صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
سینماراباحرفه ای هابیاموزید , عکاسی، کارگردانی، تدوین , بازیگری، گویندگی (مدرک ارشاد) دارالفنون 66573000
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان , اساتید مطرح و مجرب , ارائه مدرک معتبرازوزارت ارشاد , تست و مشاوره رایگان 77052633 - 77708683
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
کارگاه بازیگری اندیشه , مهدی پاکدل , کاوه خداشناس و الهام پاوه نژاد , آموزش بازیگری , نوجوان و بزرگسال , 88431409 - 88418041
صبح شهر
[۱۰ روز قبل] [۱۰ روز قبل]
ویولن،گیتار،سنتور و ... , ترمی 000 100 تضمینی , مدرس مجرب(تمام نقاط تهران) حتي ايام نوروز 66573592
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
سینماراباحرفه ای هابیاموزید , عکاسی، کارگردانی، تدوین , بازیگری، گویندگی (مدرک ارشاد) دارالفنون 66573000
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان , اساتید مطرح و مجرب , ارائه مدرک معتبرازوزارت ارشاد , تست و مشاوره رایگان 77052633 - 77708683
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
کارگاه بازیگری اندیشه , مهدی پاکدل , کاوه خداشناس و الهام پاوه نژاد , آموزش بازیگری , نوجوان و بزرگسال , 88431409 - 88418041
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
طنین ماندگار , آموزش تخصصی سازوآوازتوسط , مدرسان خانه موسیقی ودانشگاه هنر 66129410و66129373
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب در تمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۱۲ روز قبل] [۱۲ روز قبل]
ویولن،گیتار،سنتور و ... , ترمی 000 100 تضمینی , مدرس مجرب(تمام نقاط تهران) حتي ايام نوروز 66573592
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
__ آکادمی میلنیوم __ , دوبلاژ محمدرضا علیمردانی , گیلداحمیدی تست رایگان مدرک رسمی 4 و 88337293 - 88024432
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
سینماراباحرفه ای هابیاموزید , عکاسی، کارگردانی، تدوین , بازیگری، گویندگی (مدرک ارشاد) دارالفنون 66573000
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
کارگاه بازیگری اندیشه , مهدی پاکدل , کاوه خداشناس و الهام پاوه نژاد , آموزش بازیگری , نوجوان و بزرگسال , 88431409 - 88418041
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان , اساتید مطرح و مجرب , ارائه مدرک معتبرازوزارت ارشاد , تست و مشاوره رایگان 77052633 - 77708683
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
طنین ماندگار , آموزش تخصصی سازوآوازتوسط , مدرسان خانه موسیقی ودانشگاه هنر 66129410و66129373
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
تدریس کلیه سازها وآواز تخصصی , ارائه مدرک معتبر پایان دوره , آهنگسازی با نرم افزار , کنسرت موسیقی وگروه نوازی , ( تاسیس 1366 ) 66906334 - 66928465
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب در تمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
ویولن،گیتار،سنتور و ... , ترمی 000 100 تضمینی , مدرس مجرب(تمام نقاط تهران) حتي ايام نوروز 66573592
صبح شهر
[۱۳ روز قبل] [۱۳ روز قبل]
تار، سه تار، گیتار، آواز , آهنگسازی ، میکس و مستر , « مسعود پورقریب » 09126797871
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
سینماراباحرفه ای هابیاموزید , عکاسی، کارگردانی، تدوین , بازیگری، گویندگی (مدرک ارشاد) دارالفنون 66573000
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان , اساتید مطرح و مجرب , ارائه مدرک معتبرازوزارت ارشاد , تست و مشاوره رایگان 77052633 - 77708683
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
کارگاه بازیگری اندیشه , مهدی پاکدل , کاوه خداشناس و الهام پاوه نژاد , آموزش بازیگری , نوجوان و بزرگسال , 88431409 - 88418041
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
طنین ماندگار , آموزش تخصصی سازوآوازتوسط , مدرسان خانه موسیقی ودانشگاه هنر 66129410و66129373
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب در تمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۱۴ روز قبل] [۱۴ روز قبل]
ویولن،گیتار،سنتور و ... , ترمی 000 100 تضمینی , مدرس مجرب(تمام نقاط تهران) حتي ايام نوروز 66573592
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
__ آکادمی میلنیوم __ , دوبلاژ محمدرضا علیمردانی , گیلداحمیدی تست رایگان مدرک رسمی 4 و 88337293 - 88024432
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
سینماراباحرفه ای هابیاموزید , عکاسی، کارگردانی، تدوین , بازیگری، گویندگی (مدرک ارشاد) دارالفنون 66573000
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
پانیذ , اولین آموزشگاه تخصصی , بازیگری کودک و نوجوان , اساتید مطرح و مجرب , ارائه مدرک معتبرازوزارت ارشاد , تست و مشاوره رایگان 77052633 - 77708683
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
کارگاه بازیگری اندیشه , مهدی پاکدل , کاوه خداشناس و الهام پاوه نژاد , آموزش بازیگری , نوجوان و بزرگسال , 88431409 - 88418041
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
تدریس کلیه سازها وآواز تخصصی , ارائه مدرک معتبر پایان دوره , آهنگسازی با نرم افزار , کنسرت موسیقی وگروه نوازی , ( تاسیس 1366 ) 66906334 - 66928465
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
طنین ماندگار , آموزش تخصصی سازوآوازتوسط , مدرسان خانه موسیقی ودانشگاه هنر 66129410و66129373
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
تدریس خصوصی ارگ , در طی یک دوره 4ماهه , حرفه ای شوید 33073245
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب در تمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
تار، سه تار، گیتار، آواز , آهنگسازی ، میکس و مستر , « مسعود پورقریب » 09126797871
صبح شهر
[۱۵ روز قبل] [۱۵ روز قبل]
ویولن،گیتار،سنتور و ... , ترمی 000 100 تضمینی , مدرس مجرب(تمام نقاط تهران) حتي ايام نوروز 66573592
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
کارگاه بازیگری اندیشه , مهدی پاکدل , کاوه خداشناس و الهام پاوه نژاد , آموزش بازیگری , نوجوان و بزرگسال , 88431409 - 88418041
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
آموزشگاه هنر ارجمند , بازیگری: داریوش ارجمند , فیلمنامه نویسی:جابرقاسمعلی , گریم: نوید فرح مرزی , تصویربرداری وعکاسی:سعید , پوراسماعیلی-تدوین-کارگردانی 77642667 ـ 77643243
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
طنین ماندگار , آموزش تخصصی سازوآوازتوسط , مدرسان خانه موسیقی ودانشگاه هنر 66129410و66129373
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
تدریس خصوصی , کلیه سازهای سنتی و کلاسیک , با اساتید مجرب در تمام نقاط 22924817 ـ 22924816
صبح شهر
[۱۷ روز قبل] [۱۷ روز قبل]
ویولن،گیتار،سنتور و ... , ترمی 000 100 تضمینی , مدرس مجرب(تمام نقاط تهران) حتي ايام نوروز 66573592
Loading