صبح شهر
[امروز] [امروز]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[امروز] [امروز]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف اميري 09127006014
صبح شهر
[امروز] [امروز]
پیانو گیتار آواز , %100تضمینی،جلسه اول رایگان , محل کلاس خصوصی : میدان صادقیه کامکار 22015676
صبح شهر
[امروز] [امروز]
تدریس خصوصی ارگ , در طی یک دوره 4ماهه , حرفه ای شوید 77439322
صبح شهر
[امروز] [امروز]
همکار جهت آموزشگاه موسیقی , نیازمندیم , 09216371038
صبح شهر
[امروز] [امروز]
« آموزشگاه نوای آفتاب » , تدریس کلیه سازهای سنتی , کلاسیک (شریعتی ،حسینیه ارشاد) 22913375 ـ 22212247
صبح شهر
[امروز] [امروز]
گیتار ، ویلن و کلیه سازها , خصوصی،ساعتی 25000 تضمینی , مدرس با تجربه،تمام نقاط تهران 09903081066 و 66942768
صبح شهر
[امروز] [امروز]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , 09121210567و66411379
صبح شهر
[امروز] [امروز]
استاد توفیقی , آموزش پیانو و گیتار پاپ و کلاسیک , از آماتورتا پیشرفته (خصوصی) 09333695209
صبح شهر
[امروز] [امروز]
«آموزشگاه موسیقی نواهنگ» , تدریس سازهای ایرانی،کلاسیک , پاپ،آواز،سنتی،ارف کودکان،رسالت 77801637 - 77490453
صبح شهر
[امروز] [امروز]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
گیتار ، ویلن و کلیه سازها , خصوصی،ساعتی 25000 تضمینی , مدرس با تجربه،تمام نقاط تهران 09903081066 و 66942768
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[دیروز] [دیروز]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , 09121210567و66411379
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزشگاه موسیقی بام , آموزش کلیه سازه های , جهانی و ایرانی 77650591و77689256
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف اميري 09127006014
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , 09121210567و66411379
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
آموزشگاه موسیقی غوغا , آموزش کلیه سازها،آواز سنتی , پاپ ،نرم افزارهای آهنگسازی 77956828
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
گیتار ، ویلن و کلیه سازها , خصوصی،ساعتی 25000 تضمینی , مدرس با تجربه،تمام نقاط تهران 09903081066 و 66942768
صبح شهر
[۲ روز قبل] [۲ روز قبل]
« آموزشگاه نوای آفتاب » , تدریس کلیه سازهای سنتی , کلاسیک (شریعتی ،حسینیه ارشاد) 22913375 ـ 22212247
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
مدرس خانم , پیانو - ارگ - گیتار , ویژه بانوان 25 58 621 0912
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
گیتار ، ویلن و کلیه سازها , خصوصی،ساعتی 25000 تضمینی , مدرس با تجربه،تمام نقاط تهران 09903081066 و 66942768
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۳ روز قبل] [۳ روز قبل]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , 09121210567و66411379
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آموزش خصوصی موسیقی , آواز،تصنیف خوانی ،صداسازی , تار،سه تار،تنبور،تنبک و دف اميري 09127006014
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آموزشگاه موسیقی بام , آموزش کلیه سازه های , جهانی و ایرانی 77650591و77689256
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب درتمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , 09121210567و66411379
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
گیتار ، ویلن و کلیه سازها , خصوصی،ساعتی 25000 تضمینی , مدرس با تجربه،تمام نقاط تهران 09903081066 و 66942768
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
« آموزشگاه نوای آفتاب » , تدریس کلیه سازهای سنتی , کلاسیک (شریعتی ،حسینیه ارشاد) 22913375 ـ 22212247
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
آموزشگاه موسیقی غوغا , آموزش کلیه سازها،آواز سنتی , پاپ ،نرم افزارهای آهنگسازی 77956828
صبح شهر
[۴ روز قبل] [۴ روز قبل]
«آموزشگاه موسیقی نواهنگ» , تدریس سازهای ایرانی،کلاسیک , پاپ،آواز،سنتی،ارف کودکان،رسالت 77801637 - 77490453
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
گیتار ، ویلن و کلیه سازها , خصوصی،ساعتی 25000 تضمینی , مدرس با تجربه،تمام نقاط تهران 09903081066 و 66942768
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
موسیقی آوای شهرزاد , آماده ثبت نام کلیه سازهاوارف , (بامجوزوزارت ارشاد) تمام سنین ونک ـ سئول 88050023
صبح شهر
[۵ روز قبل] [۵ روز قبل]
دف را عارفانه بیاموزید , هرجلسه2ساعت10هزارتومان , 09121210567و66411379
Loading