صبح شهر
[امروز] [امروز]
یکی ازتخصصی ترین مرکز , برگزاری کلاس و آزمونهایIELTS , بانمره7بامجوزرسمی ازوزارت علوم تلفن: 88947654
صبح شهر
[امروز] [امروز]
زبان نگار , « مرکز رسمی آزمون تافل » , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی تلفن: 4 - 88973683 و 43942
صبح شهر
[امروز] [امروز]
ثبت نام انگلیسی - آلمانی , ترمیک - فشرده , جمعه ها ، خصوصی تلفن: 09124942741 و22358764
صبح شهر
[امروز] [امروز]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) تلفن: شعبه هفت تير 88865148 شعبه انقلاب 66127003
صبح شهر
[امروز] [امروز]
یکی ازتخصصی ترین مرکز , برگزاری کلاس و آزمونهایIELTS , بانمره7بامجوزرسمی ازوزارت علوم تلفن: 88947654
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
ثبت نام انگلیسی - آلمانی , ترمیک - فشرده , جمعه ها ، خصوصی تلفن: 09124942741 و22358764
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
زبان نگار , « مرکز رسمی آزمون تافل » , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی تلفن: 4 - 88973683 و 43942
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزشگاه زبان در مرزداران , اززبان‎آموزان‎محترم‎جهت‏دوره‏های , جدیدآلمانی و ترکی دعوت مینماید. تلفن: 44211884 - 44226225
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) تلفن: شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
« موسسه ترجمان علوم » , ( بامجوزرسمی ازوزارت علوم ) , ترجمه ، گرامر ، مکالمه ، مشاوره , Writing , IELTS , بحث آزاد ، متون بازرگانی , فیلم ، ترجمه خبر ( جردن ) تلفن: 88781733 - 88782649
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
یکی ازتخصصی ترین مرکز , برگزاری کلاس و آزمونهایIELTS , بانمره7بامجوزرسمی ازوزارت علوم تلفن: 88947654
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) تلفن: شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
یکی ازتخصصی ترین مرکز , برگزاری کلاس و آزمونهایIELTS , بانمره7بامجوزرسمی ازوزارت علوم تلفن: 88947654
صبح شهر
[۶ روز قبل] [۶ روز قبل]
زبان نگار , « مرکز رسمی آزمون تافل » , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی تلفن: 4 - 88973683 و 43942
صبح شهر
[۸ روز قبل] [۸ روز قبل]
ثبت نام انگلیسی - آلمانی , ترمیک - فشرده , جمعه ها ، خصوصی (سعادت آباد) تلفن: 09124942741 و22358764
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
زبان نگار , « مرکز رسمی آزمون تافل » , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی تلفن: 4 - 88973683 و 43942
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
« موسسه ترجمان علوم » , ( بامجوزرسمی ازوزارت علوم ) , ترجمه ، گرامر ، مکالمه ، مشاوره , Writing , IELTS , بحث آزاد ، متون بازرگانی , فیلم ، ترجمه خبر ( جردن ) تلفن: 88781733 - 88782649
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) تلفن: شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
یکی ازتخصصی ترین مرکز , برگزاری کلاس و آزمونهایIELTS , بانمره7بامجوزرسمی ازوزارت علوم تلفن: 88947654
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
ثبت نام انگلیسی - آلمانی , ترمیک - فشرده , جمعه ها ، خصوصی (سعادت آباد) تلفن: 09124942741 و22358764
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
یکی ازتخصصی ترین مرکز , برگزاری کلاس و آزمونهایIELTS , بانمره7بامجوزرسمی ازوزارت علوم تلفن: 88947654
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) تلفن: شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
یکی ازتخصصی ترین مرکز , برگزاری کلاس و آزمونهایIELTS , بانمره7بامجوزرسمی ازوزارت علوم تلفن: 88947654
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
زبان نگار , « مرکز رسمی آزمون تافل » , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی تلفن: 4 - 88973683 و 43942
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
مکالمه , تمام شهریه بعد از مکالمه روان , , این یک ادعا نیست , واقعیت محض است , (کلیه زبان ها) تلفن: شعبه انقلاب 66127003 شعبه هفت تير 88865148
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
یکی ازتخصصی ترین مرکز , برگزاری کلاس و آزمونهایIELTS , بانمره7بامجوزرسمی ازوزارت علوم تلفن: 88947654
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
زبان نگار , « مرکز رسمی آزمون تافل » , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی تلفن: 4 - 88973683 و 43942
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
زبان نگار , « مرکز رسمی آزمون تافل » , از مبتدی تا TOEFL در یکسال , آلمانی فشرده مبتدی تا B2 , ترکی ، فرانسه ، روسی ، سوئدی , عربی،چینی،اسپانیایی،ایتالیایی تلفن: 4 - 88973683 و 43942
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
یکی ازتخصصی ترین مرکز , برگزاری کلاس و آزمونهایIELTS , بانمره7بامجوزرسمی ازوزارت علوم تلفن: 88947654
Loading