ سند6دانگ بررودخانه , گازبرق استخر دیوارسنگ(اکازیون) 09121051967
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
گیلاوند بعدازکاجان , 2800مترباغ سند6دانگ بررودخانه , گازبرق استخر دیوارسنگ(اکازیون) 09121051967
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
شهرک گلخانه ای آوه - ساوه , 5000متر زمین گلخانه با وام , بانکی ومجوزات قانونی احداث وکشت 09387961157و09123511686
فروش
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
کردان(داخل کردان) باغ , 10هزارمتر،چشم انداز عالی , فول،5میلیاردو300هزار , آبیاری قطره ای ، درختان میوه , سند منگوله دار ، چاه آب , 2ویلابا1سرایداری،استخر 09128902690
فروش
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
احمدآبادمستوفی(فیروزبهرام) , 5 هزار متر 4 دیواری مجوز دار , مناسب تالارو انبار، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
کرج - الهیه (فوری) , 1100متر باغ با ویلا و استخر , انواع درخت میوه اجاره یا فروش 09399451959 - 66502995
فروش
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
گیلاوند بعدازکاجان , 2800مترباغ سند6دانگ بررودخانه , گازبرق استخر دیوارسنگ(اکازیون) 09121051967
فروش
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
شهرک گلخانه ای آوه - ساوه , 5000متر زمین گلخانه با وام , بانکی ومجوزات قانونی احداث وکشت 09387961157و09123511686
فروش
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
احمدآبادمستوفی(فیروزبهرام) , 5 هزار متر 4 دیواری مجوز دار , مناسب تالارو انبار، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
احمدآبادمستوفی(فیروزبهرام) , 5 هزار متر 4 دیواری مجوز دار , مناسب تالارو انبار، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
کرج - الهیه (فوری) , 1100متر باغ با ویلا و استخر , انواع درخت میوه اجاره یا فروش 09399451959 - 66502995
فروش
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
کردان(داخل کردان) باغ , 10هزارمتر،چشم انداز عالی , فول،5میلیاردو300هزار , آبیاری قطره ای ، درختان میوه , سند منگوله دار ، چاه آب , 2ویلابا1سرایداری،استخر 09128902690
فروش
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
احمدآبادمستوفی(فیروزبهرام) , 5 هزار متر 4 دیواری مجوز دار , مناسب تالارو انبار، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
گیلاوند بعدازکاجان , 2800مترباغ سند6دانگ بررودخانه , گازبرق استخر دیوارسنگ(اکازیون) 09121051967
فروش
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
500 هکتار , زمین کشاورزی , باسندتک‎برگ , »» متری 600 تومان «« , 09121696147
فروش
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
احمدآبادمستوفی(فیروزبهرام) , 5 هزار متر 4 دیواری مجوز دار , مناسب تالارو انبار، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
صبا شهر ( شهریار ) , 610 متر باغچه 4 دیواری , دارای انواع درختان میوه 09122950307
فروش
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
باغستان شهریار , 1000 مترمربع باغچه , فروش یا معاوضه با اتومبیل 09366146369
فروش
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
لواسان - کندعلیا , باغ به مساحت 400متر , دنج بامنظره عالی فروش یا معاوضه 09216547721
فروش
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
شهرک گلخانه ای آوه - ساوه , 5000متر زمین گلخانه با وام , بانکی ومجوزات قانونی احداث وکشت 09387961157و09123511686
فروش
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
گیلاوند بعدازکاجان , 2800مترباغ سند6دانگ بررودخانه , گازبرق استخر دیوارسنگ(اکازیون) 09121051967
فروش
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
احمدآبادمستوفی(فیروزبهرام) , 5 هزار متر 4 دیواری مجوز دار , مناسب تالارو انبار، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
بهترین نقطه احمدآبادمستوفی , برخیابان اصلی 1قطعه باغ , 1200متر 4دیواری 5 کیلومتری , دریاچه چیتگر - دارای آب و برق , درختان سبز - دید زیبای مراتع , سبز اطراف - تماس تا 1هفته 09121485444
فروش
صبح شهر
[۲۰ روز قبل] [۲۰ روز قبل]
کرج - الهیه (فوری) , 1100متر باغ با ویلا و استخر , انواع درخت میوه اجاره یا فروش 09399451959 - 66502995
فروش
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
پونک - سیمون بولیوار , 4200متر 3بر , باموقعیت عالی قیمت کارشناسی 09198353151 و 22012606
فروش
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
پونک - سیمون بولیوار , 4200متر 3بر , باموقعیت عالی قیمت کارشناسی 09198353151 و 22012606
فروش
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
لواسان - کندعلیا , باغ به مساحت 400متر , دنج بامنظره عالی فروش یا معاوضه 09216547721
فروش
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
کاشانک (منطقه19) , 1000 متر باغ با ویلا , 09196417632
فروش
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
احمدآبادمستوفی(فیروزبهرام) , 5 هزار متر 4 دیواری مجوز دار , مناسب تالارو انبار، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
شهرک گلخانه ای آوه - ساوه , 5000متر زمین گلخانه با وام , بانکی ومجوزات قانونی احداث وکشت 09387961157و09123511686
فروش
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
500 هکتار , زمین کشاورزی , باسندتک‎برگ , »» متری 600 تومان «« , 09121696147
فروش
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
احمدآبادمستوفی(فیروزبهرام) , 5 هزار متر 4 دیواری مجوز دار , مناسب تالارو انبار، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
گیلان - شفت , استخر پرورش ماهی , (گرم آبی) 14500 مترمربع , با پروانه و سند مالکیت , درحال فعالیت فول امکانات 09118058432 09117581936
فروش
صبح شهر
[۲۶ روز قبل] [۲۶ روز قبل]
احمدآبادمستوفی(فیروزبهرام) , 5 هزار متر 4 دیواری مجوز دار , مناسب تالارو انبار، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
1050 هکتارمزرعه , 50 میلیارد , 220 هکتارمزرعه , 7 میلیارد , 09191001741 نوتاج 4820209
فروش
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
فروش پرورش ماهی , در جنوب تهران , 09101424539
فروش
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
فردیس شهرک ناز , 2500مترباغ با130متر ویلا , استخروبرکه،دنج وباورنکردنی(محمد) 09121136215 ـ 88775353
فروش
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
احمدآبادمستوفی(فیروزبهرام) , 5 هزار متر 4 دیواری مجوز دار , مناسب تالارو انبار، با سند رسمی 09121236855
فروش
Loading