صبح شهر
[۲۷ روز قبل] [۲۷ روز قبل]
خانم 24ساله...کارشناسی مدیریت بازرگانی و کاردانی حسابداری....مسلط به نرم افزارهای حسابداری و مالیات و بیمه...دارای شش ماه سابقه کار مفید...جویای کار حسابداری و مسئول دفتر در کرج و تهران , 09376944164
تمام وقت
Loading