صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
(فوری)جویای کار در تهران هستم راننده 46 ساله دارای ماشین نیسان مدل95 سابقه 25 سال رانندگی دیپلم ردی جویای کار با نیسان 09216895829
صفر
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
یک راننده 46 ساله سابقه 26 سال رانندگی دارای ماشین نیسان مدل 95 دیپلم ردی در تهران جویای کار با ماشین در هرجای تهران هستم 09216895829 , 09216895829
صفر
Loading