صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
فروش فوری تیبا 2 هاچ بک , مدل 94 درحد صفر , آبی متالیک 09121133728و77812020
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نمایندگی مجاز 5749 , عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا 44974926 ـ 44974925
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تیبا 2 هاچ بگ مدل94 , سفید ، بدون رنگ , کارکرد38هزار ، 24 میلیون 09124061751
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
یکدستگاه تیبا 2 , پیش پرداخت 8م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن 66381572و66381737
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری سعادت آباد 88585050 فرجام 77700017 استاد معين 66196880 زعفرانيه 22034415 بهشتي 88507171 کاشاني 44971697 کارگرشمالي 66425656 ظفر 86080114
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تیبا 2 مدل 93 , مشکی بدون رنگ , قیمت توافقی 09390489940
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
یکدستگاه تیبا 2 , پیش پرداخت 8م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن 66935732و66928361
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تیبا 2 سفید مدل 93 , با لوازم , 09123900883
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تیبا 2 مشکی مدل 94 , سند دست اول ، 5000 کارکرد , دروضعیت عالی 09126057832 ـ 09125092031
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تیبا2 مشکی آذر93 , فنی سالم ، یکسال‎بیمه , کارکرد14500 ، بدون‏رنگ 09212087046
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تیبا 2 مدل 94 مشکی , سالم و تمیز، فول , یک سال بیمه، با گارانتی 09121860529 و 44362624
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تیبا هاچ بک مشکی , صفر خشک مدل 93 یکسال بیمه , پلاک شده 300 / 24 09124499865
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
یکدستگاه تیبا 2 , پیش پرداخت 8م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن 66381009 و 66381008
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
یکدستگاه تیبا 2 صفر , پیش پرداخت500 / 8م بدون ضامن , سند به نام،2سال بیمه بدنه رایگان 88514562
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
فروش ویژه تیبا , تیبا 2 هاچ بک , طبق تعرفه شرکتی , روئیت خودرو قبل از خرید , تحویل 1 دقیقه (کلیه رنگها) 09395636796 44386719
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
نمایندگی 107سایپا , « لواسانی » , فروش تیبا2 ، تیبا،131 و151 , نقد و اقساط , « تحویل فوری » 09363198949 77555699 و 77555899
صبح شهر
[۲۵ روز قبل] [۲۵ روز قبل]
تیبا 2 مدل 93 مشکی , بیمه تا 2 / 96 بیرنگ , 09123895530
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
یک دستگاه تیبا 2 , به صورت نقد و اقساط (چک) , تحویل روز 09124781157 - 44462012
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
# فروش استثنائی # , تیبا 2 , پرداخت وجه همزمان با تحویل 44594357 - 58و22879556
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
نمایندگی مجاز 5749 , عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا 44974926 ـ 44974925
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
نمایندگی (کد 895415) , تیبا2هاچ بک - تحویل فوری , نقدی / شرایطی (خانم علیپور) 44183040 - 44181020
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری سعادت آباد 88585050 فرجام 77700017 استاد معين 66196880 زعفرانيه 22034415 بهشتي 88507171 کاشاني 44971697 کارگرشمالي 66425656 ظفر 86080114
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
1 دستگاه تیبا 2 , صفر تحویل فوری , پیش پرداخت 200 / 11 م , بدون ضامن , فقط با چک یا سفته 09192716971 88754496
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
تیبا 2 مشکی مدل 93 , بدون رنگ کم کارکرد , (تماس 16 تا 18) 09123256453
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
نمایندگی 107سایپا , « لواسانی » , فروش تیبا2 ، تیبا،131 و151 , نقد و اقساط , « تحویل فوری » 09363198949 77555699 و 77555899
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
تیبا 2 مدل 93 سفید , 9ماه بیمه ، فنی سالم , بدون رنگ ،کارکرد 25هزار 09125077069
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
یکدستگاه تیبا 2 , پیش پرداخت 8م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن 66381009 و 66381008
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
تیبا 2 فول EX مدل 94 , کارکرد 23 هزار 09126087322 09210229152
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
فروش اقساطی , پیش پرداخت 9 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , (یکدستگاه تیبا 2 صفر ) 09101642421 7 ـ 66913950
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
یکدستگاه تیبا 2 , پیش پرداخت 8م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن 66381572و66381737
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
فروش اقساطی , پیش پرداخت 9 میلیون , (چک یا سفته ) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , (یکدستگاه تیبا 2 صفر ) 09120645261 88754496
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
یکدستگاه تیبا 2 صفر , پیش پرداخت500 / 8م بدون ضامن , سند به نام،2سال بیمه بدنه رایگان 88514562
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
فروش ویژه تیبا , تیبا 2 هاچ بک , طبق تعرفه شرکتی , روئیت خودرو قبل از خرید , تحویل 1 دقیقه (کلیه رنگها) 09395636796 44386719
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
یکدستگاه تیبا 2 , پیش پرداخت 8م- اقساط , 6تا 60ماهه-سندبنام بدون ضامن 66935732و66928361
صبح شهر
[۲۸ روز قبل] [۲۸ روز قبل]
تیبا 2 سفید مدل 93 , با لوازم , 09123900883
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر , نقدی و اعتباری سعادت آباد 88585050 فرجام 77700017 استاد معين 66196880 زعفرانيه 22034415 بهشتي 88507171 کاشاني 44971697 کارگرشمالي 66425656 ظفر 86080114
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
تیبا2 سفید آبان93 , فنی وبدنه سالم،کارکرد10هزار , بیمه ثالث تاآبان96(500 / 23) 09107844924
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
فروش اقساطی ادستگاه تیبا2 , صفر پیش9بدون ضامن سندبنام , (چک، سفته)2سال‎بیمه‎بدنه‎رایگان 09101642421و 88754496
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
یکدستگاه تیبا2 , پیش پرداخت 500 / 7 , اقساط 6 تا 60ماه , چک و سفته-سند بنام , 66124418 66124417
صبح شهر
[۳۰ روز قبل] [۳۰ روز قبل]
فروش اقساطی , صفر پیش 9م بدون ضامن , سندبنام(چک،سفته)1دستگاه تیبا2 09101642421و 7 ـ 66913950
Loading