صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
اینجانب سرآشپزماهربا15سال سابقه درخشان درامرراه اندازی ،مدیریت ،طبخ درتالارورستوران آشپزخانه های صنعتی درتهران آماده همکاری میباشم 09364584411 , 09190329819
آماده به کار
Loading