صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پزشک عمومی جهت بندر گناوه , 15 روز در ماه 7 میلیون , پروانه مطب الزامیست 22649364
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پزشک دوره دیده MMT , بامزایاوشرایط عالی،شیفت عصر , شنبه تا 4شنبه،محدوده‎تهرانپارس 09217353743 - 09197241422
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
به یک پزشک عمومی در2شیفت , دارای مدرک MMT جهت کار , درمرکز ترک اعتیاد نیازمندیم 22365915
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پزشک عمومی خانم , با پروانه تهران , (میدان جمهوری) 09129247644
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پزشک عمومی , جهت درمانگاه , غرب تهران نیازمندیم 09337721845
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
به یک پزشک عمومی , جهت شیفت دهی , به درمانگاه , دریک مرکزدرمانی فعال , محدوده نسیم شهر نیازمندیم , 09367863644
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پذیرش خانم جهت آزمایشگاه , مسلط به برنامه آزمون جهت کاردر , درمانگاه محدوده تهرانپارس 09126541589 - 77396215
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
از علاقمندان به کاردرآزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازدوره‎کارورزی , رایگان دعوت به همکاری می‎گردد 44381606 ـ 88905448
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
از علاقمندان به کار بعنوان , دستیاردندانپزشک باکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می‎گردد 66483775 ـ 88908518
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک عمومی جهت بندر گناوه , 15 روز در ماه 7 میلیون , پروانه مطب الزامیست 22649364
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک عمومی فوری , جهت ساختمان پزشکان , مرکز تهران نیازمندیم 09123381721
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
درمانگاهی فعال در شرق تهران , از پزشکان عمومی , دعوت به همکاری مینماید 09121541246 - 77057445
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک دوره دیده MMT , بامزایاوشرایط عالی،شیفت عصر , شنبه تا 4شنبه،محدوده‎تهرانپارس 09217353743 - 09197241422
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
استخدام پزشک و دندانپزشک , جهت درمانگاه خصوصی , (درشهر یاسوج) 09171443208
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک عمومی , « منطقه تهرانپارس » 09197212434 77324467
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک عمومی خانم , با پروانه تهران , (میدان جمهوری) 09129247644
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک عمومی فوری , جهت ساختمان پزشکان , مرکز تهران نیازمندیم 09123381721
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به یک پزشک عمومی , جهت شیفت دهی , به درمانگاه , دریک مرکزدرمانی فعال , محدوده نسیم شهر نیازمندیم , 09367863644
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک عمومی و دندانپزشک , نیازمندیم 09121758779 55744785
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک عمومی باپروانه , تهران جهت شیفت های تعطیلات , نوروز درمانگاهی درتهرانپارس 09121719810 - 77349252
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک عمومی , جهت مرکز MMT , تماس (16الی20) " (قصرالدشت) 09122772640
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پرشک متخصص پوست , یا اسکینکر , , دریک مرکز درمانی فعال , درمحدوده نسیم شهر , نیازمندیم 09367863644
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک متخصص جراحی عمومی , به صورت آنکال جهت , بیمارستان خصوصی مرکزشهر 66740728 و 66753054
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
پزشک متخصص داخلی , به صورت آنکال جهت , بیمارستان خصوصی مرکزشهر 66740728 و 66753054
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به یک کاردان بهداشت , خانواده یا کاردان مامایی , نیازمندیم(محدوده خانی آبادنو) 09127782177
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
کارشناس رادیولوژی , جهت درمانگاه شبانه روزی 09127274551 66211485
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
نمونه گیر حرفه ای نوزاد , جهت آزمایشگاه , نیازمندیم 09123381721
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
همکار خانم , علوم آزمایشگاهی , جهت بخش هورمون 88540737 - 88732773
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
از علاقمندان به کاردرآزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازدوره‎کارورزی , رایگان دعوت به همکاری می‎گردد 44381606 ـ 88905448
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به یک کاردرمان , , دریک مرکزدرمانی فعال , محدوده نسیم شهر , نیازمندیم 09367863644
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
دکترداروساز جهت تاسیس , داروخانه و آزمایشگاه«درمانگاه , شبانه روزی عمومی» پردیس 09121262787 - 77316579
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
از علاقمندان به کار بعنوان , دستیاردندانپزشک باکارورزی , رایگان دعوت به همکاری می‎گردد 66483775 ـ 88908518
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
دستیاروپذیرش دندانپزشکی , (باسابقه کار) حقوق و مزایای , مناسب+بیمه(محدوده م ولیعصر) 88898840 ـ 88921596
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
به یک دندانپزشک , باتجربه , دریک مرکزدرمانی فعال , محدوده نسیم شهر , نیازمندیم , 09367863644
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
دندانپزشک با پروانه تهران , حوالی شهدا 17 شهریور , 09122155721 و 33022795
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
دندانپزشک در مطب , شهرمحلات(5 / 2ساعت تاتهران) , قطب دندانپزشکی ایران 09359123389ـ09122936798
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
روانشناس با مدرک MMT , جهت شیفت عصر نیازمندیم , ساعت کاری 15 الی 19 09363065377
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
روانشناس یا مشاور خانم , جهت کاردردفترمدیرعامل , آشنا با کامپیوترو اموردفتری Rezomeh1395@yahoo.com
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
دندانپزشک , جهت کاردرشهرستان دامغان , نیازبه اخذپروانه شرایط توافقی , 150مترمطب با 3یونیت , مناسب برای 2دندانپزشک , بصورت درصدی یا اجاره 09128239206
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
دندانپزشک با پروانه تهران , حوالی شهدا 17 شهریور , 09122155721 و 33022795
Loading