صبح شهر
[امروز] [امروز]
آزادگان - فیروزبهرام , باغچه های500الی800متر , فنس کشی زیرقیمت تک تک یایکجا 09122222424 ـ 09128172661
فروش
صبح شهر
[امروز] [امروز]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[امروز] [امروز]
لواسان کوچک منطقه هنزک , 1700متر باغ گیلاس , سند6دانگ 2میلیارد 09128464251
فروش
صبح شهر
[امروز] [امروز]
جاجرود - روستای کمرد , 2400مترباغ دیوارکشی شده , بادرختان میوه زیر قیمت 09122222424 ـ 09128172661
فروش
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
پشت نمایشگاه بین المللی , شهرآفتاب 22 هزارمتر گاوداری , 4 دیواری - فروش یا اجاره 09371181990
فروش
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
سوله - گاوداری - مرغداری , زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09191341005 - 09122315565
فروش
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
لواسان کوچک منطقه هنزک , سند6دانگ 2میلیارد , 1700متر باغ گیلاس , 09128464251
فروش
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
مناسب تالار ، با سند رسمی , فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , 5 هزار متر 4 دیواری , 09121236855
فروش
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
خاوران - اشرف آباد , با سند - آب و برق , 2500 متر باغ میوه , 09124720927
فروش
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
میگون , معاوضه با آپارتمان« آرش 106» , باغ درقطعات مختلف از150م به بالا , 09120262408 - 77128236
فروش
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
هشتگرد - 17هزارمتر , دامداری صنعتی ( فری استال ) , باظرفیت 4 تن شیر , 09123004598
فروش
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
معاوضه باملک،ماشین شرایطی , سوله - گاوداری - مرغداری , زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , 09191341005 - 09122315565
فروش
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
چند قطعه باغ از600تا2710متر , استان تهران , امکانات آب،برق،گازبرملکها , باغستان , سند محضری،فروش کلی یاجزئی , ویلا،استخر،کارگاه برق روشن 09128268717
فروش
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
5 هزار متر 4 دیواری , فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , سوله - گاوداری - مرغداری , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09191341005 - 09122315565
فروش
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
5 هزار متر 4 دیواری , فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
2500 متر باغ میوه , با سند - آب و برق , خاوران - اشرف آباد 09124720927
فروش
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
گیلان - پرورش ماهی , با وام و سند و تمام امکانات , فروش یا معاوضه با ملک در تهران 26212872 - 09305248911
فروش
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
4 دیواری - فروش یا اجاره , پشت نمایشگاه بین المللی , شهرآفتاب 22 هزارمتر گاوداری 09371181990
فروش
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , سوله - گاوداری - مرغداری , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09191341005 - 09122315565
فروش
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
2500 متر باغ میوه , با سند - آب و برق , خاوران - اشرف آباد 09124720927
فروش
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
5 هزار متر 4 دیواری , فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , سوله - گاوداری - مرغداری , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09191341005 - 09122315565
فروش
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
اتوبان‎بهشت‎زهرا،قلعه نو حاج , فقط متری 130هزار، سند دار , موسی،1215مترزمین مزروعی 09125233926
فروش
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
5 هزار متر 4 دیواری , فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
6000متر زمین کشاورزی , با تغییر کاربری (فروش یا مشارکت) , شهرری،قلعه نو،جنب کانال آب 09121572605
فروش
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , سوله - گاوداری - مرغداری , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09191341005 - 09122315565
فروش
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
1000 متر زمین بایر (فروشی) , علی آبادقاجار-پشت پمپ بنزین , متری 95 هزار تومان 09121467951
فروش
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
, 723 متر باغ , چهار باغ لواسان بزرگ 09126235911
فروش
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , سوله - گاوداری - مرغداری , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09191341005 - 09122315565
فروش
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
, 723 متر باغ , چهار باغ لواسان بزرگ 09126235911
فروش
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
اتوبان‎بهشت‎زهرا،قلعه نو حاج , فقط متری 130هزار، سند دار , موسی،1215مترزمین مزروعی 09125233926
فروش
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , سوله - گاوداری - مرغداری , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09191341005 - 09122315565
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
2500 متر باغ میوه , با سند - آب و برق , خاوران - اشرف آباد 09124720927
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
1 قطعه باغچه 400متری , لواسان بزرگ , محصور، فوری فروشی 09121508160
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
5 هزار متر 4 دیواری , فیروزبهرام(احمدآبادمستوفی) , مناسب تالار ، با سند رسمی 09121236855
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
6000متر زمین کشاورزی , با تغییر کاربری (فروش یا مشارکت) , شهرری،قلعه نو،جنب کانال آب 09121572605
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
400 متر سالن با باغ و زمین , بر اتوبان امام رضا , مناسب هر نوع کار و تولید 09307605214
فروش
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
زمین کشاورزی ،باغ درگرمسار , سوله - گاوداری - مرغداری , معاوضه باملک،ماشین شرایطی 09191341005 - 09122315565
فروش
Loading