صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
کردان(روستای باستانی خروین) , 1200متر چهاردیواری , با موقعیت و دسترسی عالی 09123644159
فروش
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
کردان(روستای باستانی خروین) , 1200متر چهاردیواری , با موقعیت و دسترسی عالی 09123644159
فروش
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
جاده سولقان - منطقه5 , 1200مترباغ میوه 220متر بنا , دسترسی به رودخانه،فول فوری فروش 09127149746و22401231
فروش
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
ساوه مامونیه , باغ مشجر با بنای مسکونی , و کارگری4هکتاردیوارکشی شده , آ ب،برق، گاز،تلفن،سندقطعی , یا معاوضه با ملک (850 م ) 09301615516 09126876491
فروش
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
همت غرب جلوتر از پمپ بنزین , زمین 100 متر 09191182390 09109183995
فروش
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
جاده امامزاده داوود , 3400 متر باغ مشجر قدیمی , آب ، برق 3 فاز , 3 عدد ویلا , جاده اختصاصی , سند منگوله دار 80 ساله امير 09036236198
فروش
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
شهرک فیروزبهرام , نبش ک امید 20 متر مغازه , با انباری و امکانات - فروشی 09124074112
فروش
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
شهریار - 3900 متر , 4دیواری گازصنعتی برق3فاز2عدد , سوله - مناسب انبارومرغداری... 09128887535
فروش
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
جاده امامزاده داوود , 3400 متر باغ مشجر قدیمی , آب ، برق 3 فاز , 3 عدد ویلا , جاده اختصاصی , سند منگوله دار 80 ساله امير 09036236198
فروش
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
فیروزبهرام- باغچه فروشی , 1500متر با مدارک کامل , معاوضه با خودرو 09300980084
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
بالاترازسولقان،جنب آزادراه , دهکده خوش آب وهوای سنگان،300 , مترویلایی،آب،برق،تلفن،مشجر 09122855681
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
بر خاوران - 40کیلومتری تهران , 60هزارمترسنددار،بنا،چاه عمیق , برق،تلفن متری 20 هزار تومان 09102483347
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
برجاده ماهدشت،کرج , , 15هزار متر گاوداری , گوشتی فعال 4دیواری با2400 , متربنا-چاه-برق-گاز-تلفن-ویلا , متری100هزارتومان 09122483347
فروش
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
برجاده ماهدشت،کرج , گاوداری گوشتی15هزارمتر , 4دیواری،بنا،باپروانه-متری100هزار 09122483347
فروش
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
احمدآباد مستوفی , 12هزارمترباغ چهاردیواری , آب،گاز 250 آمپربرق سند دار شريفي 09124622252
فروش
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
گلخانه از2هکتار تا10هکتار , گاوداری شیری500راسی به بالا , یا آماده نیازمندیم 09904309285
فروش
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
بر خاوران - 40کیلومتری تهران , 60هزارمترسنددار،بنا،چاه عمیق , برق،تلفن متری 20 هزار تومان 09102483347
فروش
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
سولقان - 800مترباغ , 45متربناباآب،برق،سند , متری200 / 2 تماس خریدارواقعی 09364413177
فروش
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
فیروزبهرام- باغچه فروشی , 1500متر با مدارک کامل , معاوضه با خودرو 09300980084
فروش
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
/ قلعه چندار کوهسار / , باغ1000متری،30اصله درخت گردو , راه آسفالته و امکانات دیگر 09123636018
فروش
صبح شهر
[۱۶ روز قبل] [۱۶ روز قبل]
برجاده ماهدشت،کرج , , 15هزار متر گاوداری , گوشتی فعال 4دیواری با2400 , متربنا-چاه-برق-گاز-تلفن-ویلا , متری100هزارتومان 09122483347
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
/ قلعه چندار کوهسار / , باغ1000متری،30اصله درخت گردو , راه آسفالته و امکانات دیگر 09123636018
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
جاده سولقان - منطقه5 , 1200مترباغ میوه 220متر بنا , دسترسی به رودخانه،فول فوری فروش 09127149746و22401231
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
شهرک فیروزبهرام , نبش ک امید 20 متر مغازه , با انباری و امکانات - فروشی 09124074112
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
سولقان - 800مترباغ , 45متربناباآب،برق،سند , متری200 / 2 تماس خریدارواقعی 09364413177
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
برجاده ماهدشت،کرج , گاوداری گوشتی15هزارمتر , 4دیواری،بنا،باپروانه-متری100هزار 09122483347
فروش
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
هشتگرد - 17هزارمتر , دامداری صنعتی ( فری استال ) , باظرفیت 4 تن شیر 09123004598
فروش
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
فشافویه - حسن آباد , 5000مترگاوداری 30راسی , باآب، برق وسند6دانگ منگوله دار 09122506471
فروش
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
برجاده ماهدشت،کرج , , 15هزار متر گاوداری , گوشتی فعال 4دیواری با2400 , متربنا-چاه-برق-گاز-تلفن-ویلا , متری100هزارتومان 09122483347
فروش
Loading