صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف تلفن: اميري 09127006014
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف تلفن: اميري 09127006014
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف تلفن: اميري 09127006014
صبح شهر
[۷ روز قبل] [۷ روز قبل]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین تلفن: ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۹ روز قبل] [۹ روز قبل]
تدریس خصوصی سه تار (آموزش ریتم با متد متفاوت) تلفن: 09108408428
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
تدریس خصوصی سه تار (آموزش ریتم با متد متفاوت) تلفن: 09108408428
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف تلفن: اميري 09127006014
صبح شهر
[۱۱ روز قبل] [۱۱ روز قبل]
تدریس خصوصی سه تار (آموزش ریتم با متد متفاوت) تلفن: 09108408428
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
تدریس خصوصی سه تار (آموزش ریتم با متد متفاوت) تلفن: 09108408428
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف تلفن: اميري 09127006014
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
تدریس خصوصی گیتار مخصوص کودکان و نوجوانان تا سن 15 توسط هنرمند جوان و با سابقه، تمام نقاط تهران هر ساعت 15 هزار تومان استاد صادقپور 09195374181 تلفن: 44278287
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین تلفن: ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
گیتار ، ویلن و کلیه سازها , خصوصی،ساعتی 25000 تضمینی , مدرس با تجربه،تمام نقاط تهران تلفن: 09903081066 و 66942768
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط تلفن: 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۱۸ روز قبل] [۱۸ روز قبل]
«آموزشگاه موسیقی گات» , آموزش کلیه سازها , آکادمی پن فلوت در ایران تلفن: 88941366 ـ 88941368
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
تدریس خصوصی گیتار مخصوص کودکان و نوجوانان تا سن 15 توسط هنرمند جوان و با سابقه، تمام نقاط تهران هر ساعت 15 هزار تومان استاد صادقپور 09195374181 تلفن: 44278287
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف تلفن: اميري 09127006014
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
تدریس خصوصی ارگ , در طی یک دوره 4ماهه , حرفه ای شوید تلفن: 77439322
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
# آموزش خصوصی # , تار سه تار گیتار , و سنتور (محدوده نارمک) تلفن: 09392421955
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
تدریس خصوصی گیتار پاپ , توسط مدرس،نوازنده وآهنگساز , با 15 سال تجربه (غرب تهران) تلفن: 09122114049ـ44239041
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین تلفن: ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط تلفن: 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
گیتار ، ویلن و کلیه سازها , خصوصی،ساعتی 25000 تضمینی , مدرس با تجربه،تمام نقاط تهران تلفن: 09903081066 و 66942768
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
«آموزشگاه موسیقی گات» , آموزش کلیه سازها , آکادمی پن فلوت در ایران تلفن: 88941366 ـ 88941368
صبح شهر
[۱۹ روز قبل] [۱۹ روز قبل]
« آموزشگاه نوای آفتاب » , تدریس کلیه سازهای سنتی , کلاسیک (شریعتی ،حسینیه ارشاد) تلفن: 22913375 ـ 22212247
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
تدریس خصوصی گیتار مخصوص کودکان و نوجوانان تا سن 15 توسط هنرمند جوان و با سابقه، تمام نقاط تهران هر ساعت 15 هزار تومان استاد صادقپور 09195374181 تلفن: 44278287
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین تلفن: ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
تدریس خصوصی موسیقی سنتی , تار ، سه تار ، نی ، آواز ، تنبک , و سنتور (کلیه مناطق تهران) تلفن: 09382585656
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط تلفن: 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۲۱ روز قبل] [۲۱ روز قبل]
گیتار ، ویلن و کلیه سازها , خصوصی،ساعتی 25000 تضمینی , مدرس با تجربه،تمام نقاط تهران تلفن: 09903081066 و 66942768
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
تدریس خصوصی گیتار مخصوص کودکان و نوجوانان تا سن 15 توسط هنرمند جوان و با سابقه، تمام نقاط تهران هر ساعت 15 هزار تومان استاد صادقپور 09195374181 تلفن: 44278287
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف تلفن: اميري 09127006014
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
« آموزشگاه نوای آفتاب » , تدریس کلیه سازهای سنتی , کلاسیک (شریعتی ،حسینیه ارشاد) تلفن: 22913375 ـ 22212247
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط تلفن: 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین تلفن: ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
تدریس خصوصی گیتار پاپ , توسط مدرس،نوازنده وآهنگساز , با 15 سال تجربه (غرب تهران) تلفن: 09122114049ـ44239041
صبح شهر
[۲۲ روز قبل] [۲۲ روز قبل]
گیتار ، ویلن و کلیه سازها , خصوصی،ساعتی 25000 تضمینی , مدرس با تجربه،تمام نقاط تهران تلفن: 09903081066 و 66942768
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
آموزشگاه موسیقی غوغا , آموزش کلیه سازها،آواز سنتی , پاپ ،نرم افزارهای آهنگسازی تلفن: 77956828
صبح شهر
[۲۳ روز قبل] [۲۳ روز قبل]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , تلفن: 09121210567و66411379
Loading