صبح شهر
[امروز] [امروز]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف اميري 09127006014
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , 09121210567و66411379
صبح شهر
[امروز] [امروز]
گیتار،ویلن و کلیه سازها , خصوصی ترمی 150000 تضمینی , توسط مدرس باتجربه،تمام نقاط مجهزبه استوديو 66573592
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزشگاه پویش (درجه یک) , آموزش تخصصی کلیه سازها , شریعتی روبروی خواجه عبدا... 22874979 ـ 22874973
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزشگاه موسیقی , (دل انگیزان) , آموزش تنظیم با نرم افزار , زیر نظر استاد علی نیا , با بیش از 15سال , سابقه کاری در زمینه , تنظیم و آهنگسازی , (با هنرمندان مطرح) , , 44976477
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف اميري 09127006014
صبح شهر
[امروز] [امروز]
گیتار،ویلن و کلیه سازها , خصوصی ترمی 150000 تضمینی , توسط مدرس باتجربه،تمام نقاط مجهزبه استوديو 66573592
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش خصوصی پیانو , 09120257535 44491247
صبح شهر
[امروز] [امروز]
« آموزشگاه نوای آفتاب » , تدریس کلیه سازهای سنتی , کلاسیک (تجریش) 22212247
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزشگاه پویش (درجه یک) , آموزش تخصصی کلیه سازها , شریعتی روبروی خواجه عبدا... 22874979 ـ 22874973
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سرنا(مجوزدرجه یک) , آموزش ساز و آواز , (شنبه تا جمعه) , جمعه ها: , ویژه شاغلین خانم منفرد7_77647535 انقلاب-مترو دروازه دولت
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , 09121210567و66411379
صبح شهر
[امروز] [امروز]
سه چهار-بامجوزارشاداسلامی , آموزش سازهای ایرانی وجهانی , وآواز-مجهزبه سالن کنسرت و..... 66597696 - 09309763032
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تدریس خصوصی موسیقی , ویژه بانوان با20سال سابقه تدریس , پیانو-ارگ-گیتار-سلفژ-آواز 09126215825
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف اميري 09127006014
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تدریس خصوصی پیانو و کیبورد , مبتدی تا پیشرفته(جلسه اول رایگان) , عضوانجمن هنرمندان موسیقی ایران 09121509127
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تدریس خصوصی گیتار , 09123306606
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزشگاه پویش (درجه یک) , آموزش تخصصی کلیه سازها , شریعتی روبروی خواجه عبدا... 22874979 ـ 22874973
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
گیتار،ویلن و کلیه سازها , خصوصی ترمی 150000 تضمینی , توسط مدرس باتجربه،تمام نقاط مجهزبه استوديو 66573592
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , 09121210567و66411379
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف اميري 09127006014
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزشگاه موسیقی , (دل انگیزان) , آموزش تنظیم با نرم افزار , زیر نظر استاد علی نیا , با بیش از 15سال , سابقه کاری در زمینه , تنظیم و آهنگسازی , (با هنرمندان مطرح) , , 44976477
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , 09121210567و66411379
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش خصوصی پیانو , 09120257535 44491247
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزشگاه پویش (درجه یک) , آموزش تخصصی کلیه سازها , شریعتی روبروی خواجه عبدا... 22874979 ـ 22874973
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
سرنا(مجوزدرجه یک) , آموزش ساز و آواز , (شنبه تا جمعه) , جمعه ها: , ویژه شاغلین خانم منفرد7_77647535 انقلاب-مترو دروازه دولت
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
« آموزشگاه نوای آفتاب » , تدریس کلیه سازهای سنتی , کلاسیک (تجریش) 22212247
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
گیتار،ویلن و کلیه سازها , خصوصی ترمی 150000 تضمینی , توسط مدرس باتجربه،تمام نقاط مجهزبه استوديو 66573592
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش موسیقی(خصوصی) , سنتی کلاسیک , تنبک،دف ، تارو..پیانوو...(اطمینان) 09228368193 - 77و66754276
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تدریس خصوصی گیتار , 09123306606
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
«آموزشگاه موسیقی نواهنگ» , تدریس سازهای ایرانی،کلاسیک , پاپ،آواز،سنتی،ارف کودکان،رسالت 77801637 - 77490453
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
سازهای سنتی،پاپ،کلاسیک , ساعتی 20000 تضمینی , 20سال تجربه،هرجلسه یک آهنگ کليه مناطق 09903081066
Loading